Seuraavassa on esitetty yleiset palveluntarjoajan tiedot ja sopimuksen syntymistä koskevat huomautukset, TROTEC® GmbH:n yleiset sopimusehdot yrittäjinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiville ostajille.


Sopimuksen syntyminen TROTEC®:in kanssa tavanomaisen kaupan yhteydessä.

TROTEC® tarjoaa tässä Internet-kaupassa esille panemansa tuotteet sitoumuksettomana tarjouksena mahdollisille ostajille tarjottavia tuotteita/palveluja koskevan sopimuksen solmimista varten. Mahdollinen ostaja voi sijoittaa haluamansa tuotteen/tuotteet virtuaaliseen ostoskoriin napsauttamalla asiaankuuluvaa painiketta. Virtuaaliseen ostoskoriin kerätyt tuotteet voi milloin tahansa hakea näyttöön ostoskorin symbolia napsauttamalla. Ostoskorin näkymässä on tämän jälkeen mahdollista tarkastella ostoskorin sisältämiä tuotteita, muuttaa tuotteiden määrää tai poistaa tuotteita ostoskorista. Järjestelmä opastaa mahdollista ostajaa tilausprosessin seuraavissa vaiheissa erilaisten ohjeiden avulla. Tilauksen sisällön muuttaminen ja tietojen korjaaminen tai poistaminen on mahdollista milloin tahansa ennen tilauksen päättämistä. Perehdy tämän osalta muuttamisesta annettuihin ohjeisiin tai napsauta selaimen paluupainiketta. Vasta tilausprosessin viimeisessä vaiheessa tilauspainiketta napsauttaessasi esität tahdonilmaisusi hankkia tuotteen/palvelun ilmoitettuun hintaan. Näin esittämäsi tahdonilmaisu on sitova ja peruuttamaton. Tahdonilmaisun esittäminen tapahtuu napsauttamalla tilausprosessin lopussa painiketta ”Lähetä tilaus”. TROTEC® vahvistaa tilauksen saapumisen ja tilauksen hyväksymisen yhdessä kirjallisessa muodossa välittömästi tilauksen lähettämisen jälkeen automaattisen sähköpostiviestin avulla. Kauppasopimus on syntynyt tämän vahvistuksen myötä. 

Sopimuksen sisältö ja sopimuksen tallentaminen

Sopimus tallennetaan. Sopimus sisältyy sähköpostitse lähetettyyn tilausvahvistukseen kaikkien muiden merkityksellisten tietojen, kuten palveluntarjoajan tunnisteen, tilaussisällön ja yleisten sopimusehtojen, ohella. Sopimusehdot voi milloin tahansa avata seuraavan linkin kautta: https://fi.trotec.com/shop/yleiset-sopimusehdot-yritysasiakkaille. Sekä nykyisen että aiempien tilausten sisällön voi hakea näyttöön alueelta ”Asiakkaan kirjautuminen”, mikäli kyseessä on rekisteröitynyt asiakas.
TROTEC®:in tarjonnan jokaisen sivun voi tarvittaessa tulostaa käyttämällä selaimen tulostustoimintoa.

Kielet

Verkkokauppaa varten on valittavissa useita eri kieliä. Sopimuskielet ovat saksa, englanti, suomi, ranska, italia, puola, romania, ruotsi, espanja ja turkki. Sopimussuhteiden ja sopimuksen toteuttamisen osalta saksan kieli on aina sitova.

TROTEC® GmbH:n yleiset sopimusehdot

1 Ehtojen soveltamisala

TROTEC® GmbH:n (seuraavassa: TROTEC®) kaikki toimitukset ja palvelujen tuottaminen tapahtuvat yksinomaan näiden sopimusehtojen pohjalta. Sopimuskumppanien tästä poikkeavia sopimusehtoja ei katsota sopimuksen osaksi, paitsi jos TROTEC® hyväksyy nämä ehdot nimenomaisesti kirjallisessa muodossa ja sisällyttää ne sopimukseen. Nämä ehdot pätevät tällöin ainoastaan kyseisessä yksittäistapauksessa.

2 Sopimuskohde

Kauppasopimuksen aiheena olevan toimituksen/palvelun kulloinenkin kohde ja laajuus perustuvat tuotteen kuvaukseen siinä muodossa kuin ne on esitetty tilaushetkellä ajankohtaisessa TROTEC®:in tarjouksessa. Sopimuskohteen ominaisuuksia koskevat lupaukset pätevät vain, jos ne on esitetty tuotteen kuvauksessa tai TROTEC® on esittänyt nämä väitteet muutoin kirjallisessa muodossa.

3 Maksuehdot/vastasaatavat

Maksaminen on vaivatonta, ja sitä varten on mahdollista valita eri maksutapoja: luottokortti, Paypal-pikamaksu, postiennakko, etukäteismaksu tai lasku (vain julkisyhteisöt).

 1. Mikäli maksutavaksi valitaan luottokortti, TROTEC® laskuttaa laskun summan luottokorttiyritykseltä tilauksen päättämisen yhteydessä. Tilattu tavara lähetetään TROTEC®:in saatua maksun. Tässä yhteydessä sovelletaan lisäksi luottokortin/luottokortit myöntäneen pankin/yrityksen yleisiä sopimusehtoja. Maksun käsittely tapahtuu Saferpay-palvelun välityksellä. kyseessä on sertifioitu luottokorttimaksujärjestelmä, joka suorittaa maksutapahtuman yhteydessä kelpoisuustarkastuksen. TROTEC® ei tallenna luottokorttitietoja. Perehdy tämän osalta myös Tietosuojailmoitukseen.
 2. Mikäli maksutavaksi valitaan PayPal©-järjestelmä, maksun suorittaminen tapahtuu PayPal©-palvelun määrittelemien ehtojen mukaisesti. Yksityiskohtaisia tietoja: PayPal© tai Infokeskuksessa.
 3. Mikäli maksutavaksi valitaan postiennakko, tilauksen toimituksesta vastaava yritys perii TROTEC®:in laskun summan yhdessä postiennakkolähetyksestä aiheutuvien postiennakkomaksujen kanssa. Tämän maksutavan yhteydessä aiheutuvat lisäkustannukset on ilmoitettu tarjouksessa. Vaadittavat tiedot siirretään logistiikkayritykselle, jotta tämä pystyy täyttämään sille annetut tehtävät. Perehdy tämän osalta myös tietosuojailmoitukseen.
 4. Mikäli postiennakolla toimitettua lähetystä ei oteta vastaan, ostajan on korvattava aiheutuneet postiennakko- ja kuljetuskustannukset samoin kuin kiinteä 30,00 €:n käsittelymaksu. Sopimusosapuolilla on oikeus osoittaa vahingon olevan tätä suurempi tai pienempi.
 5. Mikäli maksutavaksi valitaan etukäteismaksu, TROTEC® vahvistaa tilauksen kirjallisessa muodossa ja lähettää laskutettavan summan sisältävän laskun. Tämä lasku on maksettava välittömästi. Tilattu tavara lähetetään / palvelu valmistellaan käyttöä varten maksusuorituksen saavuttua. Tässä yhteydessä muistutetaan lisäksi siitä, että lainsäädännön mukaan maksuviiveen katsotaan alkavan 30 päivän kuluttua laskun saapumisesta.
 6. Mikäli maksutavaksi valitaan maksu laskun perusteella (vain julkisyhteisöille), tavara lähetetään välittömästi tilauksen jälkeen. Lasku erääntyy maksettavaksi välittömäsi. Osapuolet sopivat, että maksu on suoritettava viiden vuorokauden kuluessa laskun saapumisesta. Tässä yhteydessä muistutetaan siitä, että maksuviiveen katsotaan alkavan maksumuistutuksesta riippumatta automaattisesti 30 päivän kuluttua laskun saapumisesta (Saksan siviililain (BGB) 286 § 2 kohta) 3. lauseen mukainen viivästymistä koskeva säännös huomioon ottaen. Tässä yhteydessä muistutetaan siitä, että laskun vastaanottajan maksu viivästyy Saksan siviililain (BGB) 286 §:n mukaan viimeistään silloin, kun hän ei suorita maksua 30 päivän kuluessa laskun erääntymisestä ja saapumisesta.
 1. Mikäli TROTEC®:in tietoon tulee sopimuksen solmimisen jälkeen seikkoja, jotka heikentävät ostajan mahdollisuuksia täyttää sopimusvelvollisuutensa (esimerkiksi maksuvelvollisuuksia), TROTEC®:illa on oikeus kieltäytyä tilauksen toimeenpanosta, kunnes ostaja on antanut takauksen (esimerkiksi vakuuden) tai täyttänyt sopimusvelvoitteensa (esimerkiksi suorittamalla maksun). TROTEC®:in on asetettava tätä varten kohtuullinen määräaika (BGB, 321 §).
 2. Ostaja saa kuitata saatavia TROTEC®:ilta vain, jos kyseessä on kiistaton ja oikeusvoimaisesti todettu vastasaatava. Pidätysoikeuteen saa vedota ainoastaan siinä tapauksessa, että vastasaatava perustuu samaan sopimussuhteeseen.

4 Toimitus

 1. TROTEC®:illa on oikeus purkaa sopimus, mikäli toimitus ei ole enää mahdollista sen vuoksi, että TROTEC® ei ole itse saanut tarvitsemiaan toimituksia. TROTEC® on ilmoitettava ostajalle viipymättä siitä, että tuotteen toimittaminen ei ole mahdollista. TROTEC®:n on niin ikään hyvitettävä viipymättä ostajalta jo saamansa suoritukset.
 2. Toimitus tapahtuu EU:n alueella 1–3 työpäivän kuluessa. EU:n ulkopuolella toimitusaika on 3–5 työpäivää. Nämä toimitusta koskevat tiedot koskevat ajanjaksoa tilauksen saapumisen ja maksuvahvistuksen saamisen jälkeen. Lähetysvalmiutta koskevat tiedot koskevat saatavuutta keskusvarastossa ja lähettämistä maksuvahvistuksen saamisen jälkeen. Toimitusaika tilauksesta lukien riippuu tämän vuoksi myös valitusta maksutavasta (esimerkiksi Paypal® tai luottokortti) ja saatavuudesta. Perehdy tämän osalta myös toimitustilan näyttöön.
 3. Mikäli sopimuskohdetta ja sopimuksen laajuutta muutetaan ostajan toivomuksesta (TROTEC®:in toimesta tapahtuneen) tarjouksen hyväksymisen jälkeen, tällöin alkaa aina kulua uusi kohtuullinen toimituksen määräaika, koskien myös ennalleen jäävää tilauksen osaa.
 4. Mikäli toimitusaika tai toimituksen määräaika on ylittynyt kahdella viikolla, ostaja voi tämän jälkeen kehottaa TROTEC®:ia kirjallisesti huolehtimaan sopimuksen täyttämisestä kohtuullisen määräajan, kuitenkin vähintään 10 päivän, kuluessa. Tämä ei päde siinä tapauksessa, mikäli ostaja on laiminlyönyt TROTEC®:in toimesta tapahtuvaan sopimuksen täyttämiseen vaadittavan myötävaikutuksensa tai kieltäytynyt tällaisesta myötävaikutuksesta. Ostaja voi purkaa sopimuksen, jos TROTEC® ei täytä sopimusvelvollisuuksiaan asetettuun määräaikaan mennessä (BGB, 323 §). Tämä ei päde siinä tapauksessa, että määräajan ylittyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä ja muista ennakoimattomista esteistä, kuten kapinasta, tuotantohäiriöistä, lakosta tai työsulusta, myös TROTEC®:in toimittajien tai alihankkijoiden kohdalla. TROTEC® varaa itselleen oikeuden tavanomaisiin poikkeamiin, mikäli näistä ei aiheudu merkittäviä muutoksia sopimuskohteeseen ja tällaiset muutokset ovat ostajan kannalta kohtuullisia.
 5. Näytön esittämä väri voi poiketa hieman todellisesta väristä.

5 Vaaranvastuun siirtyminen

 1. Vastuu kaikenlaisten menetysten tai tavaran ominaisuuksien heikentymisen vaarasta siirtyy ostajalle tavaran luovutuksen yhteydessä tai tavaran vastaanoton viivästymisen hetkellä, mikäli tämä viivästyminen johtuu ostajasta. Kuljetuskaupan tapauksessa vaaranvastuu siirtyy jo sillä hetkellä, kun tavara luovutetaan kuljetuksesta vastaavalle henkilölle. Jos lähettäminen ei ole mahdollista TROTEC®:ista riippumattomista syistä tai estyy ostajan puuttuvan myötävaikutuksen vuoksi, vastuu siirtyy ostajalle sillä hetkellä, kun ostajalle ilmoitetaan tavaran olevan valmis lähetettäväksi.
 2. TROTEC® varaa itselleen oikeuden lähettää tavara jotakin muuta kuin ilmoitettua kuljetusreittiä käyttäen, myös siinä tapauksessa, että ostaja antaa tästä poikkeavia ohjeita, ellei tästä aiheudu huomattavasti suurempi tavaran ominaisuuksien heikentymisen tai tavaran tuhoutumisen riski. BGB:n 447 § II kohdan mukainen vastuu rajoittuu tapauksiin, jotka johtuvat törkeästä huolimattomuudesta ja tahallisuudesta.
 3. Kuljetusvaurioiksi ei katsota sellaisia vaurioita, jotka esiintyivät kuljetuksessa vaurioituneeksi tavaraksi tuotteen kuvauksessa ilmoitetuissa tuotteissa jo sopimuksen solmimisen hetkellä.

6 Vastaanottotarkastus ja vahingon korvaaminen

Ostajan on tarkastettava toimitettu tavara välittömästi vastaanottamisen jälkeen mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta ja ilmoitettava TROTEC®:ille ilmenneistä vaurioista viipymättä kirjallisessa muodossa. Mikäli kuljetusvauriosta tehdään reklamaatio oikeutetuin perustein, TROTEC® oman valintansa mukaan joko siirtää lailliset oikeutensa ostajalle tai käyttää kyseisiä oikeuksia omissa nimissään. Viimeksi mainitussa tapauksessa elinkeinotoimintaa harjoittava ostaja sitoutuu valtuuttamaan tarpeen mukaan TROTEC®:n reklamaation tekemiseen.

 1. Jos ostaja viivästyy tavaran vastaanoton osalta, hän vastaa kaikilta osin tavaran tuhoutumisen tai ominaisuuksien heikentymisen vaarasta, paitsi jos tämä johtuu TROTEC®:n törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. TROTEC®:illa on tässä tapauksessa oikeus kieltäytyä lähettämästä tavaraa uudelleen, ja se voi vaatia ostajaa maksamaan ennakolta uudelleen aiheutuvat lähetyskustannukset kohtuullisen määräajan kuluessa.
 2. Jos ostaja ei täytä edellä olevan kohdan b mukaisesti tavaran noutamista tai lähetyskustannusten maksamista koskevaa velvollisuutta, TROTEC®:illa on oikeus purkaa sopimus ja vaatia vahingonkorvausta.
 3. Jos TROTEC®:illa on oikeus purkaa sopimus, TROTEC®:illa on myös oikeus vaatia vahingonkorvausta. Korvauksen määrä on 30 % tavaran nettoarvosta ja tämän lisäksi muut aiheutuneet kuljetus- ja varastointikustannukset. Yritys varaa itselleen lisäksi oikeuden vaatia korvausta tätä suuremmasta vahingosta. Ostajalla on oikeus osoittaa vahingon olleen edellä ilmoitettua pienempi.

7 Virhevastuu

 1. Uusi tavara
  Uusien tavaroiden kohdalla sovelletaan seuraavia ehtoja.
  1. Virhevastuun voimassaoloaika on yksi vuosi. Tämä aika alkaa kulua tavaran toimittamisesta asiakkaalle / tavaran noutamisesta. Tavara on tarkastettava viipymättä tavaran toimittamisen/noutamisen jälkeen puutteiden varalta. Ilmeisistä puutteista on ilmoitettava TROTEC®:ille kahden työpäivän kuluessa toimituksesta/noutamisesta tai tavaran ominaisuuksien tietoon saamisesta. Muista kuin ilmeisistä puutteista on ilmoitettava TROTEC®:ille kolmen työpäivän kuluessa puutteen ilmenemisestä.
  2. Jos kyseessä on elinkeinonharjoittajien välinen kauppa, Saksan kauppalain (HGB) 377 §:n mukaisen reklamaatiovelvollisuuden katsotaan tällöin täyttyvän, jos TROTEC® saa ilmoituksen puutteesta kahden työpäivän kuluessa tavaran saapumisesta.
  3. Jos tavarassa ilmenee puutteita tai jos puutteet ilmenevät virhevastuun voimassaoloaikana, TROTEC®:illa on oikeus poistaa tällaiset puutteet valintansa mukaan jälkitoimituksen lisätoimituksen, korvaavan toimituksen tai puutteiden korjaamisen avulla. Jos puutteita ei ole mahdollista poistaa täydellisesti kahden korjausyrityksen aikana, lakisääteiset virhevastuuseen perustuvat oikeudet säilyvät tällöin ostajalla.
  4. Jos valmistajan tai TROTEC®:in käyttö- tai huolto-ohjeita ei noudateta, tuotteisiin tehdään muutoksia, tuotteisiin vaihdetaan osia tai jos tuotteissa käytetään kulutustarvikkeita, jotka eivät täytä alun perin määriteltyjä vaatimuksia, virhevastuu ei ole enää voimassa.
  5. Virhevastuu ei koske luonnolliselle kulumiselle altistuvia osia ja lisävarusteita.
  6. Jäännöserät ja kuljetuksessa vaurioitunut tavara katsotaan uudeksi tavaraksi, mikäli tällaista tavaraa ei ole nimenomaisesti merkitty käytetyksi laitteeksi.
  7. Edellä mainitut ehdot eivät päde valmistajan tai TROTEC®:n itsenäisesti myöntämään takuuseen.
  8. Ohjelmiston osalta pätee lisäksi kohta 11, mikäli ohjelmisto kuuluu toimitussisältöön.
 2. Käytetty tavara
  Käytettyjen tavaroiden tilaamisen kohdalla sovelletaan seuraavia ehtoja.
  1. Käytetty tavara, myös ostajan toimeksiannosta tarjottava tavara ja esittelylaitteet myydään ilman minkäänlaista virhevastuuta.
  2. Tämä ei päde tuotteen kuvauksessa esitettyjen nimenomaisten virhevastuuta koskevien väitteiden, ominaisuuksia koskevien lupausten tai takuusisältöjen kohdalla.
  3. Ohjelmiston osalta pätee lisäksi kohta 11, mikäli ohjelmisto kuuluu toimitussisältöön.

8 Vastuu

TROTEC®:ia ja sen laillisia edustajia tai sopimuksen täyttämiseen osallistuvia avustajia ja edustajia kohtaan ei voi esittää vahingonkorvausvaatimuksia minkään oikeusperustan nojalla, oli sitten kyseessä esimerkiksi sopimusvelvoitteiden laiminlyönti, sopimukseen perustuvien tai lakisääteisten toissijaisten velvollisuuksien laiminlyönti, sopimuksentekotuottamus, sopimukset, joilla on suojaava vaikutus kolmannelle osapuolelle, tai lainvastainen teko, ellei vahinko johdu tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta. Tämä ei päde ominaisuuksia koskevaan lupaukseen perustuvista vahingonkorvausvaatimuksista, joiden on määrä suojata ostajaa puutteista aiheutuvien seurausvahinkojen riskiltä.

TROTEC® vastaa muutoin

 1. täysimääräisesti vahingoista, jotka johtuvat omasta törkeästä huolimattomuudesta, yrityksen laillisten edustajien ja muiden sopimuksen täyttämiseen osallistuvien, johtavassa asemassa olevien yrityksen edustajien törkeästä huolimattomuudesta, ei kuitenkaan alaisasemassa olevien, sopimuksen täyttämiseen osallistuvien edustajien törkeän huolimattomuuden tapauksessa.
 2. lisäksi periaatteessa aina päävelvollisuuksien tuottamuksellisen loukkaamisen yhteydessä ja tällöin myös alaisasemassa olevien, sopimuksen täyttämiseen osallistuvien edustajien kohdalla.
 3. Vastuun suuruus rajoittuu tyypillisesti ennakoitavissa olevan vahingon korvaamiseen.

9 Poikkeus

Edellä kohdissa 7 ja 8 esitetty virhevastuusta ja muusta vastuusta vapauttamista koskevat lausekkeet eivät koske vastuuta hengelle ja terveydelle aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat TROTEC®:in tuottamuksellisesta velvollisuuksien loukkaamisesta tai TROTEC®:in laillisen edustajan tai sopimuksen täyttämiseen osallistuvien edustajien tahallisesta tai tuottamuksellisesta velvollisuuksien loukkaamisesta.

10 Tietosuoja/tietoja

Perehdy Tietosuojailmoitukseen, joka on saatavissa päävalikon kohdassa ”Tietosuojailmoitus”.

11 Ohjelmistokomponentteihin/ohjelmistotoimituksiin liittyviä erityispiirteitä

Mikäli sopimuskohteen tai toimituksen osan toimintaa ja/tai käyttöä varten tarvitaan ohjelmisto, tällöin pätevät seuraavat erityisehdot.

 1. Ohjelmistoa saa käyttää vain sille määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Ohjelmiston kopiointi on kielletty, ellei ohjelmiston valmistaja ole tätä nimenomaisesti sallinut. Kaikissa tapauksissa sovelletaan valmistajan lisenssiehtoja.
 2. Asiaankuuluviin lakeihin (kuten eurooppalaisiin ja kansainvälisiin tekijänoikeuslakeihin, tavaramerkkejä tai muita teollisoikeuksia koskevaan lainsäädäntöön) perustuvat suojaoikeudet on aina syytä ottaa huomioon.
 3. TROTEC® takaa ohjelmistokomponenttien toiminnan vain valmistajan kulloinkin ilmoittamien tietojen osalta.
 4. Lisäksi sovelletaan ohjelmiston valmistajan yleisiä sopimusehtoja, jotka ovat tässä tapauksessa samalla myös sopimuksen osa.

12 Kylkiäiset / sopimukseen sidoksissa olevat liiketoimet

Mikäli yksittäisiin tuotteisiin sisältyy ilmaisia kylkiäisiä, kylkiäiset ovat kytköksissä pääliiketoimeen, eikä niitä siten voi riitauttaa erikseen. Omistusoikeus kylkiäisiin siirtyy ostajalle vasta päätuotteeseen liittyvän peruuttamisen määräajan umpeuduttua.

 1. Jos pääliiketoimi peruutetaan, myös kylkiäinen on palautettava pääliiketoimen osana ja vielä TROTEC®:n omistuksessa olevana päätuotteen mukana.

13 Ulkomaille myytäviin tuotteisiin liittyviä erikoispiirteitä

Eräät tuotteet on tarkoitettu ainoastaan Euroopan markkinoille, ja niiden vienti kolmansiin maihin on kielletty. Mikäli säännökset kieltävät jonkin tuotteen myynnin, TROTEC® pidättää itsellään oikeuden peruuttaa sopimuksen painavasta syystä sekä ilmoittaa asiasta viipymättä sopimuskumppanille. TROTEC® myös palauttaa tällöin mahdollisesti suoritetut maksut viipymättä.

14 Täytäntöönpanopaikka, oikeuspaikka, sovellettava laki

Täytäntöönpanopaikka ja yksinomainen oikeuspaikka on kummankin sopimuspuolen osalta 52525 Heinsberg, Saksa. Tämä koskee myös vekseleitä ja shekkisaatavia.

 1. Kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan yksinomaan Saksan liittotasavallan lakia soveltamatta kuitenkaan YK:n kauppalakia, myöskään siinä tapauksessa, että ostajan kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka on ulkomailla tai toimitus suuntautuu ulkomaille. Sama pätee myös siinä tapauksessa, että ostaja siirtää kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa myöhemmin ulkomaille tai on tavoittamattomissa.

Palveluntarjoajan tunniste:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Puhelin: 00800 80 90 80 90
Telefaksi: +49 2452 962-92450
Sähköposti: online-fi@trotec.com

Yrityksen rekisteröintioikeus: Aachenin käräjäoikeus - HRB 13453
edustajana toimitusjohtajat: Joachim Ludwig, Sascha Linden, Stefan Liedtke, Joffrey Petit

Tietoja verkkovälitteisestä riidanratkaisusta:

EU-komissio on luonut verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (ns. ODR-foorumin). ODR-foorumi on alusta, joka antaa mahdollisuuden ratkaista tuomioistuinten ulkopuolella riitoja, jotka koskevat verkkokauppasopimuksiin perustuvia velvoitteita. ODR-foorumi on saavutettavissa seuraavan linkin kautta: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Trotec GmbH ei osallistu tähän riidanratkaisumenettelyyn.