DA 4 Qube

Onko kysyttävää?

Autamme mielellämme.

Vesivahinkojen saneeraaja ja vuokraaja: +49 2452 962 444
Yritys: +49 2452 962 400
Teollisuus: +49 2452 962 777
Kuluttaja: +49 2452 962 450
Sähköposti: info-fi@trotec.com
  1. Tuotteet ja palvelut
  2. Tuotteet ‑ HighPerformance
  3. Vesivahinkojen saneeraus
  4. Kuivaus-ohjausyksikkö DA 4 Qube
  5. Toimintaperiaate

DA 4 Qube lyhentää siis kuivauksen kestoa ja säästää energiakuluja

Alhaiset energiakustannukset ja nopaa kuivausta kaikissa eristyskerroksissa DA 4 Qube-laitteen ansiosta

Korkeampi vastapaine erittäin kosteissa eristyskerroksissa johtaa tavallisessa alipainekuivauksessa siihen, että jo hyvin kuivatut alueet saavat liian paljon kuivailmaa kun taas kosteat alueet liian vähän, minkä vuoksi kuivausajat pitenevät.

Erityisesti alipainekuivaukseen kehitetty kuivaus-ohjausyksikkö DA 4 Qube ja sen erikoissuunniteltu, sensorituettu EfiDry-ohjausautomaatio mahdollistaa täysautomaattisesti toimivan aktiivisen imuilmahallinnan erilaisten kuivattavien alueiden välillä.

DA 4 Qube voidaan liittää lisävarusteena saatavalla VX-liitäntälevyllä väliletkuun ja ottaa näin käyttöön muiden eristyskerrosten kuivauslaitteiden kanssa.
DA 4 Qube ja VX-liitäntälevy

Tämä imutehon itsenäinen kanavointi kaikista kosteimmalle alueelle takaa kaikkien eristyskerrosten tasaisemman ja huomattavasti nopeamman kuivauksen – näin voidaan lyhentää kuivauksen kestoa ja vähentää energiakuluja vahingon suuruudesta riippuen jopa 30 - 70 % tai suuremmissa tiloissa samassa ajassa jopa 30 %!

Tämä vähentää myös selvästi melun ja kuumuuden aiheuttamia häiriöitä ja tilat voidaan ottaa nopeammin uudelleen käyttöön.

Erityisen kompakti kuivaus-ohjausyksikkö DA 4 Qube sopii täydellisesti Qubeen+ ja voidaan helposti käden käänteessä liittää suoraan Qubeen+ ja kytkeä päälle, jolloin työlästä vedenerotin-väliletkua ei tarvita.

DA 4 Qube voidaan liittää myös muihin eristyskerrosten kuivaimiin, kuten malliin VX 5 MultiQube lisävarusteena saatavalla VX-liitäntälevyllä ja yhdistää näin ongelmitta yksittäiseen käyttöön.

Kuivaus-ohjausyksikön DA 4 Qube toimintaperiaate

Kaavamainen kuvaus alipaine-eristyskerrosten kuivauksesta ilman DA 4 Qube -käyttöä

Kaavamainen kuvaus alipaine-eristyskerrosten kuivauksesta ilman DA 4 Qube -käyttöä

Kaikki imukanavat ovat aina jatkuvasti auki normaalissa alipainekuivauksessa ilman kuivaus-ohjausyksikköä. Korkeampi vastapaine erittäin kosteissa eristyskerroksissa johtaa tässä menetelmässä siihen, että jo hyvin kuivatut alueet saavat liian paljon kuivailmaa kun taas kosteat alueet liian vähän, minkä vuoksi kuivausajat pitenevät.

Sensoriohjattujen kuivaussyklien toiminta yksityiskohtaisesti

Kaavamainen kuvaus alipaine-eristyskerrosten kuivauksesta DA 4 Qube -käytön kanssa

Kaavamainen kuvaus alipaine-eristyskerrosten kuivauksesta DA 4 Qube -käytön kanssa

DA 4 Qube liitetään Qubeen+ ja kytketään kiinni. Sitten asennetaan Quben+ prosessi-ilma-kosteustunnistin [1] ja lopuksi tarvittaessa huoneilman kosteusanturi sijoitetaan huoneeseen tai jätetään paikoilleen anturipidikkeeseen [2].

Ensimmäisessä kytkentäsyklissä kaikki imukanavat avataan kokonaan asennustarkastusta ja vertailuarvojen määritystä varten. Tämä tila vastaa "klassista" alipainekuivausta ilman DA 4 Qube -käyttöä.

Sen jälkeen kuivausta nopeuteteaan ”aktiivikuivauksena” dynaamisesti ohjatuilla Efidry-intervalleilla, kuten seuraavassa kaaviossa on kuvattu.

1. Efidry-intervalli, Kytkentäsykli 2

1. Efidry-intervalli, Kytkentäsykli 2

Intervallin toisessa syklissä kosteusarvot kerätään erikseen jokaisesta kanavasta ja välitetään DA 4 ohjauslogistiikkaan.

1. Efidry-intervalli, Kytkentäsykli 3

1. Efidry-intervalli, Kytkentäsykli 3

Saatujen kosteusarvojen perusteella DA 4 Quben ohjausautomatiikka ohjaa nyt kolmannessa syklissä eristyskerroskuivauslaitteiston pääimutehokkuuden määritetylle aikajaksolle kuivattavan tilan kosteimpaan paikkaan.

2. Efidry-intervalli (ja muut)

2. Efidry-intervalli (ja muut)

Toiselle ja seuraaville sykleille DA 4 Quben sensoriohjaus määrittää jatkuvasti sen hetkisen kuivattavien vyöhykkeiden läpikosteustilan ja optimoi imukanavien tahdituksen. Tällä tavalla pääkuivausteho on aina täysautomaattisesti säädetty kullekin kosteimmalle vyöhykkeelle. Tämä aktiivinen anturiohjattu imuilma-hallinta johtaa kosteiden alueiden tasaiseen ja selvästi nopeampaan kuivaukseen.

Efidry-päätösintervalli

Efidry-päätösintervalli

Heti kun Efidry-sensoriohjaus on tunnistanut valvotuilla alueilla optimaalisesti homogeenisen kuivausasteen, se lopettaa syklikäynnin automaattisesti ja kytkee imukanavat loppukuivausta varten 100 % ilman läpivirtaukseen. Tämä loppukuivaus tapahtuu laadunvarmistuksella: Prosessi- ja huoneilmakosteuden vertailuun DA 4 Qube vaihtaa automaattisesti ”aktiivikuivaukseen” kosteuden kohotessa jollakin vyöhykkeellä.

DA 4 Qube

DA 4 Qube muuttaa ”Riskialttiin kuivauksen” luotettavasti kalkuloitavaksi kiinteä-aika-projektiksi

Sensoriohjatulla kuivaus-ohjausyksiköllä DA 4 Qube voidaan lyhentää kuivausaikoja vahinkotapauksesta riippuen 30 - 70 %, vähentää tuntuvasti melun ja kuumuuden aiheuttamia häiriöitä ja tilat voidaan ottaa nopeammin uudelleen käyttöön – DA 4 Qube mahdollistaa lisäksi ”standardisoidut urakkakuivaukset” korkealla suunnitteluvarmuudella.

Myös joutokäynti-osuudet kalliiden ”Mittausajo varmuuden vuoksi” vuoksi ovat merkittävästi alhaisemmat ja ”Riskialtis kuivaus” muuttuu siten luotettavasti kalkuloitavaksi kiinteä-aika-projektiksi!