1. Tuotteet ja palvelut
 2. Koneet - HighPerformance
 3. Lämmitys
 4. Infrapunalevykuivaimet

Käytännön perustiedot: kosteuden siirtymisen mekanismit mineraalisissa rakennusaineissa

Kosteuden siirtymisen mekanismit mineraalisissa rakennusaineissa

Huokoiset ja mineraaliset rakennusaineet ovat täynnä erilaisia, eri kokoisia ja eri muotoisia huokosia ja kapillaareja, jotka ovat ratkaisevia tekijöitä veden kuljetuksessa. Rakennusmateriaalin kosteusasteesta riippuen vesi liikkuu periaatteessa kahdella eri tavalla: diffuusion avulla ja virtaamalla.

Diffuusiossa vesihöyry voi virrata koko huokosen läpi (1).

Vesimäärän lisääntyessä suurempien huokosten pintaan kehittyy vesikalvo, pienemmät huokosen kapeikot ovat jo täynnä vettä (2).

Rakennusmateriaalin ylikyllästymisessä suuremmissa huokosissa on niin paljon vettä, että se liikkuu vain virtaamalla (3).

Tämä vedenkuljetusvaihe on selvästi suorituskykyisempi kuin diffuusio.

Tähän perustuen on mahdollista määrittää infrapunalevykuivaimien soveltuvuus seinien kuivaukseen seuraavasti:

 1. Infrapunalevykuivaimien kuivauskäyttö on järkevää vain huokoisissa ja hyvän kapillaarijärjestelmän omaavissa rakennusmateriaaleissa, esimerkiksi tiilissä ja joissakin luonnonkivissä.
 2. Tiiviissä seinämateriaaleissa, joissa on suljettu rakenne tai vain pienet kapillaarit (betoni), ei infrapunalevykuivaimella ole minkäänlaista kuivausvaikutusta, koska kosteus siirtyy pääasiassa diffuusion avulla.
 3. Tehokas kuivaus voidaan saavuttaa ainoastaan nestemäisessä vaiheessa. Vain tässä vaiheessa kosteus seuraa lämpövirtaa.
 4. Jos veden virtaus keskeytyy kuivuusasteen kasvaessa, kosteus siirtyy enenevässä määrin diffuusion avulla. Tästä hetkestä alkaen infrapunalevykuivaimen käytöllä ei ole mitään merkitystä kuivauksen edistymiseen!

Yhteenveto: niin kauan kuin kostuneiden rakennusmateriaalien kosteus siirtyy nestemäisessä muodossa veden virtauksena, infrapunalevykuivaimet voivat auttaa nopeuttamaan kuivausprosessia.

Infrapunalevykuivaimet eivät kuitenkaan missään tapauksessa sovellu kokonaan korvaamaan ilmankuivaimia rakennusmateriaalille tarkoitetun kosteuden saavuttamiseksi!

Joustavasti muunneltava ammattilaisjärjestelmä

Joustavasti muunneltava ammattilaisjärjestelmä

Ammattimaisia infrapunalevykuivaimia TIH 350+ ja TIH 650+ voit tarpeen mukaan käyttää yksinään tai toisiinsa yhdistettyinä:

 1. Sijoitus yksinään lattialle vaaka-asentoon: TIH 350+ mukana toimitetut tukijalat asennettuina.
 2. Lisävarusteena saatavien pinoamiskahvojen avulla on mahdollista käyttää myös kahta tai useampaa TIH 350+ -levykuivainta päällekkäin pinottuina.
 3. Sijoitus yksinään lattialle vaaka-asentoon: TIH 650+ mukana toimitetut tukijalat asennettuina.
 4. Sijoitus yksinään lattialle pystyasentoon: TIH 350+ mukana toimitetut tukijalat asennettuina.
 5. Sijoitus yksinään lattialle pystyasentoon: TIH 650+ mukana toimitetut tukijalat asennettuina.
 1. Sijoitus lattialle: TIH 650+ mukana toimitetut tukijalat asennettuina – päälle pinotut laitteet on yhdistetty pinoamiskahvoilla. TIH 650+ ja TIH 350+ voidaan pinota päällekkäin yhdistämällä laitteita halutulla tavalla.
 2. Sijoitus lattialle: TIH 350+ – päälle pinotut laitteet on yhdistetty pinoamiskahvoilla. Myös tässä vaihtoehdossa TIH 650+ ja TIH 350+ voidaan pinota päällekkäin yhdistämällä ne halutulla tavalla.
 3. Lisävarusteena saatavien asennustukien liitäntäsetin ja asennustukien kiinnikesetin avulla TIH 650+ voidaan kiinnittää myös tavallisiin asennustukiin korkealla sijaitsevien pintojen kohdistettua kuivausta varten.
 4. Samoin TIH 350+ voidaan asentaa asennustukiin lisävarusteena saatavien liitäntäsetin ja kiinnikkeiden avulla.