Peruuttamisoikeus

Tämä peruuttamisoikeus koskee yksityisasiakkaita. Tämä oikeus ei päde yritysasiakkaiden kohdalla.

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus syitä ilmoittamatta 30 vuorokauden kuluessa.
Peruuttamisen määräaika on 30 vuorokautta siitä päivästä lukien, jona joko sinä itse tai sellainen nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut tavaran hallintaansa.
Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefaksi: +49 2452 962-92450
Sähköposti: online-fi@trotec.com
ilmoitettava meille yksiselitteisesti päätöksestäsi peruuttaa sopimus (esim. postitse lähetettävällä kirjeellä, telefaksilla tai sähköpostiviestillä). Voit käyttää tähän tarkoitukseen liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksesi peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisen määräajan umpeutumista.

Peruuttamisoikeuteen liittyvät poikkeukset:

Peruuttamisoikeutta ei ole siinä tapauksessa, että sopimus koskee sellaisen tavaran toimittamista, joka valmistetaan tai joka muunnellaan kuluttajan yksilöllisten vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi. Peruuttamisoikeutta ei ole myöskään sellaisten sopimusten kohdalla, jotka koskevat sinetöitynä toimitettua tavaraa, jota sinetöinnin poistamisen jälkeen ei terveydellisistä tai hygieniasyistä voi palauttaa.

Peruuttamisen vaikutukset

Mikäli peruutat tämän sopimuksen, palautamme sinulle kaikki sinulta saamamme maksusuoritukset toimituskustannukset mukaan luettuna (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, että olet valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua tätä sopimusta koskevan peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen samaa maksutapaa käyttäen, jota olet käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellet ole nimenomaisesti suostunut muuhun maksutapaan, ja joka tapauksessa siten, että sinulle ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Voimme pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes olemme saaneet tavaran takaisin tai kunnes olet osoittanut lähettäneesi tavaran takaisin.

Pakettina lähetettävissä oleva tavara

Sinun on lähetettävä tavara takaisin tai luovutettava tavara viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä osoitteeseen 

Trotec GmbH
Logistikzentrum Heinsberg
TOR C
Industrieparkstrasse 1-11
D-52525 Heinsberg

. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetät tavaran takaisin ennen kyseisen 30 päivän määräajan umpeutumista. Sinun on vastattava tavaran palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista.

Pakettina lähetettäväksi soveltumaton tavara

Noudamme tavaran asiakkaalta. Sinun on korvattava tavaran palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista 79 euron osuus.

Sinun on vastattava vain sellaisesta mahdollisesta tavaran arvonalenemisesta, joka johtuu muusta kuin tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Peruuttamisohjeen loppu