Kompressiokylmäkuivaimen kylmähaihdutin
Home Comfort

Onko kysyttävää?

Autamme mielellämme.

Kuluttaja: +49 2452 962 450
Sähköposti: info-fi@trotec.com
  1. Tuotteet ja palvelut
  2. Tuotteet ‑ HomeComfort
  3. Ilmankuivaus
  4. Käytännön tietoa ilmankuivaimista
  5. Ilmankuivausmenetelmät yhdellä silmäyksellä
  6. Kompressoritekniikalla varustettu kondenssikuivain

Kompressoritekniikalla varustettu kondenssikuivain

Kompressiokylmäkuivainten tekniset erot ja toimintatapa

Koska useimmat kotitalouksien ilmanpoistoratkaisut toimivat 15-25 °C:n lämpötila-alueella, tämä laitetyyppi kuuluu yksityisten käyttäjien ja rakennusalan suosituimpiin ilmankuivaimiin erinomaisen hinnan, suorituskyvyn, tehokkuuden ja energiatehokkuuden ansiosta.

Kompressorikäyttöiset kondenssikuivaimet toimivat jääkaappiperiaatteella. Sen sisällä on kompressiojäähdytyslaitteisto, jossa kylmäaine johdetaan kahden lämmönsiirtimen läpi – lauhduttimen ja haihduttimen.

Äkillinen kylmäshokki mahdollistaa sen

Kompressorin ja kuristusventtiilin avulla kylmäaine altistetaan suljetussa piirissä vuorotteleville paineille, jolloin kaasu lämpenee kun sitä puristetaan lauhduttimessa ja jäähtyy kun se paisuu haihduttimessa.

Haihdutin on käytännössä ”lämpötilan hätäjarru” – ilma jäähtyy nopeasti kastepistelämpötilan alapuolelle, minkä vuoksi ilmaan sitoutunut kosteus tiivistyy siellä vesipisaroiksi, jotka sitten valuvat keräysastiaan. Kylmä, kuiva ilma johdetaan nyt kuuman lauhduttimen läpi, jossa se absorboi lämmön ja virtaa lopulta kuivana lämpimänä ilmana takaisin tilaan, jossa se taas kerää kosteutta.

Jääkaudella ei ole mahdollisuutta

Ympäristön lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippumatta haihdutin voi muuttua hyvin kylmäksi ja muodostaa jäätä sen pinnalle, kun huoneen lämpötila on alle 15 °C.

Jäänmuodostuksen lisääntyminen ”tukkii” lamellit (jäätyminen) ja alentaa siten laitteen ilmankuivauskykyä.

Tästä syystä kaikissa kompressorikäyttöisissä kondenssikuivaimissa on laitteisto haihduttimen säännölliseen sulattamiseen – tavallisesti kiertoilman tai kuumakaasun avulla, kuten alla olevassa ”Sulatustyypit”-kappaleessa on kuvattu.

Jos tämä jäänpoisto ei tapahdu kiertoilma- tai kuumakaasusulatuksella, haihdutin (kylmäosa) jäätyy kokonaan ajan kuluessa, kunnes suoranainen ”jääseinä” tekee ilmavirtauksen mahdottomaksi.

Kompressiokylmäkuivainten toimintaperiaate
Avatussa kylmäkompressiokuivaimessa näkyy laitteen lämmönvaihtimen yläosaan integroitu etummainen haihdutin (1), jonka kylmälle pinnalle ilma kondensoituu ja alla oleva kanava (2) vedenkeräyssäiliöön kerätyn kondenssiveden poistoon. Laitteen pohjassa on kompressori (3) kylmäaineen tiivistämiseen.
Avattu kylmäkompressiokuivain
Näkymä lämmönvaihtimesta ja kondenssiveden keräysaltaasta

Kompressiokylmäkuivainten sulatustyypit:

Kiertoilmasulatus

Tässä menetelmässä sulatus tapahtuu tyypillisesti elektronisesti aika- tai anturiohjatussa kiertoilmakäytössä, jota usein kutsutaan elektroniseksi sulatukseksi:

Kun jään muodostuminen etenee haihduttimessa, kompressori kytkeytyy pois päältä ja aloittaa sulatusprosessin, jonka aikana puhallin jatkaa toimintaa ja haihduttimeen virtaa lämmintä huoneilmaa sulatusta varten.

Tämä menetelmä toimii yleensä hyvin lämmitetyissä tiloissa, joiden lämpötila on n. 15 °C.

Jos tällainen kuivain sijoitetaan viileämpään tilaan – alle 15°C, ja haihduttimen pintalämpötila on alle 0 °C, mikä aiheuttaa haihduttimeen voimakkaampaa jäänmuodostumista, joten pidemmän sulatusajan vuoksi kiertoilmasulatuslaitteiden on käytännössä sulatettava jatkuvasti.

Kiertoilmasulatuksella varustettujen ilmankuivainten käyttö viileissä tiloissa ei siis sovellu säännölliseen ilmankuivauskäyttöön, koska laite suorittaa lähes jatkuvasti omaan sulatustaan!

Tästä syystä kiertoilmasulatuksella varustetut kylmäkuivaimet ovat hyvä ratkaisu sellaisiin ympäristöihin, joissa lämpötila on yli 15 °C.

Kuumakaasusulatus

Viileämpiin tiloihin tarkoitetut ilmankuivaimet käytettäviksi on kiertoailmasulatuksen sijaan varustettu kuumakaasusulatuksella, jossa on Bypass­menetelmä.

Tässä menetelmässä kompressiojäähdytyslaitteiston aktiivista kuumaa kylmäainekaasua käytetään nopeaan ja tehokkaaseen sulatukseen. Kun jäätyminen on alkanut, avautuu automaattisesti erityinen magneettiventtiili ja kuumaa kaasua ohjataan lauhduttimen sijaan haihduttimeen suoraan Bypass-menetelmällä ja suljetaan sulatuksen jälkeen, jolloin säännöllistä kylmäainekiertoa voidaan jatkaa ilmankuivauskäytössä.

Verrattuna kiertoilmasulatukseen kuumakaasusulatus-automatiikka mahdollistaa dramaattisesti lyhyemmät sulatusjaksot, mikä on ehdoton edellytys tehokkaalle ilmankuivaukselle alhaisen lämpötilan alueilla, kuten lämmittämättömissä tiloissa. Todellinen ilmankuivaus tapahtuu vain kuivauslaitteen sulatusjaksojen välissä!

Lämmittämättömien tilojen, joiden lämpötila on alle 15 °C, ilmankuivaukseen soveltuvat kiertoilmasulatus-laitteita huomattavasti paremmin kuumakaasu-automatiikalla varustetut ilmankuivaimet, joissa on sama kompressoriteho.

Kun ympäristön lämpötila on yli 15 °C, kuumakaasu- ja sulatusautomatiikalla varustettujen ilmankuivauslaitteiden suorituskyky tasoittuu, kunnes se on periaatteessa sama kuin yli n. 18 °C:n lämpötiloissa.

Lopputulos: Kuumakaasusulatuksella varustetut kylmäkuivaimet ovat joustavia monitaitureita, koska niiden sulatusjärjestelmä mahdollistaa niiden käytön ympäristölämpötilassa 5 °C - 35 °C. Siksi näitä laitteita voidaan käyttää vaihtelevasti lämpimissä ja kylmissä tiloissa – kesällä ja talvella. Sen sijaan kiertoilmasulatuksella toimivia laitteita voidaan käyttää taloudellisesti ja energiatehokkaasti vain 15 °C - 35 ° C:n lämpötilassa.


Ilmankuivain-laitetekniikka – Trotecin käytännön tietoa

Käytännön tietoa ilmankuivaimista – kaikki kappaleet yhdellä silmäyksellä

Kappale 1: Perustietoa ilmankosteudesta – kaikki on suhteellista
Kappale 2: Ilmankuivausmenetelmät – kondensaatio ja adsorptio
Kappale 2.1: Kompressoritekniikalla varustettu kondenssikuivain
Kappale 2.2: Peltier-tekniikalla varustettu kondenssikuivain
Kappale 2.3: Adsorptiokuivain
Kappale 3: Mikä ilmankuivausmenetelmä mihin tarkoitukseen?