1. Tuotteet ja palvelut
  2. Koneet - HighPerformance
  3. Eristyskerros­kuivaus
  4. Eristyskerrosten kuivausaggregaatti
  5. Menetelmätietoa käytäntöön

Menetelmätietoa käytäntöön

Eristyskerrosten kuivauksen periaatteet:

Ylipainemenetelmässä Ylipainemenetelmässä kuivana lämmitettyä ilmaa päästetään erityisistä aukoista eristyskerrokseen.

Läpivirtauksen aikana kuiva ilma imee kosteuden kerroksista ja poistuu reunaliitoksista tai muista päästöaukoista huonetilaan, missä se kuivataan uudelleen sinne asennetuilla ilmankostutinaggregaateilla.

Tällä kiertokululla saavutetaan materiaalille tarkoitettu kosteus.

Alipainemenetelmässä Alipainemenetelmässä kaikki tapahtuu päinvastaisesti. Kosteus imetään eristyskerroksista tyhjiöturbiineilla.

Eristyskerrokseen syntyy tällä tavalla tyhjiö, joka tasaa kuivainaggregaateilla kuivatun ilman ja joka virtaa avattujen reuna-aukkojen tai muiden päästöaukkojen kautta tilaan.

Ylipaine ei ole sama kuin alipaine!

Tietyn ilmamäärän imemiseen esimerkiksi 100 m³ 100 mbar vastapaineella (esim. Styropor™, mineraalivilla) tarvitaan noin 20% enemmän energiaa kuin samalla vastapaineella (100 mbar) ja saman ilmamäärän eristyskerrokseen puhaltamiseen. 150 mbar vastapaineella (esim. perliitti) ero kohoaa 30%:iin.

Tai toisin sanoen: Eristyskerrosten kuivausaggregaatti voi puhaltaa ylipaineella noin 20%-30% enemmän ilmaa eristyskerrokseen kuin se alipainemenetelmällä pystyisi imemään!

Lopputulos: Menetelmistä johtuen alipainemenetelmällä saavutettavat tehokkuudet ovat alhaisemmat kuin ylipainemetelmällä saavutettavat tulokset.

Tärkeitä ohjeita alipainemenetelmään:

Tällä menetelmällä on tarpeellista käyttää suodatinjäjestelmää, jotta esim. vettä tai kiinteitä aineita ei voi päästä kompressoriin. Se tukkisi turbiinin ja aiheuttaisi laitteen vaurioitumisen.

Käytä siis Trotecin suodatusketjun tarjoamia etuja - lisää tietoa saa tässä ...

Menetelmien edut ja heikot puolet vertailussa Ylipaine Alipaine
Veden tarkistettamattomissa olevan leviämisen vaara ei kyseessä oleviin vyöhykkeisiin kyllä ei
Naapuritiloissa mahdollinen sisustuksien vaurioituminen ja huoneilman huonontuminen kyllä ei
Puristettu kosteus reuna-/nurkka-alueilla voi johtaa kuivausajan pitenemiseen kyllä ei
Pinta-alaa koskeva teho identtisellä koneella 100 % 80 %
Periaatteellinen kuivausaika suhteessa normaali nopeampi
mineraaleista aiheutuva kukinta luonnonkivilattioissa kapillaaripaineen vuoksi mahdollinen kyllä ei
Aaltoilu bituumi-lattialaastissa mahdollinen kyllä ei
Itiöiden, allergeenien tai syöpää aiheuttavien mikroeliöiden saastuttaman hengitysilman suojaus mahdollinen ei kyllä
Tarpeellisten ilmansyöttö-/-poistoaukkoporauksien lukumäärä enemmän vähemmän
Käyttömahdollisuudet suurta hygieniatasoa vaativilla alueilla kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa, kouluissa, lastentarhoissa jne. kielletty* kyllä
* katso "Tärkeitä saneerausmääräyksiä..."