Asiakaspalvelu ja asiakastuki: 00800 80 90 80 90

Ma-To: klo. 08:00 - 17:30 | Pe: klo. 08:00 - 17:00

Beurkundungen und Beglaubigungen während der Corona-Pandemie: Trotec-Luftreiniger schützten Notariats-Team und Mandanten
 1. Käytöt
 2. Ilmanpuhdistus
 3. Ilmanpuhdistus notaarien tiloissa

Todistukset ja todistukset Corona-pandemian aikana

Trotec-ilmanpuhdistimet suojaavat työntekijöitä ja asiakkaita notaarin toimistossa.

Beurkundungen und Beglaubigungen während der Corona-Pandemie
Prävention im Notariat: Eine nachhaltige Investition in Gesundheit und Wohlbefinden

Koronapandemia on saanut monet notaarit kylmäksi.

Koronapandemia asettaa notaarit aivan uusien haasteiden eteen. Notaarin toimiston on pysyttävä avoinna ja vierailukelpoisena myös suurimmilla tautitapauksilla, sillä monilla virallisilla notaaritoimilla on järjestelmäkriittinen merkitys. "Esimerkiksi iäkkäät tai vakavasti sairaat ihmiset voivat olla riippuvaisia testamenttien tai muiden kuolemanvaraismääräysten sekä varotoimenpiteitä koskevien valtakirjojen lyhytaikaisesta laatimisesta ja vahvistamisesta. Yritysjärjestelyt, kuten rakenneuudistus tai osakkeiden myynti, voivat olla kiireellisiä työpaikkojen turvaamiseksi tai säilyttämiseksi. Lopuksi, myös kiinteistökirjojen ja muiden lainavakuuksien perustaminen on erityisen tärkeää kriisitilanteessa", toteaa liittovaltion notaarikamari ammattioikeutta koskevassa FAQ:ssa.

Tämän toimiston aukiolovelvollisuuden vuoksi notaarien on siis ryhdyttävä erityisiin terveydensuojelutoimiin suojellakseen itseään, notaariryhmää ja asiakkaita koronavirustartunnalta.

Trotec tukee notaaritoimistoja turvallisten hygieniakonseptien toteuttamisessa siirrettävien tehokkaiden ilmanpuhdistimien, akryylisuojaseinien ja CO2-mittauslaitteiden avulla.

Sairastumisten ja kuolemantapausten määrä lisääntyi jyrkästi Coronan aikana.

Monet notaarit ovat huomanneet, että kuolemaan tai vakavaan sairauteen liittyvien notaarinmääräysten ja edunvalvontavaltakirjojen määrä on kasvanut jyrkästi pandemian alkamisen jälkeen. Sulkuaika on saanut ihmiset ajattelemaan - erityisesti iäkkäät ihmiset ja ihmiset, joita pidetään ennestään olevien sairauksiensa vuoksi erityisen riskialttiina, haluavat hoitaa testamenttiasiat tai varotoimet vielä elossa ollessaan. Ei voida sulkea pois sitä, että myös SARS-CoV-2 -koronaviruksen jo saaneet ihmiset pyytävät ajanvarausta.

Infectious aerosols spread in the room…
… and remain there for some time.

3G-sääntöä ei sovelleta notaaritoimistoihin.

Vaikka ravintola-alalla sovelletaan 2G- tai 3G-sääntöä (osavaltiosta riippuen), mikä tarkoittaa, että vain rokotetuille, toipuneille tai negatiivisesti testatuille henkilöille voidaan myöntää pääsy, notaarit eivät saa asettaa todistustensa myöntämistä riippuvaiseksi negatiivisen pikatestin tai itsetestin esittämisestä. Ei edes silloin, jos notaarin toimisto järjestää tai maksaa vastaavan testin, korostaa liittovaltion notaarikamari. Pikemminkin oikeusapua hakevien henkilöiden matalan kynnyksen esteettömyyden vuoksi notaaritoimiston on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotta heidän on mahdollisimman vaikeaa pitää tapaamisia.

Liittovaltion notaarikamari suosittelee ilmanpuhdistimien käyttöä

Liittovaltion notaarikamarin suositusten mukaan maskien käyttö, organisatoristen menettelyjen mukauttaminen ja teknisten apuvälineiden, kuten ilmansuodattimien, käyttö ovat todistetusti keinoja, joilla tartuntariskiä voidaan merkittävästi vähentää notaaritoimistoissa.

Koronainfektion suuri riski notaarin vastaanotolla.

Yhä useammat notaaritapaamiset lisäävät väistämättä myös Corona-infektioriskiä notaarin toimistossa. Jopa vastaanottotiskillä, jossa asiakkaita tervehditään ja vastaanotetaan, suuret pisarat mutta myös puhuessa syntyvät pienet aerosolit voivat aiheuttaa koronavirustartunnan. Vastaanoton työntekijät voidaan suojata läpinäkyvillä suojaseinillä, joissa on ympäröivä aerosolireuna, joka estää pisaroiden siirtymisen mutta myös joskus tarttuvien aerosolien hallitsemattoman leviämisen.

Myös notaari ja asiakas altistuvat suurelle tartuntariskille varmentamishuoneessa. Pisaratartuntariskiä voidaan tässäkin vähentää käyttämällä aerosolisuojaseiniä tai asianmukaisia etäisyyssääntöjä. Varsinkin pidemmillä notaarin vastaanottokäynneillä ongelmana eivät kuitenkaan ole suuremmat pisarat, jotka sinkoutuvat puhuessa, vaan pienet aerosolihiukkaset, jotka leijuvat näkymättömissä ilmassa.

Luftreiniger sorgen für sicherere Notariatstermine

Tieteellisesti todistettu aktiivinen periaate

Lukuisat tieteelliset tutkimukset osoittavat, että SARS-CoV-2 -virusta kantavat aerosolihiukkaset voivat levitä useita metrejä hengityksen ja pääasiassa puhumisen aikana, ja ne voivat säilyä tartuntakykyisinä ilmassa jopa useita tunteja. Suu-nenäsuojuksen käyttäminen suojaa luotettavasti suuremmilta pisaroilta, mutta ei täysin näiden pienten aerosolihiukkasten hengittämiseltä. Näin ollen huonosti ilmastoidussa huoneessa tapahtuvan sertifiointitapaamisen aikana on lähes mahdotonta välttää hengittämästä ilmaa, jonka vastapäätä istuva henkilö on aiemmin hengittänyt ja uloshengittänyt - ja joka on näin ollen mahdollisesti saastunut tarttuvilla koronaviruksilla. Kaiken kukkuraksi huoneita ei yleensä tuuleteta riittävästi kylmänä vuodenaikana, koska muuten ne jäähtyvät liikaa. Virushiukkaset jäävät näin ollen huoneilmaan ja lisääntyvät jokaisen todistuksen myötä.

Trotecin tehokkaat ilmanpuhdistimet vähentävät tartuntariskiä notaarin toimistossa.

Liikuteltavat Trotecin korkean suorituskyvyn ilmanpuhdistimet tarjoavat korkean tason suojan ilman kautta leviäviä tartuntariskejä vastaan notaarinvirkailun aikana. Erityisesti aerosolien suodattamiseen suunnitellut ja erittäin tehokkaalla HEPA-suodattimella varustetut suodatinluokan H14 HEPA-suodattimet (sertifioitu standardin EN 1822 mukaisesti), TAC-sarjan huoneilmanpuhdistimet sekä muotoilun suurteho-ilmanpuhdistin AirgoClean One vähentävät aerosolihiukkasten määrää suodatetussa huoneilmassa jopa 99,995 prosenttia.

Suuritehoisella TAC V+ -ilmanpuhdistimella kestää vain 6-15 minuuttia puolittaa 80 neliömetrin alueen viruskuormitus. Pienemmissä huoneissa puolittuminen tapahtuu jopa jo 3 minuutissa! Teknisen ilmansuodatuksen ansiosta huoneilma puhdistuu jatkuvasti HEPA-suodattimessa ja vapautuu taudinaiheuttajista, kuten SARS-CoV-2:sta tai influenssaviruksista, mutta myös bakteereista, allergeeneista ja taudinaiheuttajista hienoista pölyhiukkasista. Tämä vähentää huomattavasti koronaviruksen epäsuoran tartunnan riskiä myös pidempien kokousten tai sertifiointien aikana.

Ilmahygienia luo tilaa saastuttamattomille sertifiointitapaamisille.

Toinen syy käyttää siirrettäviä ilmanpuhdistimia notaarin toimistossa on kaikkien asianosaisten henkilökohtainen hyvinvointi. Ei ole harvinaista, että notaarin tapaamiset johtuvat syvästi henkilökohtaisista motiiveista, joiden käsitteleminen edellyttää häiriötöntä ja luottamuksellista ympäristöä. Melulähteitä olisi siksi vähennettävä, jotta keskusteluilmapiiri ei kärsi. Avoimet ikkunat huoneen tuulettamiseksi raikkaalla ilmalla auttavat vain rajoitetusti. Ilmanvaihto vaikeutuu entisestään talvella, kun ulkolämpötila on pakkasen tuntumassa. Silloin huoneen lämpötila laskee väistämättä jokaisen ikkunatuuletuksen myötä. Seurauksena ovat räjähdysmäisesti kasvavat lämmityskustannukset. Puhumattakaan siitä, että viileät sisälämpötilat myös vähentävät viihtyvyyttä. Käyttämällä siirrettävää korkean suorituskyvyn ilmanpuhdistinta voidaan sen sijaan lyhentää ilmanvaihtovälejä laiminlyömättä työntekijöiden ja asiakkaiden itsehoitoa ja terveyden suojelua.

Hyvä tietää: Nykyaikaiset korkean suorituskyvyn ilmanpuhdistimet, kuten TAC V+, puhdistavat ilmaa lähes äänettömästi. TAC-huoneilmanpuhdistimen äänitaso on vain 31 dB(A), joten se on yhtä hiljainen kuin rannekellon tikitys, kun taas tieliikenteen melu voi olla jopa 65 dB(A).

Monissa notaaritoimistoissa ja lakiasiaintoimistoissa on siksi käytetty pandemian alusta lähtien TACin tehokkaita ilmanpuhdistimia, jotta notaaritoimiston tai lakiasiaintoimiston tiimi ja asiakkaat saisivat parhaan mahdollisen suojan koronaviruksen aerogeenistä leviämistä vastaan.

Todistettu tehokkuus epäsuoran koronatartunnan estämisessä

Tieteelliset tutkimukset - ennen kaikkea professori Christian Kählerin arvostetut tutkimukset - todistavat Trotecin suurtehoisilla ilmanpuhdistimilla saavutetun korkean tehokkuuden koronaviruksen epäsuoran tartunnan estämisessä. Müncheniläinen aerosoliasiantuntija pystyi tutkimuksissaan osoittamaan, että suljettujen tilojen viruskuormitus voidaan vähentää lähes vaarattomalle tasolle hyvin lyhyessä ajassa TAC V+ -suorituskykyisen ilmanpuhdistimen avulla.

Ennaltaehkäisy notaarin toimistossa: Kestävä investointi terveyteen ja hyvinvointiin

Trotecin infektioiden ehkäisyratkaisut mahdollistavat turvallisen ja mutkattoman paluun normaaliin arjen vuorovaikutukseen - Coronasta huolimatta. Jopa vuosittain toistuvien influenssa-aaltojen aikana CO2-liikennevalomme, TAC-sarjan tehokkaat ilmanpuhdistimemme sekä AirgoClean-sarjan design-ilmanpuhdistimemme suojaavat tehokkaasti influenssavirusten aiheuttamalta aerogeeniselta tartunnalta. Verrattain alhaiset investointikustannukset kompensoituvat maksimaalisen tartuntasuojan eduilla. Liikuteltavat TAC-sarjan tehokkaat ilmanpuhdistimet ja AirgoClean-sarjan design-ilmanpuhdistimet ovat saatavilla Trotecin verkkokaupasta sekä Trotecin Heinsbergin myymälästä.

Neuvomme sinua mielellämme henkilökohtaisesti teknisistä infektioiden torjuntaratkaisuistamme:  

Trotec GmbH, puhelin: +49 2452 962-777, sähköposti: kam@trotec.de.

Osta

Huoneilmanpuhdistin TAC ECO II näytä Trotec verkkokaupassa

Huoneilmanpuhdistin TAC ECO II

Sinä säästät: 403,96 €

1.522,95 € 1.118,99 € sis. ALV Nettohinta ilman ALV näyttö

osto nyt

Huoneilmapuhdistin TAC ECO TOWER näytä Trotec verkkokaupassa

Huoneilmapuhdistin TAC ECO TOWER

Sinä säästät: 299,01 €

1.418,00 € 1.118,99 € sis. ALV Nettohinta ilman ALV näyttö

osto nyt

Huoneilmapuhdistin TAC M II basaltinharmaa/musta näytä Trotec verkkokaupassa

Huoneilmapuhdistin TAC M II basaltinharmaa/musta

Sinä säästät: 399,01 €

2.018,00 € 1.618,99 € sis. ALV Nettohinta ilman ALV näyttö

osto nyt

Huoneilmapuhdistin TAC M TOWER basaltinharmaa/musta näytä Trotec verkkokaupassa

Huoneilmapuhdistin TAC M TOWER basaltinharmaa/musta

Sinä säästät: 399,01 €

2.018,00 € 1.618,99 € sis. ALV Nettohinta ilman ALV näyttö

osto nyt

Huoneilmapuhdistin TAC V+ II basaltinharmaa/musta näytä Trotec verkkokaupassa

Huoneilmapuhdistin TAC V+ II basaltinharmaa/musta

Sinä säästät: 795,01 €

2.818,00 € 2.022,99 € sis. ALV Nettohinta ilman ALV näyttö

osto nyt

Huoneilmapuhdistin TAC V+ TOWER basaltinharmaa/musta näytä Trotec verkkokaupassa

Huoneilmapuhdistin TAC V+ TOWER basaltinharmaa/musta

Sinä säästät: 499,05 €

2.518,00 € 2.018,95 € sis. ALV Nettohinta ilman ALV näyttö

osto nyt

H14-korkeatehoinen ilmanpuhdistin AirgoClean® ONE näytä Trotec verkkokaupassa

H14-korkeatehoinen ilmanpuhdistin AirgoClean® ONE

Sinä säästät: 95,01 €

1.106,00 € 1.010,99 € sis. ALV Nettohinta ilman ALV näyttö

osto nyt

Design-ilmanpuhdistin AirgoClean® 11 E HEPA-suodattimella näytä Trotec verkkokaupassa

Design-ilmanpuhdistin AirgoClean® 11 E HEPA-suodattimella

Sinä säästät: 24 %

80,99 € 60,99 € sis. ALV Nettohinta ilman ALV näyttö

osto nyt

Design-ilmanpuhdistin AirgoClean® 110 E näytä Trotec verkkokaupassa

Design-ilmanpuhdistin AirgoClean® 110 E

Sinä säästät: 30,00 €

100,99 € 70,99 € sis. ALV Nettohinta ilman ALV näyttö

osto nyt

Design-ilmanpuhdistin AirgoClean® 140 E näytä Trotec verkkokaupassa

Design-ilmanpuhdistin AirgoClean® 140 E

Sinä säästät: 79,96 €

240,95 € 160,99 € sis. ALV Nettohinta ilman ALV näyttö

osto nyt

Design-ilmanpuhdistin AirgoClean® 145 E näytä Trotec verkkokaupassa

Design-ilmanpuhdistin AirgoClean® 145 E

Sinä säästät: 29,96 €

190,95 € 160,99 € sis. ALV Nettohinta ilman ALV näyttö

osto nyt

Design-ilmanpuhdistin AirgoClean® 150 E näytä Trotec verkkokaupassa

Design-ilmanpuhdistin AirgoClean® 150 E

Sinä säästät: 39,96 €

120,95 € 80,99 € sis. ALV Nettohinta ilman ALV näyttö

osto nyt

Design-ilmanpuhdistin AirgoClean® 170 E HEPA-suodattimella näytä Trotec verkkokaupassa
Design-ilmanpuhdistin AirgoClean® 171 E HEPA-suodattimella näytä Trotec verkkokaupassa
Design-ilmanpuhdistin AirgoClean® 200 E näytä Trotec verkkokaupassa

Design-ilmanpuhdistin AirgoClean® 200 E

Sinä säästät: 69,96 €

190,95 € 120,99 € sis. ALV Nettohinta ilman ALV näyttö

osto nyt

Design-ilmanpuhdistin AirgoClean® 250 E näytä Trotec verkkokaupassa

Design-ilmanpuhdistin AirgoClean® 250 E

Sinä säästät: 54,96 €

260,95 € 205,99 € sis. ALV Nettohinta ilman ALV näyttö

osto nyt

Korkeateho-ilmanpuhdistin AirgoClean® 350 E näytä Trotec verkkokaupassa

Korkeateho-ilmanpuhdistin AirgoClean® 350 E

Sinä säästät: 89,01 €

410,00 € 320,99 € sis. ALV Nettohinta ilman ALV näyttö

osto nyt

Lataukset

Ladataan...
 • Terapiaistunnot Corona-pandemian aikana

  Rajoitukset jokapäiväisessä elämässä, kuten ulkona liikkuminen, kontaktikiellot, määrätty kotitoimisto, mutta myös suljetut koulut, päiväkodit ja hoitolaitokset - kaikki tämä on jättänyt jälkensä yhteiskuntaan. Monet aikuiset kärsivät pandemian aikana ahdistuneisuushäiriöistä, eksistentiaalisista peloista ja masennuksesta. Mutta pandemia on jättänyt jälkensä myös lapsiin ja nuoriin. Useiden...

  Lisätietoja
 • Ravintoloiden ja ruokaloiden sisäilma ilman bakteereja

  Corona Shutdown on asettanut erityisesti ravintoloitsijat eksistentiaalisen tienhaaran eteen. Varaukset sulavat, aika painaa, ja peräkkäisten lievennystoimien toivon säteiden rinnalla tulee kysymys tehokkaista hygieniakonsepteista henkilökunnan ja vieraiden suojelemiseksi. Tärkeä hygieniakomponentti aerogeenisilta infektioilta suojautumisessa on huoneilman pitäminen viruksista vapaana tehokkaalla...

  Lisätietoja
 • Bakteeri- ja virusvapaa huoneilma lääkärin vastaanotolla

  Jokainen, joka menee yleislääkärille riehuvan flunssan, ruoansulatuskanavan infektion tai muiden vastaavien tartuntatautien aikaan, joutuu yleensä jakamaan odotushuoneen nuuskaavien, yskivien tai jopa kuumeisten istumapaikkanaapureiden kanssa. Myös hammaslääkärissä tai silmälääkärissä käyminen jakaa tämän potentiaalisen vaaran silloin, kun suuri osa väestöstä on esimerkiksi influenssaepidemian...

  Lisätietoja
 • Ilmastointilaitteet, tuulettimet? Ei! Ilmanpuhdistimet!

  Vaarallinen puolitieto, epätotuudet ja suositukset ilmastointilaitteista ja ilmanpuhdistimista leviävät kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa, eikä vain Coronan päivinä. Ilmastointilaitteita varoitetaan virusten liiskaajista. Yksinkertaisia tuulettimia mainostetaan suojana ilmassa olevia tarttuvia aerosoleja vastaan. Ei ole väliä, onko ikkuna auki vai kiinni. Mikä on totta? Mitä meidän on...

  Lisätietoja
 • Bakteeri- ja virusvapaa sisäilma päiväkodeissa

  Tartuntataudit eivät ole harvinaisia päiväkodeissa, lastenhoitolaitoksissa ja vastaavissa hoitolaitoksissa. Tunnettujen lastentautien, kuten sikotauti, tuhkarokko, vihurirokko, vesirokko, hinkuyskä ja rengasrokko, lisäksi ripulitaudit ja ylähengitystieinfektiot ovat yleisiä. SARS-CoV-2 -koronaviruksen myötä on tullut uusi tartuntatauti, joka on valtava haaste erityisesti kasvattajille. Tämä johtuu...

  Lisätietoja
 • Bakteereista ja viruksista vapaa sisäilma kouluissa

  Säännöllisen koulutoiminnan kestävä uudelleenkäynnistäminen edellyttää myös todistetusti tehokasta hygieniakonseptia, jolla luokkahuoneen hengitysilma saadaan viruksettomaksi. SARS-CoV-2 -koronavirus on tässä yhteydessä valtava haaste opettajille, siivoushenkilöstölle ja koulujen rehtoreille. Edes säännölliset suihkutus- ja pyyhintädesinfektiot eivät suojaa tältä virukselta, joka leviää vähemmän...

  Lisätietoja
 • Virussuodatettu huoneilma hotelleissa ja konferenssipaikoissa

  Hotelli- ja ravintola-ala on kärsinyt erityisen pahoin koronaviruksen yhä tuntuvista vaikutuksista. Lähes kaikki hotellit jouduttiin sulkemaan ensimmäisenä, ja ne joutuvat todennäköisesti kärsimään seurauksista pisimpään vielä maailmanlaajuisen pandemian jälkeenkin. Niin kauan kuin pelko koronavirustartunnasta on suurempi kuin hotellin tavanomainen viihtyvyys, monet vieraat peruvat tai lykkäävät...

  Lisätietoja
 • Bakteerivapaa huoneilma H14-virussuodatuksella toimistoissa ja julkisissa tiloissa.

  Avokonttoreilla, museoilla, julkisilla laitoksilla ja viranomaisilla on yhteinen ongelma: tiloissa, joissa on paljon kävijöitä, on aina riski, että patogeeniset leijuvat hiukkaset, allergeenit, itiöt, bakteerit ja virukset leviävät huoneilman kautta. Olipa kyse sitten henkilöllisyystodistuksen uusimisesta paikallisessa kansalaispalvelukeskuksessa, auton rekisteröinnistä tai rekisteristä...

  Lisätietoja
 • Viruksista vapaa sisäilma klubeilla ja diskoissa

  Klubit ja diskot kamppailevat monin paikoin Corona-kriisin jälkiseurausten kanssa. Ravintolat ja vähittäiskaupat ovat avanneet ovensa uudelleen, mutta klubit ja diskot eivät ole vielä avanneet - luultavasti siksi, että niitä pidetään usein potentiaalisina virusten leviämispaikkoina. Juuri tämä näkökohta edellyttää tehokkaita hygieniakonsepteja, joiden avulla toimijat voivat varmistaa vieraidensa...

  Lisätietoja
 • Ilmanpuhdistin H14-virussuodatuksella kuntosaleihin ja terapiahuoneisiin

  Kuntostudioiden ylläpitäjät, yksityisvastaanottojen fysioterapeutit ja fysioterapeutit tuntevat ongelman hyvin: vuodenajasta ja lämpötilasta riippuen treeni- tai hoitohuoneen ilma kirjaimellisesti pysähtyy - ilmanvaihtojärjestelmästä huolimatta. Lisäksi hengitysilmaa saastuttavat hiukkaset, kuten pöly, typen oksidit ja formaldehydi, mutta myös näkymättömät taudinaiheuttajat, kuten virukset ja...

  Lisätietoja
 • Pölyttömät työpaikat ilmanpuhdistimilla

  Rakennustyömailla syntyy pölyä. Erityisesti kaikenlaisissa talttaus-, hionta-, leikkaus- ja jyrsintätöissä sekä vanhojen rappausten tai kaakeleiden poistamisessa. Useimmissa tapauksissa työntekijät pärjäävät hengityksensuojainten ja tehokkaan siivouksen avulla. Paljon tehokkaampaa ja terveellisempää on käyttää ilmanpuhdistimia, jotka imevät pölyn, ennen kuin se päätyy pinnoille ja keuhkoihin.

  Lisätietoja
 • Huoneilmateknisten laitteistojen puhdistus

  Työpaikan ja julkisten rakennuksien puhdas ja raikas huoneilma ei ole ainoastaan laissa säädettyä, se on myös ratkaiseva tekijä koko päivän hyvinvointiin. Huoneilmateknisten laitteistojen säännöllinen puhdistus takaa, että ilman on puhdasta. Jotta puhdistuksessa voidaan suodattaa hiukkasaineet, löytävät palvelun tarjoajat sopivat ilmankuivaimet HEPA-suodattimella varustettuina omiin...

  Lisätietoja