Seuraavassa on esitetty yleiset palveluntarjoajan tiedot ja sopimuksen syntymistä koskevat huomautukset, peruuttamisohje sekä TROTEC® GmbH:n yleiset sopimusehdot yksityisinä kuluttajina toimiville ostajille.


Sopimuksen syntyminen TROTEC®:in kanssa tavanomaisen kaupan yhteydessä.

TROTEC® tarjoaa tässä Internet-kaupassa esille panemansa tuotteet sitoumuksettomana tarjouksena mahdollisille ostajille tarjottavia tuotteita koskevan sopimuksen solmimista varten. Mahdollinen ostaja voi sijoittaa haluamansa tuotteen/tuotteet virtuaaliseen ostoskoriin napsauttamalla asiaankuuluvaa painiketta. Virtuaaliseen ostoskoriin kerätyt tuotteet voi milloin tahansa hakea näyttöön ostoskorin symbolia napsauttamalla. Ostoskorin näkymässä on tämän jälkeen mahdollista tarkastella ostoskorin sisältämiä tuotteita, muuttaa tuotteiden määrää tai poistaa tuotteita ostoskorista. Järjestelmä opastaa mahdollista ostajaa tilausprosessin seuraavissa vaiheissa erilaisten ohjeiden avulla. Tilauksen sisällön muuttaminen ja tietojen korjaaminen tai poistaminen on mahdollista milloin tahansa ennen tilauksen päättämistä. Perehdy tämän osalta muuttamisesta annettuihin ohjeisiin tai napsauta selaimen paluupainiketta. Vasta tilausprosessin viimeisessä vaiheessa tilauspainiketta napsauttaessasi esität tahdonilmaisusi hankkia tuotteen ilmoitettuun hintaan. Näin esittämäsi tahdonilmaisu on sitova ja peruuttamaton (sinulle kuuluvasta peruuttamisoikeudesta seuraavassa). Tahdonilmaisun esittäminen tapahtuu napsauttamalla tilausprosessin lopussa painiketta ”Tilaa sitovasti”. TROTEC® vahvistaa tilauksen saapumisen ja tilauksen hyväksymisen yhdessä kirjallisessa muodossa välittömästi tilauksen lähettämisen jälkeen automaattisen sähköpostiviestin avulla. Kauppasopimus on syntynyt tämän vahvistuksen myötä.

Sopimuksen sisältö ja sopimuksen tallentaminen

Sopimus tallennetaan. Sopimus sisältyy sähköpostitse lähetettyyn tilausvahvistukseen kaikkien muiden merkityksellisten tietojen, kuten palveluntarjoajan tunnisteen, tilaussisällön ja yleisten sopimusehtojen, ohella. Sopimusehdot voi milloin tahansa avata seuraavan linkin kautta: https://fi.trotec.com/shop/yleiset-sopimusehdot-yksityisasiakkaille. Sekä nykyisen että aiempien tilausten sisällön voi hakea näyttöön alueelta ”Asiakkaan kirjautuminen”, mikäli kyseessä on rekisteröitynyt asiakas. TROTEC®:in tuotetarjonnan jokaisen sivun voi tarvittaessa tulostaa käyttämällä selaimen tulostustoimintoa.

Kielet

Verkkokauppaa varten on valittavissa useita eri kieliä. Sopimuskielet ovat saksa, englanti, ranska, puola ja turkki. Sopimussuhteiden ja sopimuksen toteuttamisen osalta saksan kieli on aina sitova.

Peruuttamisohje

Peruuttamisoikeus

Tämä peruuttamisoikeus koskee yksityisasiakkaita. Tämä oikeus ei päde yritysasiakkaiden kohdalla.

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus syitä ilmoittamatta 14 vuorokauden kuluessa. Peruuttamisen määräaika on 14 vuorokautta siitä päivästä lukien, jona joko sinä itse tai sellainen nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut tavaran hallintaansa. Käyttääksesi sinulle kuuluvaa peruuttamisoikeutta sinun on

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefaksi: +49 2452 962-92450
Sähköposti: online-fi@trotec.com
ilmoitettava meille yksiselitteisesti päätöksestäsi peruuttaa sopimus (esim. postitse lähetettävällä kirjeellä, telefaksilla tai sähköpostiviestillä). Voit käyttää tähän tarkoitukseen liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. 

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksesi peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisen määräajan umpeutumista.

Peruuttamisoikeuteen liittyvät poikkeukset:

Peruuttamisoikeutta ei ole siinä tapauksessa, että sopimus koskee sellaisen tavaran toimittamista, joka valmistetaan tai joka muunnellaan kuluttajan yksilöllisten vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi. Peruuttamisoikeutta ei ole myöskään sellaisten sopimusten kohdalla, jotka koskevat sinetöitynä toimitettua tavaraa, jota sinetöinnin poistamisen jälkeen ei terveydellisistä tai hygieniasyistä voi palauttaa.

Peruuttamisen vaikutukset

Mikäli peruutat tämän sopimuksen, palautamme sinulle kaikki sinulta saamamme maksusuoritukset toimituskustannukset mukaan luettuna (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, että olet valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua tätä sopimusta koskevan peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen samaa maksutapaa käyttäen, jota olet käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellet ole nimenomaisesti suostunut muuhun maksutapaan, ja joka tapauksessa siten, että sinulle ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Voimme pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes olemme saaneet tavaran takaisin tai kunnes olet osoittanut lähettäneesi tavaran takaisin.

Pakettina lähetettävissä oleva tavara

Sinun on lähetettävä tavara takaisin tai luovutettava tavara viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä osoitteeseen
Trotec GmbH
Retourenabteilung TOR 42
Konrad-Zuse-Str. 1a
52477 Alsdorf, Germany

. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetät tavaran takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan umpeutumista. Sinun on vastattava tavaran palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista. 

Pakettina lähetettäväksi soveltumaton tavara

Noudamme tavaran asiakkaalta. Sinun on korvattava tavaran palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista 79 euron osuus.

Sinun on vastattava vain sellaisesta mahdollisesta tavaran arvonalenemisesta, joka johtuu muusta kuin tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.


Peruuttamisohjeen loppu

Peruuttamislomakkeen malli

(Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä ja palauta tämä lomake.)

Vastaanottaja:
Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
tai
faksi: +49 2452 962-92450
tai
sähköposti: online-fi@trotec.com

Peruutan/peruutamme (*) täten tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen, joka koskee seuraavien
tavaroiden (*) ostoa / seuraavan palvelun tuottamista (*)
Tilauspäivä (*)/ saapumispäivä (*)
Kuluttajan/kuluttajien nimi/nimet
Kuluttajan/kuluttajien osoite
Kuluttajan/kuluttajien allekirjoitus (vain paperimuodossa tapahtuvan ilmoituksen yhteydessä)
Päiväys

_______________________
(*) Yliviivaa sopimaton vaihtoehto.

Huomautus peruuttamisoikeuteen liittyvistä lakisääteisistä poikkeuksista:

Jollei toisin ole määrätty, Saksan siviililain (BGB) 312g pykälän 2 kohdan mukaan peruuttamisoikeutta ei ole muun muassa seuraavissa tapauksissa:

 1. Sopimus koskee sellaisen tavaran toimittamista, joka valmistetaan tai joka muunnellaan kuluttajan yksilöllisten vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi (...).
 2. Sopimus koskee sinetöitynä toimitettuja ääni- tai videotallenteita taikka tietokoneohjelmistoja, mikäli sinetöinti on poistettu tavarasta toimituksen jälkeen (...).

 

Huomautus palautuslähetyksen yhteydessä käytettävästä pakkauksesta:

Suosittelemme käyttämään sopimuksen peruuttamisen tai tavaran palautuslähetyksen tapauksessa alkuperäispakkausta, jotta tavaran vahingoittuminen palautuslähetyksen yhteydessä on mahdollista välttää. Jos kyseinen pakkaus ei ole enää käytettävissä, käytä kuljetusvaurioiden välttämiseksi sopivaa pakkaustyyppiä, joka muistuttaa mahdollisimman paljon alkuperäispakkausta (pahvilaatikko ja tuotetta suojaava materiaali).


TROTEC GmbH:n yleiset sopimusehdot

1 Ehtojen soveltamisala
TROTEC GmbH:n (seuraavassa: TROTEC®) kaikki toimitukset ja palvelujen tuottaminen tapahtuvat yksinomaan näiden sopimusehtojen pohjalta.

2 Sopimuskohde
Kauppasopimuksen aiheena olevan toimituksen/palvelun kulloinenkin kohde ja laajuus perustuvat tuotteen kuvaukseen siinä muodossa kuin ne on esitetty tilaushetkellä ajankohtaisessa TROTEC®:in tarjouksessa. Sopimuskohteen ominaisuuksia koskevat lupaukset pätevät vain, jos ne on esitetty tuotteen kuvauksessa tai TROTEC® on esittänyt nämä väitteet muutoin kirjallisessa muodossa.

3 Maksuehdot/vastasaatavat

 1. Maksaminen on vaivatonta, ja sitä varten on mahdollista valita eri maksutapoja: etukäteismaksu, PayPal©, luottokortti tai postiennakko.
  1. . Mikäli maksutavaksi valitaan etukäteismaksu, TROTEC® vahvistaa tilauksen kirjallisessa muodossa ja lähettää laskutettavan summan sisältävän laskun. Tilattu tavara lähetetään maksusuorituksen saavuttua.
  2. Mikäli maksutavaksi valitaan PayPal©-järjestelmä, maksun suorittaminen tapahtuu PayPal©-palvelun määrittelemien ehtojen mukaisesti. Yksityiskohtaisia tietoja: PayPal©.
  3. Mikäli maksutavaksi valitaan luottokortti, TROTEC® laskuttaa laskun summan luottokorttiyritykseltä tilauksen päättämisen yhteydessä. Tilattu tavara lähetetään TROTEC®:in saatua maksun. Tässä yhteydessä sovelletaan lisäksi luottokortin/luottokortit myöntäneen pankin/yrityksen yleisiä sopimusehtoja. Maksun käsittely tapahtuu Saferpay-palvelun välityksellä. kyseessä on sertifioitu luottokorttimaksujärjestelmä, joka suorittaa maksutapahtuman yhteydessä kelpoisuustarkastuksen. TROTEC® ei tallenna luottokorttitietoja. Perehdy tämän osalta myös Tietosuojailmoitukseen under paragraph 8.
  4. Mikäli maksutavaksi valitaan postiennakko, tilauksen toimituksesta vastaava yritys perii TROTEC®:in laskun summan yhdessä postiennakkolähetyksestä aiheutuvien postiennakkomaksujen kanssa. Tämän maksutavan yhteydessä aiheutuvat lisäkustannukset on esitetty lähetyskustannusten luettelossa kulloisenkin tuotteen kohdalla.
 2. Mikäli TROTEC®:in tietoon tulee sopimuksen solmimisen jälkeen seikkoja, jotka heikentävät ostajan mahdollisuuksia täyttää sopimusvelvollisuutensa (esimerkiksi maksuvelvollisuuksia), TROTEC®:illa on oikeus kieltäytyä tilauksen toimeenpanosta, kunnes ostaja on antanut takauksen (esimerkiksi vakuuden) tai täyttänyt sopimusvelvoitteensa (esimerkiksi suorittamalla maksun). TROTEC®:in on asetettava tätä varten kohtuullinen määräaika.
 3. Ostaja saa kuitata saatavia TROTEC®:ilta vain, jos kyseessä on kiistaton ja oikeusvoimaisesti todettu vastasaatava. Pidätysoikeuteen saa vedota ainoastaan siinä tapauksessa, että vastasaatava perustuu samaan sopimussuhteeseen.

4 Toimitus

 1. TROTEC®:illa on oikeus purkaa sopimus, mikäli toimitus ei ole enää mahdollista sen vuoksi, että TROTEC® ei ole itse saanut tarvitsemiaan toimituksia. TROTEC® on ilmoitettava ostajalle viipymättä siitä, että tuotteen toimittaminen ei ole mahdollista. TROTEC®:n on niin ikään hyvitettävä viipymättä ostajalta jo saamansa suoritukset.
 2. Lähetysvalmiutta koskevat tiedot koskevat saatavuutta keskusvarastossa. Perehdy tämän osalta myös infokeskuksessa esitettyihin tietoihin.
 3. Mikäli toimitusaika tai toimituksen määräaika on ylittynyt kahdella viikolla, ostaja voi tämän jälkeen kehottaa TROTEC®:ia kirjallisesti huolehtimaan sopimuksen täyttämisestä kohtuullisen määräajan, kuitenkin vähintään 10 päivän, kuluessa. Tämä ei päde siinä tapauksessa, mikäli ostaja on laiminlyönyt sopimuksen täyttämiseen vaadittavan myötävaikutuksensa tai kieltäytynyt tällaisesta myötävaikutuksesta. Ostaja voi purkaa sopimuksen, jos TROTEC® ei täytä sopimusvelvollisuuksiaan asetettuun määräaikaan mennessä. Tämä ei päde siinä tapauksessa, että määräajan ylittyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä ja muista ennakoimattomista esteistä, kuten kapinasta, tuotantohäiriöistä, lakosta tai työsulusta, myös TROTEC®:in toimittajien tai alihankkijoiden kohdalla.
 4. TROTEC® varaa itselleen oikeuden tavanomaisiin poikkeamiin, mikäli näistä ei aiheudu merkittäviä muutoksia sopimuskohteeseen ja tällaiset muutokset ovat ostajan kannalta kohtuullisia.
 5. Näytön esittämä väri voi poiketa hieman todellisesta väristä.

5 Virhevastuu
Lakisääteiset virhevastuuseen perustuvat oikeudet koskevat kaikkia verkkokaupassamme myytäviä tavaroita seuraavasti: .

 1. Uusi tavara
  Uusien tavaroiden kohdalla sovelletaan seuraavia ehtoja.
  1. Virhevastuun voimassaoloaika on kaksi vuotta. Tämä aika alkaa kulua tavaran toimittamisesta asiakkaalle / tavaran noutamisesta.
  2. Jos valmistajan tai TROTEC®:in käyttö- tai huolto-ohjeita ei noudateta, tuotteisiin tehdään muutoksia, tuotteisiin vaihdetaan osia tai jos tuotteissa käytetään kulutustarvikkeita, jotka eivät täytä alun perin määriteltyjä vaatimuksia, virhevastuu ei ole enää voimassa, mikäli puute johtuu todistettavasti edellä mainitusta poikkeamasta.
  3. Jäännöserät ja kuljetuksessa vaurioitunut tavara katsotaan uudeksi tavaraksi, mikäli tällaista tavaraa ei ole nimenomaisesti merkitty käytetyksi laitteeksi.
  4. Edellä mainitut ehdot eivät päde valmistajan tai TROTEC®:n itsenäisesti myöntämään takuuseen.
  5. Ohjelmiston osalta pätee lisäksi kohta 9, mikäli ohjelmisto kuuluu toimitussisältöön,
 2. Käytetty tavara
  Käytettyjen tavaroiden tilaamisen kohdalla sovelletaan seuraavia ehtoja.
  1. Virhevastuun voimassaoloaika on yksi vuosi. Tämä aika alkaa kulua tavaran toimittamisesta asiakkaalle / tavaran noutamisesta.
  2. Kolmannen osapuolen toimeksiannosta tarjottavien tuotteiden ja palvelujen osalta TROTEC® toimii vain välittäjänä, eikä siten ole ostajan sopimuskumppani.
  3. Tämä ei päde tuotteen kuvauksessa esitettyjen nimenomaisten virhevastuuta koskevien väitteiden, ominaisuuksia koskevien lupausten tai takuusisältöjen kohdalla.
  4. Ohjelmiston osalta pätee lisäksi kohta 9, mikäli ohjelmisto kuuluu toimitussisältöön.

6 Vastuu

 1. TROTEC®:ia ja sen laillisia edustajia tai sopimuksen täyttämiseen osallistuvia avustajia ja edustajia kohtaan ei voi esittää vahingonkorvausvaatimuksia minkään oikeusperustan nojalla, oli sitten kyseessä esimerkiksi sopimusvelvoitteiden laiminlyönti, sopimukseen perustuvien tai lakisääteisten toissijaisten velvollisuuksien laiminlyönti, sopimuksentekotuottamus, sopimukset, joilla on suojaava vaikutus kolmannelle osapuolelle, tai lainvastainen teko, ellei vahinko johdu tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta. Tämä ei päde ominaisuuksia koskevaan lupaukseen perustuvista vahingonkorvausvaatimuksista, joiden on määrä suojata ostajaa puutteista aiheutuvien seurausvahinkojen riskiltä.
 2. TROTEC® vastaa muutoin
  1. täysimääräisesti vahingoista, jotka johtuvat omasta törkeästä huolimattomuudesta, yrityksen laillisten edustajien ja muiden sopimuksen täyttämiseen osallistuvien, johtavassa asemassa olevien yrityksen edustajien törkeästä huolimattomuudesta, ei kuitenkaan alaisasemassa olevien, sopimuksen täyttämiseen osallistuvien edustajien törkeän huolimattomuuden tapauksessa.
  2. lisäksi periaatteessa aina päävelvollisuuksien tuottamuksellisen loukkaamisen yhteydessä ja tällöin myös alaisasemassa olevien, sopimuksen täyttämiseen osallistuvien edustajien kohdalla.
  3. Vastuun suuruus rajoittuu tyypillisesti ennakoitavissa olevan vahingon korvaamiseen.

7 Poikkeus
Edellä kohdissa 5 ja 6 esitetty virhevastuusta ja muusta vastuusta vapauttamista koskevat lausekkeet eivät koske vastuuta hengelle ja terveydelle aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat TROTEC®:in tuottamuksellisesta velvollisuuksien loukkaamisesta tai TROTEC®:in laillisen edustajan tai sopimuksen täyttämiseen osallistuvien edustajien tahallisesta tai tuottamuksellisesta velvollisuuksien loukkaamisesta.

8 Tietosuoja
Perehdy tämän osalta päävalikossa olevaan Tietosuojailmoitus, jossa on selostettu kaikki olennaiset tiedot tietojen keruusta.

9 Ohjelmistokomponentteihin/ohjelmistotoimituksiin liittyviä erityispiirteitä
Mikäli sopimuskohteen tai toimituksen osan toimintaa ja/tai käyttöä varten tarvitaan ohjelmisto, tällöin pätevät seuraavat erityisehdot.

 1. Ohjelmistoa saa käyttää vain sille määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Ohjelmiston kopiointi on kielletty, ellei ohjelmiston valmistaja ole tätä nimenomaisesti sallinut. Kaikissa tapauksissa sovelletaan valmistajan lisenssiehtoja.
 2. Asiaankuuluviin lakeihin (kuten eurooppalaisiin ja kansainvälisiin tekijänoikeuslakeihin, tavaramerkkejä tai muita teollisoikeuksia koskevaan lainsäädäntöön) perustuvat suojaoikeudet on aina syytä ottaa huomioon.
 3. TROTEC® takaa ohjelmistokomponenttien toiminnan vain valmistajan kulloinkin ilmoittamien tietojen osalta.
 4. Lisäksi sovelletaan ohjelmiston valmistajan yleisiä sopimusehtoja ja lisenssiehtoja, jotka ovat tässä tapauksessa samalla myös sopimuksen osa.

10 Ulkomaille myytäviin tuotteisiin liittyviä erikoispiirteitä
Eräät tuotteet on tarkoitettu ainoastaan Euroopan markkinoille, ja niiden vienti kolmansiin maihin on kielletty. Mikäli säännökset kieltävät jonkin tuotteen myynnin, TROTEC® pidättää itsellään oikeuden sopimuksen purkamiseen painavasta syystä sekä ilmoittaa asiasta viipymättä sopimuskumppanille. TROTEC® myös palauttaa tällöin mahdollisesti suoritetut maksut viipymättä.

11 Kylkiäiset / sopimukseen sidoksissa olevat liiketoimet

Mikäli yksittäisiin tuotteisiin sisältyy ilmaisia kylkiäisiä, kylkiäiset ovat kytköksissä pääliiketoimeen, eikä niitä siten voi riitauttaa erikseen. Omistusoikeus kylkiäisiin siirtyy ostajalle vasta päätuotteeseen liittyvän peruuttamisen määräajan umpeuduttua.

 1. Jos pääliiketoimi peruutetaan, myös kylkiäinen on palautettava pääliiketoimen osana ja vielä TROTEC®:n omistuksessa olevana päätuotteen mukana.

13 Sovellettava laki
Kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan yksinomaan Saksan liittotasavallan lakia soveltamatta kuitenkaan YK:n kauppalakia, mikäli ostaja siirtää myöhemmin kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa ulkomaille tai on tavoittamattomissa.


Palveluntarjoajan tunniste:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Puhelin: 00800 80 90 80 90
Telefaksi: +49 2452 962-92450
Sähköposti: online-fi@trotec.com
Internet: https://fi.trotec.com/shop/

 

Yrityksen rekisteröintioikeus: Aachenin käräjäoikeus - HRB 13453
edustajana toimitusjohtajat: Joachim Ludwig, Sascha Linden