Ilmastointilaitteiden tehon laskenta

Käyttöä koskevat huomautukset:

Tässä voit itse laskea tiloihisi tarpeellisen jäähdytysarvon. Tämä laskelma on vain suunta-arvio eikä se korvaa tarkkaa, normien mukaista laskelmaa. Olemme käytettävissä kysymyksien varalta.

Ilmastointilaitteen tarpeellista tehon laskelmaa varten täytyy seuraavat tiedot olla käytettävissä:

  1. Mikä on ilmastoitavan tilan kokonaistilavuus?
  2. Mikä on ilmastoitavan tilan noin-eristysarvo?
  3. Mitä ylimääräisiä lämpimät matot tekevät ilmastoiduista huoneista?

Valitse laskentatapa

Huonetilavuuden laskenta

Valitse eristysarvo

Lisälämpökuormitus
Klikkaa arvojen syötön jälkeen

1. Ikkunan lämmönsiirtyminen ja tulosäteily:
2. Ulkoseinät lämmönsiirtyminen:
3. Katot lämmönsiirtyminen:
4. Sisäseinät lämmönsiirtyminen:
5. Henkilöt
6. Muut kuormitukset (lasketaan kertoimella 0,8):


Laskentatulokset

Tilavuuslaskennan tulos [m³]:

0

Lämpöteholaskennan tulos [kW]:

0

Oikeudelliset huomautukset:
Tämä lomake on tarkoitettu käytettäväksi vain määräystenmukaiseen käyttöön. Sen lähdekoodin monistaminen tai muu vieras käyttö on kielletty.

Maksimi laskuperuste on 1000 m³. Jos tila on yli 1000 m³, ota siinä tapauksessa jäähdytystehon laskemista varten yhteys asiakaspalvelumme neuvontaan. Kaikki laskelmatulokset ovat arviointiarvoja eikä TKL GmbH vastaa missään tapauksessa seuraamusvahingoista. Käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Voimassa ovat lisäksi yleiset kauppaehtomme.