Yksityisyytesi suojaaminen on meille tärkeää.

Tämä ilmoitus koskee henkilötietojesi keräämistä, käsittelyä ja käyttöä (”Käyttö”) TROTEC®:in palvelun käytön yhteydessä. Kiitos mielenkiinnostasi sivustoamme kohtaan. Kerromme sinulle seuraavassa siitä, miten käsittelemme sinua koskevia tietoja.
TROTEC® kerää ja käyttää tietoja vain siinä tapauksessa, mikäli tämä on sallittua EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, Saksan tietosuojaa koskevan lain (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) sekä Saksan elektronisia informaatio- ja viestintäpalveluja säätelevän lain (Telemediengesetz, TMG) nojalla. TROTEC® menettelee tällöin aina yleisen tietosuoja-asetuksen yleisperiaatteiden mukaisesti. Nämä periaatteet ovat:

 • Tietojen keräämisen minimointi (”vain sen verran kuin on välttämätöntä”)
 • Tietojen oikeellisuus (”ei muutoksia tietoihin keräämisen yhteydessä”)
 • Käytön rajoittaminen (”käyttö vain siten kuin on käyttötarkoituksen kannalta välttämätöntä”)
 • Tietoturva (”tietojen suojaustoimet”, esim. SSL-salaus)
 • Läpinäkyvyys (”tietojen käsittelyn avoimuus ja ymmärrettävyys”)

Näiden periaatteiden ja kulloinkin ilmenevien välttämättömien tekijöiden perusteella tietoja kerätään vain siinä tapauksessa, että tämä on sivuston käytön ja TROTEC®:in palvelun kannalta välttämätöntä tai (erityisesti henkilöön yhdistettävissä olevat) tiedot ovat välttämättömiä ostotapahtuman tai muiden palveluiden käsittelyn kannalta.

Yleistä

 1. Rekisterinpitäjä
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) 4 artiklan 4 kohdan mukainen rekisterinpitäjä on TROTEC® GmbH (ks. julkaisutiedot). Jos sinulla on kysyttävää tietojesi käytöstä tai jos haluat käyttää tässä kuvattuja oikeussuojakeinoja, käytä tähän tarkoitukseen Yhteydenottolomaketta. Voit luonnollisestikin käyttää TROTEC®:in palvelua ilman, että sinun tarvitsee ilmoittaa tai syöttää henkilötietojasi. TROTEC kerää tällöin vain palvelun hakutiedot ilman yhteyttä henkilöön (esim. Internet-operaattorin nimi, käytettävän selaimen tyyppi, sivu, jolta palveluun on siirrytty tai haetun tiedoston nimi). Näiden tietojen perusteella ei voi päätellä käyttäjän henkilöllisyyttä. Näitä tietoja käytetään ainoastaan palvelujemme parantamiseen.

 2. Ei suostumusta käytön perusteella
  Tietojesi käyttö perustuu kulloinkin sovellettaviin säännöksiin, erityisesti Saksan tietosuojaa koskevaan lakiin (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) sekä Saksan elektronisia informaatio- ja viestintäpalveluja säätelevään lakiin (Telemediengesetz, TMG). Mikäli tietojen kerääminen tapahtuu tarkoitukseen, johon kyseisten säännösten mukaan vaaditaan suostumuksesi, sinulta pyydetään tähän nimenomaista suostumustasi. Voit peruuttaa milloin tahansa aiemmin antamasi suostumuksen tulevan käytön osalta ja/tai kieltää tietojesi käytön vastaisuudessa. Pelkkä rekisteröityminen, palvelujen käyttö tai tämän ilmoituksen tietoon saaminen eivät korvaa nimenomaisesti antamaasi suostumusta.

 3. Tietojesi käyttö
  Seuraavassa on kuvattu lyhyesti tietojesi mahdolliset käyttötavat. Avatessasi verkkosivustomme selaimessasi tai sovelluksemme mobiililaitteessasi keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka selaimesi tai mobiililaitteesi välittää automaattisesti ja joiden tarkoituksena on mahdollistaa vierailusi verkkosivustollamme tai sovelluksessamme samoin kuin varmistaa sivustomme ja sovelluksemme vakaus ja turvallisuus. Näitä tietoja voivat olla erityisesti

  • IP-osoitteesi
  • haun sisältö, päivämäärä ja kellonaika
  • verkkosivu, jolta haku on välitetty eteenpäin
  • haettu sivu
  • siirretty datamäärä
  • käytetyn selaimen tyyppi
  • käyttöjärjestelmä
  • selainohjelmiston kieli ja versio
  • Internet-operaattorisi nimi

  . Näiden tietojen käsittelyn tarkoituksena on

  • varmistaa häiriötön yhteyden muodostaminen verkkosivustoon
  • palvelujemme ja tuotteidemme esittäminen
  • mahdollistaa palvelumme hyödyntäminen
  • tietojen analysointi sekä järjestelmän turvallisuuden ja vakauden varmistaminen samoin kuin
  • muu hallinnollinen käyttö.

   Tällaisen henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan 1 lause. Oikeutettu etumme perustuu edellä mainittuihin tietojen keruun tarkoituksiin.

 1. Tietojen keruu
  Keräämme henkilötietoja tilausprosessin aloittamisen, asiakastilin luonnin tai uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröitymisen yhteydessä. Keräämme tällöin sinua koskevia henkilötietoja ja toimenpiteiden käsittelyn vaatimia tietoja. Näistä tiedoista ovat pakollisia vain tiedot, jotka ovat sopimussuhteen luonnin kannalta välttämättömiä. Mikäli käytät toimintoja, joita asiakkaat käyttävät toistuvasti, TROTEC® kerää ja tallentaa automaattisesti palvelinlokeihin selaimesi sille välittämiä teknisiä tietoja. Kyse on tällöin erityisesti niin sanottuihin evästeisiin tallennetuista tietoista (vrt. kappale ”Evästeet”), joita tarvitaan palvelutoimintoja varten.

 2. Tietojen käsittely ja käyttö
  TROTEC® käyttää keräämiään tietoja neljään päätarkoitukseen. Kerättyjä tietoja ei kuitenkaan tällöin käytetä aina tosiasiallisesti kaikkiin neljään tarkoitukseen. Nämä käyttötarkoitukset ovat:
  1. Käyttäjätiliisi liittyviä henkilö- ja osoitetietoja (kantatiedot) käytetään käyttöoikeuden (tilauksen) luomista ja toteuttamista varten.
  2. Käytämme yksittäisten palvelujen käyttöä koskevia tietojasi (käyttötietojasi) käyttöpalvelun teknistä toteuttamista varten (tilauksen yksinkertaistaminen). Eri palveluihin liittyvien käyttötietojen yhdistäminen on mahdollista laskutustarkoituksessa.
  3. Estämme tietojesi vastaisen käytön sen jälkeen, kun sopimus on toteutunut kokonaan ja myös kauppahinta on maksettu kokonaan, ja poistamme tietosi sen jälkeen, kun vero- ja kauppalainsäädännön edellyttämät tietojen säilyttämistä koskevat määräajat ovat umpeutuneet, paitsi siinä tapauksessa, että olet antanut nimenomaisen suostumuksen tietojesi käytön jatkamiselle (asiakastili).
  4. Rekisteröityessäsi uutiskirjeen tilaajaksi sähköpostiosoitettasi käytetään omiin mainontatarkoituksiin siihen saakka, kunnes olet peruuttanut uutiskirjeen tilauksen.

 3. Tietojen siirtäminen kolmannelle osapuolelle
  TROTEC® siirtää henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle ainoastaan seuraavissa tapauksissa:
  1. Tietojen siirtäminen on välttämätöntä tilauksen käsittelyn tai laskutuksen kannalta, etenkin silloin, kun kolmas osapuoli (esimerkiksi luottokorttiyritys tai logistiikkayritys) tarvitsee näitä tietoja sopimussuhteen toteuttamiseen. (Kolmannelle osapuolelle siirretään tällöin vain sellaisia tietoja, joita osapuoli tarvitsee palvelun tuottamiseen).
  2. Välitämme henkilötietoja oikeutetun etumme vaatiessa yksittäistapauksessa lainsäädännön sallimissa rajoissa kolmansille osapuolille, joilla on tarvittaessa oikeus tarkistaa syötettyjen tietojen (esim. luottokorttitietojen, tilitietojen jne.) kelpoisuus ja luottokelpoisuus. Välitämme tiedot tällöin ainoastaan tahoille, jotka tietojen tarkistukseen tarvittaville tahoille. Tässä tapauksessa näitä tahoja voivat olla mahdollisesti ilmoitettu pankki ja seuraavat yritykset, joiden kanssa TROTEC® tekee yhteistyötä:

   Luottokorttitietojen tarkistuksesta vastaava yritys
   B+S Card Service GmbH
   Lyoner Straße 9
   D-60528 Frankfurt/Main

   Logistiikkayritys
   Sovellettavien lakien mukaan valtiolliset tahot voivat lisäksi velvoittaa meidät antamaan tietoja lakisääteisten tehtäviensä täyttämiseksi esimerkiksi syytetoimia varten.
   Luovutamme muutoin henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, mikäli olet antanut tähän etukäteen suostumuksen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan 1 lauseen mukaisesti tai mikäli meillä on tähän yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan 1 lauseen mukainen laillinen lupa.
   Mikäli siirrämme henkilötietoja Europan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin, varmistamme tällöin, että vastaanottaja varmistaa asiaankuuluvan tietosuojatason toteutumisen yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan mukaisesti. Tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen puuttuessa TROTEC® varmistaa sen, että tietojen vastaanottajat ovat toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisesti, ja käyttää erityisesti toisiin EU-maihin tapahtuvan tietojen siirtämisen yhteydessä Euroopan unionin sopimusmallien uusimpia versioita. Mikäli tietojen siirtäminen tapahtuu Yhdysvaltoihin TROTEC® pyrkii huolehtimaan siitä, että vastaanottaja sitoutuu noudattamaan Privacy Shield -menettelyä (so. hyväksymään henkilötietojen käsittelyä koskevat vähimmäisstandardit).

 4. Tietojen poistaminen
  Tietosi poistetaan sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin laskutus mukaan luettuna. Huomaa, että tietojen käyttö estetään ennen tietojen lopullista poistamista. Tämän tarkoituksena on ehkäistä tietojen tahaton poistaminen tai tahallinen vahingoittaminen. Teknisistä syistä tiedot kopioidaan tarvittaessa palveluiden varmuuskopiotiedostoihin ja kahdennuksiin. Tällaiset kopiot poistetaan mahdollisesti myös teknistä syistä johtuvalla viiveellä. Tämän lisäksi myös kauppa- ja vero-oikeudelliset säännökset velvoittavat säilyttämään eräät liiketoimia koskevat tiedot määrätyn ajan.

Tietojen käsittely palvelujemme käyttöä varten
Mikäli haluat käyttää palvelujamme ja tuotteitamme, sinua saatetaan pyytää ilmoittamaan henkilötietojasi, kuten


 • nimesi
 • syntymäaikasi
 • osoitteesi
 • sähköpostiosoitteesi
 • puhelinnumerosi sekä
 • luottokorttitietosi

.
Käsittelemme ja tarvitsemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 1. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan 1 lauseen mukaisesti sopimuksen täytäntöön panemiseen tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen: toimeksiantojesi käsittelyyn ja tällöin muun muassa henkilöllisyytesi tarkastamiseen, maksusuoritustesi käsittelyyn ja sinulle tarkoitetun asiakaspalvelun toteuttamiseen, yhteydenpitoon kanssasi, sinun tai yrityksemme esittämien oikeudellisten vaateiden käsittelyyn, verkkosivustomme teknisen hallinnan varmistamiseen samoin kuin asiakastietojemme hallintaan
 2. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtien mukaisesti sopimuksen täytäntöön panemiseen samoin kuin lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi: tietojen käsittely on välttämätöntä, jotta pystymme lähettämään sinulle tärkeitä sähköpostiviestejä koskien verkkosivuston käyttöä, tarjoamiamme tuotteita ja palveluita, ajantasaisia tietoja teknisistä ongelmista tai asioita, jotka ovat yhteydessä lakisääteisiin tai sääntelyyn perustuviin velvoitteisiimme
 3. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan 1 lauseen mukaisesti lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi tai yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan 1 lauseen mukaisesti yleisen edun nimissä: tietojen käsittely on tällöin välttämätöntä, suojataksemme sinua ja yritystämme (konserniyritykset mukaan luettuina) petokselta samoin kuin henkilöllisyyden ja iän tarkastamisen tarkoituksessa.


Yhteydenottolomakkeen käyttö
Tarjoamme sinulle mahdollisuuden ottaa meihin yhteyttä verkkosivustolla olevan yhteydenottolomakkeen avulla. Lomakkeen käyttö edellyttää voimassa olevan sähköpostiosoitteen syöttämistä. Muut tiedot ovat vapaaehtoisia. Näiden tietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa yhteydenotto yritykseemme, ja käsittely tapahtuu tällöin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan 1 lauseen mukaisesti vapaaehtoisesti antamasi suostumuksen perusteella.

Evästeet
TROTEC® käyttää verkkosivustossaan niin sanottuja evästeitä, jotka ovat tekstitietoja sisältäviä pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat palvelun haun yhteydessä kiintolevyllesi (”evästeet”). Evästeeseen tallentuu tietoja, jotka määräytyvät aina kulloinkin käytettävän päätelaitteen perusteella. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että pystymme näin saamaan suoraan selville henkilöllisyytesi.
Evästeiden käytön tarkoituksena on tehdä verkkosivustollamme liikkumisesta ja verkkosivuston käytöstä mahdollisimman käyttäjäystävällistä. Tarvitsemme evästeitä, jotta pystymme tunnistamaan ja autorisoimaan sinut koko vierailusi ajan. Nämä evästeet eivät säily kiintolevysi muistissa selainistuntosi päätyttyä (istuntoevästeet).

Tämän lisäksi käytämme myös evästeitä, jotka säilyvät määrätyn ajan kiintolevylläsi myös selainistunnon jälkeen (pysyvät evästeet). Nämä evästeet helpottavat verkkosivustomme samoin kuin palvelujemme ja tuotteidemme käyttöä, sillä niiden avulla on esimerkiksi mahdollista tallentaa määrätyt syötetyt tiedot ja asetukset siten, että näitä tietoja ei tarvitse syöttää toistuvasti uudelleen. Lisäksi näiden evästeiden avulla meidän on mahdollista kerätä tilastotietoja verkkosivustomme käytöstä, optimoiden verkkopalveluitamme ja mukauttaa verkkosivujamme ja verkkopalveluitamme tarpeitasi vastaavasti (ks. myös tämän tietosuojailmoituksen kohta VII). Pysyvät evästeet tallentuvat kiintolevyllesi. Käyttämäsi selain poistaa kyseiset evästeet määrätyn ajan kuluttua. Poistamisen ajankohta voi vaihdella evästeestä riippuen. Evästeet voivat olla myös kolmansien osapuolien evästeitä (Third Party Cookies), sillä käytämme myös erinäisten mainontakumppanien palveluja, jotka auttavat meitä tekemään Internet-palveluistamme kannaltasi kiinnostavampia (ks. myös tämän tietosuojailmoituksen kohta VII).
Evästeiden avulla käsiteltävät tiedot ovat tarpeen edellä mainittuihin tarkoituksiin meidän tai kolmansien osapuolien oikeutettujen etujen toteuttamiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan 1 lauseen mukaisesti.
Ilmoitamme evästeiden käytöstä vieraillessasi verkkosivustollamme tai sovelluksessamme (ensimmäistä kertaa). Voit milloin tahansa estää evästeiden käytön vastaisuudessa poistamalla evästeet ja kieltämällä evästeiden tallentamisen selainasetuksissa. Voit lisäksi määritellä selaimen asetukset siten, että saat tiedon evästeiden tallentamisesta. Voit myös sallia evästeiden tallentamisen vain yksittäistapauksissa ja estää evästeiden tallentamisen joko määrätyissä tapauksissa tai kokonaan samoin kuin aktivoida evästeiden automaattisen poistamisen selaimen sulkemisen yhteydessä. Tällöin et mahdollisesti pysty hyödyntämään kaikkia palvelujemme tarjoamia etuja. Ohjeita tällaisten muutosten tekemisestä on saatavissa osoitteesta www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Evästeet helpottavat TROTEC®:in palvelujen käyttöä. Voit estää lisäksi evästeiden tallentamisen kiintolevyllesi valitsemalla käyttämäsi selaimen asetuksista kohdan ”Älä hyväksy evästeitä”. Voit myös määritellä käyttämäsi selaimen asetukset siten, että selain tiedustelee sinulta ennen evästeiden tallentamista, hyväksytkö evästeiden tallentamisen. Voit myös aina poistaa jo tallentuneet evästeet. Tähän tarvittavat toimenpiteet on kuvattu yksityiskohtaisesti selaimen valmistajan ohjeessa.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Sinulla on luonnollisestikin oikeus päästä milloin tahansa maksutta TROTEC®:in sinusta tallentamiin tietoihin. Mikäli olet rekisteröitynyt käyttäjä, nämä tiedot on tallennettu käyttäjätilillesi. Siellä sinun on myös tarvittaessa mahdollista oikaista tietoja, estää tietojen käyttö tai poistaa tietoja. Huomaa, että offline-tilassa tallennetut tiedot voi poistaa vasta sen jälkeen, kun tietoja ei enää tarvita sopimussuhteen toteuttamiseen. Mikäli et ole rekisteröitynyt käyttäjä, lähetä meille asiaankuuluva pyyntö Sähköpostilomakkeella. Mikäli haluat poistaa käyttäjätilisi kokonaan, napsauta tästä (vrt. myös kappale ”Tietojen poistaminen”).
Sinulla on yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan oikeus päästä milloin tahansa henkilötietoihin, jotka olemme tallentaneet sinusta. Sinulla on erityisesti oikeus saada tietoosi tietojesi käsittelyn tarkoitukset, sinusta tallennettujen tietojen henkilötietoryhmät, kyseisten tietojen vastaanottajaryhmät, suunniteltu säilytysaika, oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä, oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tietojen alkuperä, jos tietoja ei ole kerätty sinulta itseltäsi samoin kuin automaattisen päätöksenteon olemassaolo profilointi mukaan luettuna ja merkitykselliset tiedot tällaisen päätöksenteon yksityiskohdista.
Tämän lisäksi sinulla on oikeus vaatia yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan virheellisten tietojen oikaisemista samoin kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaan henkilötietojen poistamista, mikäli käsittely ei ole tarpeen sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi, lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, yleisen edun nimissä tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Sinulla on edelleen yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaan oikeus joko estää henkilötietojesi käsittely tai rajoittaa näiden tietojen käsittelyä, mikäli kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, mikäli henkilötietojen käsittely on lainvastaista, mutta vastustat kyseisten tietojen poistamista, mikäli me emme enää tarvitse henkilötietoja, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateiden laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen tai mikäli olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan nojalla.

Uutiskirje ja mainonta / suostumuksen peruuttaminen
Rekisteröitymisen yhteydessä verkkosivustossamme mahdollisesti antamasi suostumuksen perusteella välitämme sinulle sähköpostitse tai puhelimitse uutiskirjeitä tai markkinointimateriaalia sellaisista tuotteistamme tai palveluistamme taikka konserniyritystemme tuotteista tai palveluista, jotka käsityksemme mukaan voivat kiinnostaa sinua.
Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käytön vastaisuudessa suoramarkkinointitarkoitukseen ja peruuttaa uutiskirjeen tilauksen napsauttamalla jokaisessa uutiskirjeviestissä olevaa linkkiä tai lähettämällä meille asiaa koskevan sähköpostiviestin osoitteeseen https://fi.trotec.com/shop/tietosuojailmoitus.
Varaamme itsellemme oikeuden lähettää myös ilman suostumustasi sähköpostitse sellaisia tuotteita tai palveluita koskevia tarjouksia, jotka ovat aiemmin hankkimiesi tuotteiden tai palvelujen kaltaisia. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä mainontatarkoituksiin lähettämällä meille asiaa koskevan sähköpostiviestin osoitteeseen https://fi.trotec.com/shop/tietosuojailmoitus tai napsauttamalla tähän tarkoitettua linkkiä uutiskirjeessämme olevaa linkkiä ilman, että tästä aiheutuu käytettävän tiedonsiirtoyhteyden perushinnan lisäksi muita kustannuksia.
Tietojesi käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai f alakohdan 1 lause.

Tietoturva
TROTEC® pyrkii aina parhaansa mukaan suojaamaan tietosi luvattomalta pääsyltä, häviämiseltä, väärinkäytöltä tai tuhoutumiselta. Henkilötietosi ovat vain sellaisten työntekijöiden saatavilla, joiden on välttämätöntä päästä tietoihisi suoriutuakseen tehtävistään asianmukaisesti ja pystyäkseen tarjoamaan sinulle parhaansa mukaan palveluita ja tuotteita. Arkaluontoisten tietojen siirtäminen TROTEC®:ille tilausprosessin yhteydessä tapahtuu SSL-protokollan avulla. Rekisteröidyt asiakkaat voivat pääsevät käyttäjätililleen vain syöttämällä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa. Pyydämme sinua tämän vuoksi käsittelemään kirjautumistietoja aina luottamuksellisina tietoina samoin kuin estämään sivullisten pääsy tietoihin. Sinun on myös syytä sulkea selaimen ikkuna ennen muiden sivujen avaamista sen jälkeen, kun lopettanut TROTEC®:in palvelun käytön kirjautuneena käyttäjänä. Tämä pätee myös erityisesti siinä tapauksessa, että käytät tietokonetta yhdessä muiden henkilöiden kanssa, muilla henkilöillä on pääsy samaan tietokoneeseen tai käytät julkista Internet-yhteyttä.

Säilytyksen kesto
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin tämä on tarpeen kulloisenkin säilytystarkoituksen saavuttamiseksi. Poistamme tämän jälkeen tietosi, paitsi jos olemme yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan 1 lauseen mukaisesti vero- ja kauppalainsäädännön tai muiden lakisääteisten säilytys- ja dokumentointivelvollisuuksien noudattamiseksi velvollisia säilyttämään tietoja tätä pidempään tai jos olet antanut suostumuksesi tätä laajempaan tietojen säilytykseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan 1 lauseen mukaisesti.

Analyysipalvelut
Tällä hetkellä käytettävät analyysipalvelut:

Google Analytics
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA


Tämä verkkosivu käyttää Google Analytics -palvelua, mikäli olet antanut suostumuksesi palvelun käyttöön. Google Analytics on Google Inc.:n (”Google”) verkkoanalyysipalvelu. Käyttö käsittää mittaustavan ”Universal Analytics”. Sen avulla tiedot, istunnot ja vuorovaikutus useilla eri laitteilla voidaan kohdentaa pseudonyymiin käyttäjätunnukseen, jolloin käyttäjän toimintaa on mahdollista analysoida eri laitteilla.
Google Analytics käyttää niin sanottuja evästeitä, jotka ovat tietokoneellesi tallentuvia tekstitiedostoja. Evästeiden avulla on mahdollista analysoida sitä, miten olet käyttänyt verkkosivustoa. Evästeen keräämät tiedot tämän verkkosivuston käytöstä välittyvät yleensä tallennettaviksi Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Mikäli IP-osoitteen salaus on käytössä tässä verkkosivustossa, Google kuitenkin lyhentää ensin IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioiden sisällä tai muussa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltiossa. Koko IP-osoite välittyy vain poikkeustapauksissa lyhennettäväksi Yhdysvalloissa sijaitsevalle Googlen palvelimelle. Muistutamme tässä yhteydessä siitä, että Google Analytics -palvelua on laajennettu tässä verkkosivustossa IP-osoitteen salauksella, joka mahdollistaa IP-osoitteiden anonymisoidun keräämisen (”IP-Masking”). IP-osoitetta, jonka Google Analytics on välittänyt selaimestasi, ei yhdistetä muihin Googlen keräämiin tietoihin. Lisätietoja käyttöehdoista ja tietosuojasta on saatavissa osoitteessa https://www.google.com/analytics/­terms/de.html tai osoitteesta https://policies.google.com/?hl=de.

Käsittelyn tarkoitukset
Google käyttää tämän verkkosivuston ylläpitäjän toimeksiannosta kyseisiä tietoja verkkosivuston käytön analysoimiseen, verkkosivuston käyttöä koskevien raporttien laatimiseen ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivuston ja Internetin käyttöön liittyviä palveluja.
Oikeusperusta
Google Analytics -palvelun käytön perusta on antamasi suostumus säännöksen https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/ mukaisesti.
Vastaanottajat/vastaanottajaryhmät
Kerättyjen tietojen vastaanottaja on Google.com.
Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin
Henkilötietojen siirtäminen Yhdysvaltoihin tapahtuu EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield ‑järjestelyn mukaisesti Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskevien päätösten perusteella. Sertifikaatin voi avata täältä.
Tietojen säilytyksen kesto
Lähettämiemme ja evästeisiin, käyttäjätunnisteisiin (esim. User-ID) tai mainontatunnisteisiin linkitettyjen tietojen poistaminen tapahtuu automaattisesti 14 kuukauden kuluttua. Tietojen poistaminen tapahtuu niiden säilytysajan umpeutuessa automaattisesti kerran kuukaudessa.
Rekisteröidyn oikeudet
Voit peruuttaa milloin tahansa aiemmin antamasi suostumuksen tulevaisuuden osalta estämällä evästeiden tallentamisen selainohjelmistosi asetuksissa. Tällöin on kuitenkin muistettava, että verkkosivuston kaikki toiminnot eivät mahdollisesti ole tällöin käytettävissä rajoituksetta.

Lisäksi voit estää evästeen tuottamien ja verkkosivuston käyttöön perustuvien tietojen (mukaan lukien IP-osoite) keräämisen Googlelle sekä Googlen suorittaman tietojen käsittelyn lataamalla ja asentamalla verkkoselaimen liitännäisen. Opt-Out-estoevästeet estävät tietojesi tallentamisen tulevaisuudessa vieraillessasi tällä verkkosivustolla. Jos haluat estää Universal Analytics -toiminnon avulla tapahtuvan tietojen keräämisen eri laitteilta, sinun on estettävä tällainen tietojen kerääminen kaikissa käyttämissäsi järjestelmissä. Opt-Out-estoevästeen voi asettaa napsauttamalla tästä: Poista Google Analytics käytöstä.
Voit estää evästeiden tallentamisen selainohjelmistosi asetuksista. Tällöin on kuitenkin muistettava, että verkkosivuston kaikki toiminnot eivät mahdollisesti ole tällöin käytettävissä rajoituksetta..
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Google Analytics -palvelun tietosuojailmoitus


Liitännäisten käyttö
TROTEC®:in Internet-palvelu käyttää niin sanottuja liitännäisiä. Mikäli avaat liitännäisillä varustettuja TROTEC®:in Internet-sivuja, tällöin muodostuu yhteys liitännäisen tuottajan palvelimelle ja selaimesi ilmoittaa liitännäisestä Internet-sivulle ilmestyvän ilmoituksen avulla. Liitännäisen tuottaneen palveluntarjoajan palvelimelle välittyvät tällöin tiedot siitä, millä Internet-sivuistamme olet vieraillut. Mikäli olet rekisteröitynyt jäseneksi liitännäisen tarjoajan palvelussa, nämä tiedot voi olla mahdollista kohdentaa henkilökohtaiselle käyttäjätilillesi. Liitännäisiin kuuluvien toimintojen käytön yhteydessä (esim. painettaessa liitännäiseen kuuluvaa painiketta, jätettäessä kommentteja) kyseiset tiedot saattavat olla kohdennettavissa käyttäjätilillesi. Voit kuitenkin estää tämän kirjautumalla ulos palvelusta ennen liitännäisen käyttöä.

Lisätietoja kerätyistä tiedoista, mahdollisuuksista välttää tietojen kerääminen ja käyttö samoin kuin yksityisyytesi suojaamiseen käytettävissä olevista mahdollisuuksista on saatavissa kulloistenkin palveluntuottajien tietosuojailmoituksissa, jotka voi avata suoraan nimen jäljessä olevan linkin avulla.

Tällä hetkellä käytettävät liitännäispalvelut ja muut palvelut:

facebook.com
Facebook Inc.,
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA
Facebookin tietosuojailmoitus

Google+
Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA
google+-palvelun tietosuojailmoitus

Youtube
YouTube LLC
901 Cherry Avenue
San Bruno
CA 94066, USA
Tässä tapauksessa pätee googlen tietosuojailmoitus

Twitter
Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco
CA 94103, USA
Twitterin tietosuojakäytännöt

Instagram
Instagram LLC
, lailliset edustajat Kevin Systrom ja Mike Kriege
1601 Willow Rd
Menlo Park
CA 94025, USA
Instagramin tietosuojailmoitus

Pinterest
Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Ireland
Pinterestin tietosuojailmoitus

rapidmail
rapidmail GmbH
Augustinerplatz 2
79098 Freiburg i.Br.
Germany
rapidmailin tietosuojailmoitus 1. TROTEC® käyttää yksittäisissä palveluissa Sovendus GmbH:n etukuponkijärjestelmää.
  Jotta sinua kulloinkin kiinnostavien etukuponkien valitseminen olisi mahdollista, Trotec siirtää sähköpostiosoitteesi ja IP-osoitteesi hajautusarvon pseudonymisoituna ja salattuna Sovendus GmbH:lle, osoite: Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Sovendus käyttää sähköpostiosoitteen pseudonymisoitua hajautusarvoa arvioidakseen, onko rekisteröity vastustanut mainontaa (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 3 kohta, 6 artiklan 1 kohdan c alakohta). Sovendus käyttää IP-osoitetta ainoastaan tietoturvan varmistamiseen ja anonymisoi osoitteen yleensä seitsemän vuorokauden kuluttua (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Tämän lisäksi siirrämme Sovendukselle laskutusta varten pseudonymisoituina tilausnumeron, tilauksen arvon valuuttoineen, istunnon tunnisteen, kuponkikoodin ja aikaleiman (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Mikäli olet kiinnostunut Sovenduksen etukuponkitarjonnasta, etkä ole kieltänyt mainonnan lähettämistä sähköpostiosoitteeseesi ja mikäli napsautat vain tässä tapauksessa näyttöön ilmestyvää kupongin tunnusta, lähetämme puhuttelunimikkeesi, nimesi ja sähköpostiosoitteesi salattuina Sovendukselle etukupongin valmistelua varten (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

  Lisätietoja Sovenduksen toimesta tapahtuvasta henkilötietojesi käsittelystä saat sähköisessä muodossa esitetyistä tietosuojahuomautuksista osoitteessa https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


 1. TROTEC® käyttää yksittäisten verkkopalvelujen yhteydessä Sovendus GmbH:n etutarjouksia:
  Sinua kiinnostavien paikallisten etutarjousten valitsemista varten Trotec välittää puhuttelunimikkeesi, syntymävuotesi, asuinmaasi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi hajautusarvon sekä IP-osoitteesi pseudonymisoituina ja salattuina Sovendus GmbH:lle, osoite: Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Sovendus käyttää sähköpostiosoitteen pseudonymisoitua hajautusarvoa lisäksi arvioidakseen, onko rekisteröity vastustanut mainontaa (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 3 kohta, 6 artiklan 1 kohdan c alakohta). Sovendus käyttää IP-osoitetta ainoastaan tietoturvan varmistamiseen ja anonymisoi osoitteen yleensä seitsemän vuorokauden kuluttua (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

  Etutarjouksen napsauttamisen jälkeen Trotec siirtää Sovendukselle lisäksi nimesi, osoitetietosi ja sähköpostiosoitteesi salattuina, jotta tuotteen tarjoajalle on mahdollista jättää etutarjousta koskeva personalisoitu pyyntö (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b ja f alakohdat).

  Lisätietoja Sovenduksen toimesta tapahtuvasta henkilötietojesi käsittelystä saat sähköisessä muodossa esitetyistä tietosuojahuomautuksista osoitteessa https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


Tämän ohella sovelletaan luonnollisestikin yleisen tietosuoja-asetuksen, Bundesdatenschutzgesetz-lain (Saksa) ja Telemediengesetz-lain (Saksa) säännöksiä. Nämä säädökset voi avata napsauttamalla tekstiä.

Facebook Pixel / Custom Audience

Käytämme Facebook Inc.:n ”Conversion Pixel”-pikseleitä (vierailijan toimintaa seuraavia pikseleitä). Facebook Inc.:n osoite: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Tämän pikselin avulla Facebook Inc. kerää tietoja tämän verkkosivuston käytöstä (esim. tiedot katselluista artikkeleista). Nämä tiedot on mahdollista yhdistää henkilöösi hyödyntämällä muita tietoja, jotka Facebook Inc. on tallentanut sinusta esimerkiksi siksi, että sinulla on käyttäjätili sosiaaliseen verkkoon ”Facebook”. Pikselin avulla kerättyjen tietojen avulla sinulle on mahdollista esittää Facebook-tililläsi mielenkiintosi perusteella tuotevalikoimiimme liittyviä mainoksia (retargeting). Facebook Inc. voi lisäksi yhdistää pikselin avulla kerättyjä tietoja toisiinsa. Facebook Inc. voi tämän jälkeen käyttää yhdistettyjä tietoja omiin mainontatarkoituksiinsa samoin kuin kolmannen osapuolen mainontatarkoituksiin. Näin Facebook Inc. voi esimerkiksi tehdä tällä sivulla ilmenevän selauskäyttäytymisesi perusteella päätelmiä kiinnostuksen kohteistasi ja käyttää näitä tietoja myös kolmannen osapuolen mainontaan. Facebook Inc. voi lisäksi yhdistää pikselin avulla kerätyt tiedot muihin tietoihin, jotka Facebook Inc. on kerännyt sinusta muilta verkkosivuilta ja/tai sosiaalisen verkon ”Facebook” käytön yhteydessä, jolloin Facebook Inc.:n on mahdollista tallentaa sinua koskeva profiili. Tätä profiilia voi käyttää mainontatarkoituksiin. Lisätietoja Facebook Inc.:n tietosuojakäytännöistä on saatavissa osoitteesta:https://de-de.facebook.com/about/privacy/update

Mikäli haluat kieltää Facebook Website Custom Audiences -toiminnon käytön, voit tehdä sen täällä: FacebookOpt-Out


Uptain

Parantaaksemme vuorovaikutusta vierailijoidemme kanssa käytämme uptain GmbH:n JavaScript-liitännäistä (”uptain-liitännäinen). Liitännäisen ansiosta meidän on mahdollista analysoida verkkosivun käyttöä ja parantaa yhteydenottotapoja asiakkaaseen (esim. keskusteluikkunan avulla). Keräämme tätä varten tietoja verkkosivujen käyttötavoista, esim. kohdistimen liikkeiden, vierailun keston, valittujen linkkien ja mahdollisesti syötettyjen tietojen osalta. Tietojen käsittelyn oikeusperusta on oikeutettu etumme harjoittaa suoramarkkinointia ja huolehtia verkkosivujemme saatavuudesta (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). uptain GmbH on tällöin henkilötietojen käsittelijänä sidottu tiukasti antamiimme ohjeisiin. Kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, ellei laki velvoita meitä tekemään niin. Mikäli uptain-liitännäisen keräämät tiedot sisältävät henkilötietoja, nämä tiedot poistetaan heti sen jälkeen, kun vierailusi verkkosivuillamme on päättynyt.

Voit poistaa uptain-liitännäisen käytöstä milloin tahansa käyttämällä seuraavaa linkkiä:https://de.trotec.com/shop/datenschutz?__up_tracking_unsubscribe

Outbrain

Hyödynnämme palveluntarjoajan Outbrain UK Ltd. teknologiaa (”Outbrain”). Tämän ansiosta meidän on mahdollista muistuttaa sinua myös muista sinua mahdollisesti kiinnostavista sisällöistä verkkosivuillamme tai kolmannen osapuolen verkkosivuilla. Sisältöjen valinnasta ja toimittamisesta vastaa Outbrain. Tähän tarvittavat tiedot tallentuvat evästeisiin.Näkemäsi sisällöt riippuvat aiemmin Internetissä katselemistasi sisällöistä. Evästeisiin tallentuu tätä tarkoitusta varten ainutkertainen tunniste (UUID, Universally Unique Identifier), johon on mahdollista yhdistää käytettyjä laitteita selaimia samoin kuin maantieteellistä sijaintia ja haettuja sisältöjä koskevat tiedot. Maantieteellisen sijainnin määrittäminen tapahtuu tällöin viimeisen kahdeksan numeron osalta lyhennetyn IP-osoitteen perusteella. Näin luodut profiilit on pseudonymisoitu, eikä niitä yhdistetä muihin tietolähteisiin. Palvelu ei analysoi tietoja siten, että tiedot ovat yhdistettävissä määrättyyn henkilöön. Tiedot poistetaan viimeistään 60 päivän kuluttua verkkosivun avaamisesta.Lisätietoja Outbrainin tietosuojasta on osoitteessa https://www.outbrain.com/legal/privacy. Voit kieltää milloin tahansa Outbrainin palvelun käytön napsauttamalla kohdassa https://www.outbrain.com/de/legal/imprint#advertising_behavioral_targeting Opt-Out-painiketta (vieritä näyttöä tällöin alaspäin, kunnes oranssi painike on näytössä). Huomaa, että sinun on tehtävä tämä erikseen jokaisella käyttämälläsi päätelaitteella, jolta olet avannut verkkosivustomme.

Plista

Verkkosivuamme/sovellustamme tukee plista GmbH:n teknologia (yrityksen osoite: Torstraße 33, 10119 Berlin, Germany). Tämän teknologian avulla pystymme mittaamaan ja parantamaan mainontamme tehokkuutta samoin kuin maksamaan mainontakumppaneillemme asianmukaisen korvauksen. Tätä varten plista analysoi niiden verkkosivustomme/sovelluksemme käyttäjien käyttäytymistä koskevia tietoja, jotka olivat ennen vierailua katselleet mainoksiamme. plista kerää nämä tiedot evästeiden avulla ja yhdistää ne satunnaiseen tunnisteeseen (Cookie-ID). Vaihtoehtoisesti voimme myös lähettää nämä tiedot plistalle Advertising-ID-tunnisteella (IDFA tai muut) varustettuna (mobiilisovellusympäristöissä). Lisätietoja aiheesta ja plistan tietosuojakäytännöistä on osoitteessa https://www.plista.com/de/about/privacy/. Voit luonnollisestin poistaa plistan palvelun käytöstä milloin tahansa esimerkiksi ilmoittamalla osoitteessa https://www.plista.com/de/about/opt-out/ käyttäväsi Opt-out-asetusta tai poistamalla toiminnon ”Ad Tracking” käytöstä laitteesi tietosuoja-asetuksissa (mobiilisovellukset).

Julkaistu marraskuussa 2019