Ilmanpuhdistimen kapasiteetin laskenta

Käyttöä koskevat huomautukset:

Tässä voit itse laskea tiloihisi tarpeellisen ilmanpuhdistustehokkuuden. Tämä summittainen kapasiteettilaskelma on vain suunta-arvio eikä se korvaa tarkkaa, normien mukaista laskelmaa. Olemme käytettävissä kysymyksien varalta.

Ilmanpuhdistimen tarpeellista tehon laskelmaa varten täytyy seuraavat tiedot olla käytettävissä:

  1. Mikä on tilan tilavuus kuutiometreissä?
  2. Mitkä haitalliset aineet pitää suodattaa?
  3. Mikä tila on kysymyksessä?
  4. Vaihtoehtoisesti voidaan ilmoittaa suoraan ilmanvaihtojaksojen lukumäärä.

Huonetilavuuden laskenta

Haitallisten aineiden suodatus (suodattimen valinta)

Karkeapölysuodatin (G4)

Raskas teollisuuspöly, hieno hiekka, sadepisarat, karkeapöly

Hienopölysuodatin (F7) sis. karkeapölysuodattimen

Hiouekset, siitepöly, sieni-itiöt, kasvi-itiöt

Leijuainedsuodatin (H13) sis. hienopölysuodattimen, sis. karkeapölysuodattimen

Pölypunkkiallergeenit, sementtipöly, homesieni, homeitiöt, mineraalikuitupölyt, lentotuhka, hiilipöly, hyönteismyrkyt, sumu (atmosfäärinen), laskeutuvat hienopölyt, siitepölypirstaleet, dieselnoki, taudinsiemenet, antraksi-itiöt, bakteerit, väripigmentit, kissa-allergeenit, öljysumu, noki, tupakansavu, asbestipöly, savusumu, virukset.

Ilmanvaihto

Vaihtoehtoinen syöttö

Laskentatulokset

Tilavuuslaskennan tulos [m³]:

0

Laskentatulokset [m³]:

0

Tämän laskelman tulos ilmoittaa valitun suodatiketjun tarpeellisen laitetehokkuuden tilan tilavuudelle sekä ilmanvaihtojaksojen lukumäärän. TKL-ilmanpuhdistusjärjestelmät kattavat 380 m³/h - 5.700 m³/h tehospektrin. Suurempiin tehoihin täytyy valita vastaavat laiteyhdistelmät.

Oikeudelliset huomautukset:
Tämä lomake on tarkoitettu käytettäväksi vain määräystenmukaiseen käyttöön. Sen lähdekoodin monistaminen tai muu vieras käyttö on kielletty.

Käänny asiakapalvelumme puoleen tarkan ilmanpuhdistustehon laskemista varten. Kaikki laskelmatulokset ovat arviointiarvoja eikä TKL GmbH vastaa missään tapauksessa seuraamusvahingoista. Käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Voimassa ovat lisäksi yleiset kauppaehtomme.