Asiakaspalvelu ja asiakastuki: 00800 80 90 80 90

Ma-To: klo. 08:00 - 17:30 | Pe: klo. 08:00 - 17:00

 1. Käytöt
 2. Termografia
 3. Ohjeellinen kuumeseulonta epideemisten tartuntatautien yhteydessä

Ohjeellinen kuumeseulonta epideemisten tartuntatautien yhteydessä

Kuumeen tunnistaminen Trotecin kosketus- ja infrapunalämpömittareilla

Epideemisten tartuntatautien aikoina tartunnan saaneiden ihmisten varhainen tunnistaminen on erityisen tärkeää. Äärimmäisen helposti tarttuvat virukset, kuten norovirus, SARS-CoV-2 (korona) tai H5N1 (lintuinfluenssa), eivät tunne suljettuja ovia, kansallisia rajoja tai muita pääsyrajoituksia. Taudinaiheuttajat leviävät pandemiatapauksessa ympäri maailman, ja tärkein leviämisen hillitsemistoimenpide on tartuntaketjujen varhainen katkaiseminen - tunnistamalla ja eristämällä tartunnan saaneet henkilöt. Erityisesti lentokentillä, urheilustadioneilla, ostoskeskuksissa sekä kouluissa ja yliopistoissa, joissa oleskelee tai käy paljon ihmisiä, on ensisijaisen tärkeää rajoittaa kaikin mahdollisin käytettävissä olevin keinoin akuutin tartuntataudin leviämistä.

Kuumeseulonta auttaa löytämään tartunnan saaneet

Tärkeä indikaattori sairastuneiden henkilöiden varhaisessa tunnistuksessa on kohonnut ruumiinlämpötila. Tästä syystä virusepidemioiden riehuessa turvaudutaan monissa paikoissa mielellään kosketuksettomaan kuumeseulontaan tartunnan saaneiden tunnistamiseksi nopeasti ja luotettavasti kohonneen ruumiinlämpötilansa johdosta, jopa suurissa väkijoukoissa. Trotec tarjoaa tällaiseen kosketuksettomaan seulontaan useita erilaisia mittalaitteita, jotka perustuvat erilaisiin toimintoihin. Esimerkiksi lämpökamera XC300 tai lämpökamera XC600, joiden avulla mahdollisesti sairastuneet henkilöt voidaan tunnistaa suuremmistakin väkijoukoista. Ammattimaiset lämpökamerat vaativat tosin kohtalaisia investointeja, joihin ollaan yleensä valmiita esimerkiksi lentokentillä, joissa laitteita tarvitaan päivittäin, mutta ei sen sijaan työpaikoilla tai tapahtumissa, joissa niitä tarvitaan vain satunnaisesti.

Infrapunalämpömittari – taloudellinen vaihtoehto väliaikaiseen käyttöön

Trotecin kätevät teolliset pyrometrit tarjoavat toisen mahdollisuuden ihon lämpötilan kosketuksettomaan mittaukseen. Erityisesti sitä taustaa vasten, että ihmisille tehtävissä diagnooseissa käytettäviksi soveltuvia kosketuksettomia infrapunalämpömittareita on usein vaikea saada tai niiden hinnat ovat huipussaan kriisiaikoina. Teollisuuslämpömittareiden mittausalue on myös yleensä paljon suurempi, mikä tekee niistä monipuolisen ja hyödyllisen työkalun työ- ja jokapäiväisessä elämässä myös muualla kuin ihmisen lämpötilanseulonnassa.

Nopeat mittaustulokset kriisiaikoina

Koska kuumeseulonnalla pyritään kriisiaikoina ensisijaisesti havaitsemaan henkilöt, joilla arvellaan olevan lisääntynyt riski olla tartunnan saaneita, ja niin sanotun kehon ydinlämpötilan lääketieteellisen tarkkaa laskentaa pidetään vähemmän tärkeänä, Trotecin infrapunalämpömittareita voidaan käyttää myös ennaltaehkäiseviin tarkoituksiin.

Tarkasta mittaustulokset työelämässä ja arjessa

Infrapunalämpömittarin BP21 tai pyrometrin BP25 kaltaiset mittalaitteet käyttävät lähes samaa mittausmenetelmää kuin lääketieteelliseen käyttöön hyväksytyt infrapunalämpömittarit ja tarjoavat suhteellisen tarkat mittaustulokset. Niillä on vain yksi tärkeä ero: teolliset infrapunalämpömittarit ilmaisevat vain kulloinkin mitattavan pinnan lämpötilan ilman vastaavia korjauskertoimia, eli toisin sanoen otsan lämpötilan, mutta ei kehon ydinlämpötilaa, jonka erityisesti tätä varten kehitetyt ammattimaiset kuumeenmittauslaitteet sen sijaan ilmaisevat. Ne toimivat erityisillä laskenta-algoritmeilla ja rajoitetulla lämpötilan mittausalueella, joka ulottuu hiukan yli kehon enimmäislämpötilojen, mikä tekee niistä sopimattomia käytettäväksi tämän mittausalueen ulkopuolella (n. 34–42 °C).

Kosketukseton lämpötilan mittaus infrapunalämpömittarilla tapahtuu normaalisti otsalta. Otsan lämpötila voi kuitenkin vaihdella, ja se riippuu muun muassa iästä, kehon rasvakudoksen määrästä, ympäristöolosuhteista ja mitattavan henkilön aktiivisuuden tilasta. Jos henkilö esimerkiksi hikoilee ruumiillisen rasituksen jälkeen, hien haihtuminen saa ihon viilenemään, mikä aiheuttaa mittaustuloksiin enemmän poikkeamia kuin henkilöllä, joka ei hikoa. Kun ihminen tulee kylmästä ympäristöstä lämpimään huoneeseen, otsa on jonkun aikaa normaalia viileämpi. Tämä ero voi olla hyvinkin useampia celsiusasteita. Elimistön ydinlämpötila sen sijaan ei juurikaan muutu, vaan pysyy lähes samana. Myös vaalea ihonväri voi antaa toisenlaisia mittaustuloksia kuin ruskettunut iho.

Siksi ei ole olemassa yksinkertaista kaavaa tai kerrointa, jolla mitattu kehon pintalämpötila, voidaan yksinkertaisesti muuntaa ydinlämpötilaksi.

Näistä mittausarvoihin liittyvistä eroista huolimatta myös teollisilla pyrometreillä voidaan saada vakuuttavia tuloksia elimistön ydinlämpötilasta ottamalla huomioon muutama seikka.

Riippumatta siitä, käytetäänkö pyrometriä turvallisuusalueilla, työpaikoilla, yksityisessä ympäristössä vaiko pääsynvalvonnassa: ennen teollisen pyrometrin käyttöä on aina tehtävä viitemittauksia tavallisella kuumemittarilla.

Riippumatta siitä, kumman seuraavista viitemittausvaihtoehdoista valitset, huomaa aina, että jokainen prosessi on suoritettava laitekohtaisesti eikä tuloksia voida siirtää yksinkertaisesti yhdestä laitteesta kaikkiin laitteisiin, koska jokaisella laitteella on omat mittausvirheensä ja mittausepävarmuustekijänsä.


Mahdollisuudet viitearvojen määrittämiseksi

Menetelmä 1: Lämpötilaeron määrittäminen

 1. Mittaa soveltuvalla kuumemittarilla eri-ikäisten tutkittavien henkilöiden todellinen ydinlämpötila ja tee samanaikaisesti pyrometrillä useita lämpötilamittauksia jokaisen tutkittavan otsalta. Otsan tulee olla kuiva. Varmista, että mittausetäisyys otsasta ei ole enempää kuin 5–10 cm. Älä milloinkaan kosketa mitattavan henkilön otsaa ristikkäistartuntojen välttämiseksi. Pidä pyrometriä mahdollisimman vakaana mittauksen aikana ja odota, kunnes mitattu arvo on tasaantunut.

 2. Laske mitattujen arvojen keskiarvo. Jos esim. kuumemittarilla mitattu lämpötila on 36,5 °C ja pyrometrillä mitattujen lämpötilojen keskiarvo on 35,0 °C, voidaan tilastollisesti olettaa, että pyrometrillä mitattu lämpötila on noin 1,5 °C kehon ydinlämpötilaa alhaisempi.

 3. Jos laitteeseen voidaan asettaa hälytysraja-arvo ja kohollaan olevan ruumiinlämmön reaktiorajaksi otetaan esim. 38 °C, laitteen hälytysarvoksi olisi asetettava "36,5 °C".

Menetelmä 2: Korjaavan emiossioasteen määrittäminen

 1. Mittaa soveltuvalla kuumemittarilla eri-ikäisten tutkittavien henkilöiden todellinen ydinlämpötila ja tee samanaikaisesti pyrometrillä useita lämpötilamittauksia jokaisen tutkittavan otsalta. Otsan tulee olla tällöin kuiva. Varmista, että mittausetäisyys otsasta ei ole enempää kuin 5–10 cm. Älä milloinkaan kosketa mitattavan henkilön otsaa ristikkäistartuntojen välttämiseksi. Pidä pyrometriä mahdollisimman vakaana mittauksen aikana ja odota aina, kunnes mitattu arvo on tasaantunut.
 2. Laske mitattujen arvojen keskiarvo. Jos pyrometrissäsi on mahdollisuus emiossioasteen muutokseen, mukauta sitä nyt niin paljon, että kun tutkittavien henkilöiden otsan lämpötila mitataan uudelleen, pyrometri näyttää saman arvon, joka saatiin aikaisemmin tulokseksi kuumemittarilla.
 3. Jos laitteeseen voidaan asettaa hälytysraja-arvo, ja kohonneen ruumiinlämmön reaktioarvoksi oletetaan 38 °C:n ydinlämpötila, aseta raja-arvoksi vastaavasti ”38 °C”.

Ohjelmoitavat hälytysraja-arvot automatisoivat seulonnan

Pyrometrien, kuten BP17, kohdalla voidaan määrittää etukäteen viitelämpötilat ja 1 °C:n, 3 °C:n tai 5 °C:n toleranssirajat. Jos aiemmin itsemittauksella määritetty lämpötila asetetaan reaktiorajaksi, ja mitattu lämpötila-arvo on raja-alueen ulkopuolella, laite ilmaisee tämän vastaavilla näytön väreillä sekä akustisesti merkkiäänen avulla.

Kaikki pyrometrimittauksen edut tiivistettynä:

 • Kosketukseton kuumeseulonta
 • Optimaalinen hinta-laatusuhde
 • Akustinen ja visuaalinen hälytys esivalittavan lämpötilaeron ylittyessä/alittuessa (mallista riippuen)

Huomautus: Pyrometrimittausta voidaan pitää vain ohjeellisena seulontana, eikä se korvaa asianmukaista kuumeen mittausta tätä varten tarkoitetuilla lääketieteellisillä mittalaitteilla.

Annamme mielellämme lisätietoa kuumeseulontaan liittyvistä mahdollisuuksista

Aina käytettävissäsi, kun kaipaat vastauksia mittaustekniikkaan liittyviin kysymyksiisi: Trotec-asiakaspalvelu. Lämpötilamittauksen kaikkien alueiden asiantuntijat ovat käytettävissäsi puhelinnumerossa +49 2452-962 400 tai sähköpostiosoitteessa: info@trotec.de.

Autamme sinua mielellämme.

 • Villieläinten havainnointi

  Kiikareiden ohella villieläinten havainnoinnissa tulisi käyttää ennen kaikkea yhtä varustetta: lämpökameraa. Infrapunakuvien avulla eläimet voidaan havaita jopa huonossa näkyvyydessä ja täysin pimeässä. Trotecin IC-sarjan lämpökamerat tarjoavat luotettavia havainnointilaitteita. Kätevä, tarkka ja kestävä – kaikki tämä edulliseen hintaan.

  Lisätietoja
 • Puiden kuntotarkastus

  Puistojen, teiden ja metsien omistajat tai julkishallinto ovat vastuussa alueiden turvallisuudesta. Liikenteen turvaamisvelvollisuuteen kuuluu myös ammattimainen puiden kunnon arviointi mahdollisten hoitotoimenpiteiden suorittamiseksi. Jos käy ilmi, että puu on huonokuntoinen, se on kaadettava mahdollisimman nopeasti, jotta ohikulkijoille ei aiheutuisi vaaraa. Infrapunatekniikan avulla on...

  Lisätietoja
 • Hevos-termografia

  Hevonen on yksi Saksan pidetyimmistä eläimistä. Hoitokustannukset voivat nousta verrattain korkeiksi, jos hevonen sairastaa tai se loukkaantuu. Mitä myöhemmin haitat havaitaan, sitä pitempiaikainen ja kallis on myös toipumisprosessi. Siitä syystä termografiaa käytetäänkin yhä useammin jo ennaltaehkäisevästi, akuutti-diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

  Lisätietoja
 • Infrapunatermografiaa rajaturvallisuuteen

  Suoja-alueiden ja rajojen valvonta on vastuullinen tehtävä. Siinä on kyse ennen kaikkea turvallisuudesta. Rajavartijan tehtävänä on tunnistaa ja pysäyttää luvattomat henkilöt. Tunkeutujat luottavat usein huonoon näkyvyyteen, joten rajavartijoiden täytyy olla hyvin varustautuneita, erityisesti yöllä ja tiheässä sumussa. Tarvitaan laitteistoa, jossa on moderneinta tekniikkaa. Tässä tapauksessa...

  Lisätietoja
 • Infrapunatermografia terästeollisuudessa

  Kun vaaditaan lujuutta, käytetään terästä: laite- ja konerakennus, autoteollisuus tai rautateiden ja varusteiden rakentaminen. Teräksen kysyntä kasvaa. Terästuotteiden valmistajan on pystyttävä tarjoamaan parasta laatua, sillä raakateräksen vaatimukset ovat erittäin korkeat. Laadun luotettava ja rikkomaton tarkistus on mahdollista lämpökameroiden avulla. Infrapunatermografian avulla raakateräksen...

  Lisätietoja
 • Infrapunatermografia eläintenhoitoon

  Lämpökameroita on käytetty jo muutaman vuoden ajana teollisessa naudan, sikojen, lampaiden, vuohien ja siipikarjan kasvatuksessa. Ne kuvaavat edullista ja erittäin varhaisessa vaiheessa tehtyä lämpötilan mittausmenetelmää, mikä antaa kasvattajalle ja eläinlääkärille tärkeitä tietoja siitoseläimen tilasta. Trotecilta löytyy laaja valikoima infrapunatermografiaan soveltuvia laitteita.

  Lisätietoja
 • Termografia

  Missä kunnossa seinän tai laitteen sisälle kätketyt sähköjohdot ovat? Onko muovikuori jo haurastunut? Onko liitännöissä vikoja? Jos sähköjohto tai liitäntä on irtoamassa tai eristys on rikkoutumassa, voi seurauksena olla pian suurempi vaurio. Kaapelipalojen ja sähköjärjestelmän vaurioiden ehkäisemiseksi tällaiset viat olisi hyvä tunnistaa varhain ja korjata samantien. Yksityiskohtaisten...

  Lisätietoja
 • Vesihuollon termografia

  Vesihuoltolaitoksen asiakkaat luottavat saumattomaan toimintaan. Ja palveluntarjoaja takaa keskeytymättömän palvelun. Jotta tekniset ongelmat voidaan paikantaa mahdollisimman nopeasti ja huoltotiimi pääsee työskentelemään mahdollisimman tehokkaasti, otetaan käyttöön elektroniikan tarkastus lämpökameroilla. Yksityiskohtaiset infrapunakuvat, joita Trotecin lämpökamerat tuottavat, osoittavat...

  Lisätietoja
 • Tuulivoimaloiden termografia

  Tuulivoimalan roottori lavat muuttavat tuulivoiman sähköenergiaksi. Komposiittimateriaalista valmistetut rakenneosat altistuvat sekä valmistuksen että käytön aikana valtavalle rasitukselle, minkä vuoksi niiden on oltava moitteettomassa kunnossa. Tuulivoimalan valmistajat ja käyttäjät voivat tarkistaa roottorin lavat infrapuna-termografian avulla voidakseen varmistaa, että ne toimivat parhaalla...

  Lisätietoja
 • Aurinkokennojen tarkastus

  Aurinkokennojärjestelmien tulee olla optimaalisessa kunnossa, jotta niitä käyttävät yksityiset kansalaiset ja asiakkaat hyötyvät niistä. Tämä ei koske ainoastaan ​​suunnittelua ja asennusta. Aurinkokennojen ja koko järjestelmän tarkastus on välttämätöntä. Piilevät puutteet tai viat voidaan helposti havaita Trotec IC-sarjan lämpökamera avulla. Parasta tukea tarkastuksen aikana – ammattilaisille tai...

  Lisätietoja
 • Paikantaminen vesillä

  Hyvä näkymä avomerellä on erittäin tärkeää, varsinkin öisin. Jokainen veneilijä, joka on ollut vesillä pimeällä, tietää tämän: Harrastajaveneilijät ja pelastustyöntekijät, jotka haluavat ohjata veneensä tarkasti kohti päämäärää ja paikantaa muut veneet ja vedessä olevat henkilöt, käyttävät apunaan infrapunatekniikkaa. Trotecin lämpökamerat tuottavat yksityiskohtaisia ja selkeitä lämpökuvia ja...

  Lisätietoja
 • Öljylauttojen havaitseminen

  Kun öljy saavuttaa rannikon, vahingot ovat erityisen suuret. Koko eläinpopulaatio on uhattuna ja kasvisto tuhoutuu. Koosta riippuen voidaan puhua öljyvahingosta. Tämän vuoksi luonnonsuojelijat ja pelastuspalvelu tekee kaikkensa paikantaakseen ja poistaakseen öljyn mahdollisimman nopeasti. Kun näkyvyys on huono ja aallot korkeat, tarvitaan tarkkaa silmää. Tällaisen tarjoaa Trotec Group tehokkaat...

  Lisätietoja
 • Eläindokumentit

  Kuinka leijonat saalistavat öisellä aavikolla? Minne anakonda on piiloutunut? Mihin antilooppi pakenee, kun se pelästyy pimeässä? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin elokuvaajat voivat vastata käyttämällä moderneinta teknologiaa. Eläindokumenttien kuvaamisessa käytetään entistä enemmän lämpökameroita. Yksityiskohtaiset tallenteet paljastavat salatut maailmat ja välittävät katsojille kiehtovia...

  Lisätietoja