Asiakaspalvelu ja asiakastuki: 00800 80 90 80 90

Ma-To: klo. 08:00 - 17:30 | Pe: klo. 08:00 - 17:00

 1. Käytöt
 2. Termografia
 3. Aurinkoenergia-sovellukset

Käyttösovelluksia aurinkolaitteistoihin:

Yksinkertainen & edullinen: Ammattimainen mittaustekniikka omakotitalon omistajille ja asentajille.

Miten varmistat tuottavuuden aurinkolaitteiston omistajana? Miten ehkäiset tulipesäkkeet? Miten turvaat itsesi mahdollisilta takautumisvaateilta aurinkolaitteistojen asentajana - ja varmistat itsellesi jopa uuden toimeentulolähteen? Teknisesti kehitetyllä mittaustekniikalla. Lue lisää:

Infrapuna-termografia aurinkolaitteistoille

Löydä Trotecilta optimaali lämpökamera.

OPTIMAALISET LÄMPÖKUVAUSKAMERAT

Omakotitalon omistajat huomio

Tarkastakaa säännöllisesti aurinkolaitteistonne tehokkuus

TARKISTA OMA JÄRJESTELMÄSI
 

Sähköasentajille ja solatööreille

Lisää turvallisuutta ja palvelua infrapuna-termografialla & vuodonpaikannuksella

JÄRJESTELMÄN TARKASTUS PALVELUNA

Tärkeää tietoa omakotitalon omistajille ja asentajille.

Ota selvää muista vaaroista

Aurinkolaitteiston tarkastus!

Lämpökameralla jäljitykseen

Aurinkolaitteiston virhe-diagnoosi
 

VIRHE-DIAGNOOSI
 

Infrapuna-termografia aurinkolaitteistoille: Löydä Trotecilta optimaali lämpökamera.

Korkea resoluutio, korkea terminen herkkyys ... vain kaksi ominaisuutta, mitkä lämpökameran pitäisi sisältää aurinkolaitteiston tarkastusta varten. Mutta mistä syystä aurinkolaitteiston termografia asettaa niin suuret vaatimukset lämpökameralle? Tässä saat tietoa siitä, mihin lämpökameran pitäisi pystyä, jotta saataisiin mahdollisimman tarkat mittaustulokset.

Terminen herkkyys

Aurinkokennojen pinta on läpipääsemätön jäähdyttämättömille lämpökameroille. Se tarkoittaa: Yksittäisetn aurinkokennojen lämpötila mitataan vain epäsuoraan lasin pinnasta. Lämpötilan ero voi olla siinä erittäin vähäinen. 0,08°C korkea terminen herkkyy on eduksi. Vääräkuvakuvauksessa se tarkoittaa, että jokainen mittapiste, joka on 0,08°C poikkeava, tulkitaan poikkeavana ja virhelähde paikannetaan tarkemmin kuin pienemmällä herkkyydellä. 

Korkea resoluutio

Mitä enemmän kuvapisteitä, sitä tarkempi ja poikkevampi on vääräkuvakuvaus. Korkea resoluutio on tärkeä suuremmissa aurinkolaitteistoissa, koska mittaus tehdään suuremmalta etäisyydeltä. Myös pienet virhelähteet, esim. vialliset juotoskohdat, tulevat näkyviin. Ihanteellisia ovat vaihdettavat objektiivit, niin että suurien aurinkolaitteistojen tutkinta voidaan suorittaa laajakulmaobjektiivillakin.

Liikutettava näyttö

Lasisten pintojen päästöaste on korkeimmillaan, kun kameran objektiivia pidetään pystysuorassa asennossa kennoon. Samanaikaiseti on olemassa vaara, että kamera itse haijastuu lasipintaan, joka voi aiheuttaa virheellisiä tuloksia. Kompromissi on 5°- 60° näkökulma, kun pystysuoraisuus on 0°. Edellytyksenä tähän joustavuuteen on kameran liikutettava näyttö.

Integroitu digitaalikamera

Integroidulla digitaalikameralla on mahdollista saada reaalikuvia kuhunkin termografiaan, mitkä helpottavat myös virhelähteiden paikantamista. Fuusioitumistoiminto, missä päivävalo- ja väärävärikuva voidaan asettaa päällekkäin, on myös eduksi viallisten paikkojen määrityksessä.  

Optimaalit mittausolosuhteet ilmaisuvoimaisille mittaustuloksille

Täydellisen infrapunakameran saat Trotecilta, yhtä tärkeitä ilmaisuvoimaisille mittaustuloksille ovat kuitenkin ne olosuhteet, joissa mittaukset tapahtuvat.
Optimaali on kolea, tuuleton kevät- tai kesäaamu ja kirkas taivas. Auringonsäteilyn tulisi olla vähintään 500 W/m², jolloin aurinkokennot aktivoituvat, vielä parempi olisi 700 W/m². Alhaiset ympäristölämpötilat parantavat termistä kontrastia.

Yhtäkkinen pilviintyminen, varjot tai puolivarjot, esim. korkeista rakennuksista tai heijastuksista aiheutuen vaikuttavat negatiivisesti mittaustuloksiin ja niitä tulisi välttää.

Huippuherkkä infrapunakamera, joka kuuluu Trotecin IC085LV ja IC125LV-sarjaan ovat laaduillaan ja erinomaisilla ominaisuuksillaan erityisen hyvin soveltuvia aurinkolaitteistojen termografia-tarkastuksiin. Tässä on yleiskatsaus kaikista IC-sarjan infrapunakameroiden tärkeistä ominaisuuksista.

Omakotitalon omistajat huomio: Tarkastakaa säännöllisesti aurinkolaitteistonne tehokkuus

Kuten auto, niin myös katolla sijaitseva aurinkolaitteisto on altis ääri-olosuhteille. Aurinko, sade, lumi myrsky ja lämpötilan heilahtelut jättäjät jälkensä ja asettavat suuriakin vaatimuksia materiaalin ja asennuksen suhteen. Kun auto voidaan viedä katsastukseen tai korjaamolle tarkastettavaksi, pitäisi aurinkolaitteiston toimia ilman huoltoa. Mutta toimiiko se? Infrapunalämpökameralla on helppo tarkastaa, kehittääkö aurinkoitteisto todellakin maksimitehoa.

Materiaalivirheet, väärin tehdyt liitokset, jopa yksi huono juotoskohta voi vaikuttaa tehoa vähentävästi aurinkolaitteistoon. Tarkistakaa laitteisto infrapunalämpökameralla heti asennuksen jälkeen. Siten voitte olla varma, että aurinkolaitteisto toimii alusta alkaen täydellä teholla ja antaa luvatun tuottavuuden. Samalla saatte suunta-arvon, joihin seuraavat mittaukseet voidaan verrata.

Varmista säännöllisellä tarkastuksella infrapunakameraa käyttäen aurinkolaitteiston laatu ja tuottavuus. Tarkasta:

 • Heti asennuksen jälkeen, jotta aurinkolaitteisto toimii alusta alkaen tehokkaasti
 • Aina kahden vuoden välein, onko laitteistoon syntynyt vikoja kuten kiven iskuista, liasta, kosteudesta, oikosuluista jne.
 • Vähän ennen takuuajan päättymistä, jolloin voit säästää puhdasta rahaa mahdollisten materiaali- ja asennusvirheiden löytämisestä.

Infrapunakamera tekee viat näkyviksi

Infrapunakamera toimii termografialla ja tekee lämpösäteilyn näkyväksi. Vialliset aurinkokennot kehittävät enemmän lämpöä kuin vahingoittumattomat kennot ja infrapunakamera tunnistaa sen. Myös vahingoittumattomat kennot kuvataan lämpökuvassa. Siten aurinkolaitteistonne vikapaikka on helposti ja tarkasti löydettävissä kennoihin koskematta tai niitä purkamatta.

Jotta tarkastus voidaan tehdä tarkasti, IR-kamera tarvitsee tietyn etäisyyden mitattavaan kohteeseen. Naapurinne ovat mukavia? Hyvä, silloin mittaus voidaan suorittaa naapuritalon luota. Mahdollista on myös käyttää teleskooppijalustaa tai nostolaitteistoa. Infrapunakameran väärävärikuvassa voitte nähdä heti virheelliset moduulit, liitokset, materiaaliviat ja muut häiriöt. Mitä korkeampi tarkkuus ja terminen herkkyys, sitä tarkemmin vikalähteet voidaan paikantaa.

Sähköasentajille ja solatööreille: Lisää turvallisuutta ja palvelua infrapuna-termografialla & vuodonpaikannuksella

Oletko solatööri, sähköinsinööri tai asentaja? Trotec tarjoaa teille ammattimaisen välineistön kattojen ja aurinkolaitteistojen tarkastuksiin. Siten suojaatte itsenne - ja tarjoatte asiakkaillenne palvelunplussaa. Taatkaa ja vahvistakaa asentamanne aurinkolaitteiston moitteeton toiminto suorittamalla ja dokumentoimalla todistuskelpoinen tarkastus huippuherkillä lämpökameroilla. Tai tarjotkaa palveluna aurinkolaitteistolle säännöllisiä tarkastuksia ja huoltoa.

Asiakkaat, jotka valitsevat energian toimittajaksi aurinkolaitteiston, miettivät pitkävaikutteisesti, sillä ensi kädessä jokainen aurinkolaitteisto on hinnakas investointi. Vasta vuosien päästä aurinkoenergia alkaa olla tuottoisa. Jos se toimii sataprosenttisesti! Jo pienikin vika elektroniikassa, liitoksissa tai aurinkokennoissa ja jokin osa laitteistosta ei toimi. Usein tämä tehon aleneminen jää vuosia huomaamatta. Lämpökameralla virheelliset moduulit tai liitokset voidaan paikantaa helposti. Moni omakotitalon omistaja tuntee itsensä kykenettömäksi käsittelemään high-tech-laitteita ja tulkitsemaan termografiaa.

Lämpökameroiden käytöllä tarjoatte asiakkaillenne hieno palvelua, joka on ajan mittaan molemmille kannattavaa:

 • Asiakkaalle säännöllinen aurinkolaitteiston termografia-tsekkaus takaa laitteiston moitteettoman toiminnon ja täyden tehokkuuden.
 • Aurinkolaitteiston asentajana varmistat tarkastuksella ja dokumentoinnilla moitteettoman toimintakyvyn heti laitteiston asennuksen jälkeen.
 • Solatöörina, sähköinsinöörinä tai sähköasentajana tarjoatte asiakkaillenne spontaanisti tarkastuksia, jos laitteistossa oletetaan puutteita ja tehon alenemista, mutta tarjoatte myös pitkäaikaisia huoltosopimuksia.

Ammattimainen mittaustekniikka asennusta edeltävään katon tarkastukseen

Tasakatto vai harjakatto - perusta, jolle aurinkolaitteisto asennetaan, pitää olla kunnossa. Kahdesta syystä:

Ensinnäkin siten pystytyään estämään jälkeenpäin aurinkolaitteistoon syntyviä vahinkoja, toiseksi sinun ei tarvitse sähköasentajana tai solatöörinä pelätä mahdollisia reklamaatiovaatimuksia: Kun aurinkolaitteisto asennetaan ilman kotolle etukäteen tehtyä tarkastusta, miten voit jälkeenpäin todistaa, että ttöskentelysi katolla ei ole aiheuttanut vahinkoja?

Sen vuoksi vuodonetsintätarkastu on hyvä suorittaa jo etukäteen. Trotec tarjoaa vuodonetsintään ammattimaisia mittalaitteita, esimerkiksi yhdistelmävuodonilmaisimessa LD6000.

Mikä infrapunakamera on sopiva?

Joskus jo pieni juotospaikan vika aurinkolaitteistossa aiheuttaa osittaisen vikakäynnin. Suuremmissa laitteistoissa näiden vikojen paikantaminen voi olla ongelmallista. Tarkkaa mittausta verten myös ihanteellinen kulma aurinkokennon lasiseen pintaan on tärkeä. Infrapunakameran pitäisi täyttää mittausta varten seuraavat edellytykset:

 • korkea resoluutio, vähintään 320 x 240 puvapistettä (pikseliä)
 • korkea terminen herkkyys, vähintään 0,08°C
 • integroitu digitaalinen kamera reaalikuvien saamista varten
 • liikutettava LCD-näyttö optimaalille näykyvyydelle, objektiivin mittauskulmasta riippumatta

Kaikki Trotecin IC-LV-sarjan lämpökamerat soveltuvat käytettäviksi aurinkolaitteistoihin. LV-mallit on varustettu vielä integroidulla digitaalikameralla ja DUoVision-toiminnolla yhdistetytn lämpökuvan ja reaalikuvan näyttämiseen. Vaihtoehtoisesti on saatavana vaihto-objekteja esim. suuria aurinkolaitteistoja varten. Toimituksen mukana saatava ohjelmistopaketti sisältää kaiken valineistön, mitä ammattimaiseen dokumentointiin ja mittaustuloksiin tarvitaan.

Muuten: Lämpökameroita voi myös liisata!

Kysy leasing-mahdollisuutta haluamallasi tuotteelle.

Termografiaa ja vuodonpaikantamista ammattilaisten opastamana: Lisäkoulutukset

Termografia ja vuodonetsintä: Molemmat ovat tärkeitä alueita, mitkä tarjoavat käytännöllistä palvelua jokapäiväiseen työhön - ja sen myötä myös hyviä tulolähteitä.

Trotec tarjoaa erilaisia termografiaan ja vuodonetsintään kohdistuvia lisäkoulutuksia neljällä paikkakunnalla: Kompakteista seminaareista koulutusleireihin käytännön läheisillä ongelmien määrittelyillä ja ratkaisujen käsittelyillä aina käytännön koulutukseen, joissa olet kokeneiden mittausteknikoiden seurana heidän tehtävissään. Siinä ammattilaiset oppivat ammattilaisilta.

Aurinkolaitteiston tarkastus! Tärkeää tietoa omakotitalon omistajille ja asentajille.

Tulta ja tuppuraa? Mieluummin ei: Viime aikoina saa lukea useammin mahdollisista tulipalovaaroista, mitkä voivat saada alkunsa aurinkoenergialaitteista. Puhutaan asennusvirheistä, valokaariongelmista ja siitä, että aurinkolaitteistojen tuottavuus on periaatteessa vaarassa. Sen vuoksi suosittelemme: Tarkastamaan heti asennuksen jälkeen ja säännöllisesti käyttöaikana aurinkokennojen toiminnon, kaapeloinnin & muut!

Trotec tarjoaa uusinta mittaustekniikkaa aurinkolaitteistojen tarkastuksiin: Infrapunakameroita, jotka on kehitetty tarkoin aurinkolaitteiston erikoisuuksiin. Mittauslaitteita kattojen vuodonetsintään ennen aurinkolaitteiston asennusta – estämään laitteistossa mahdolliset seuraamusviat . Ja mittaustekniikkaa kaapeloinnin tarkastukseen: Monet tekijät voivat rajoittaa aurinkolaitteiston turvallisuutta ja toimintaa. Asennnusta edeltävistä kattovahingoista, tuulesta ja ilmasta aina eläinten aiheuttamiin vahinkoihin, kuten esim. näädänpuremat

Lämpökameralla jäljitykseen: Aurinkolaitteiston virhe-diagnoosi

Jos aurinkolaitteisto toimii vain vain rajoitetulla tehokkuudella, on odotettu tuottavuus kyseenalaista. Jo pienetkin viat moduuleissa, liitoksissa tai elektroniikassa voivat aiheuttaa häiriöitä aurinkolaitteiston tehokkuuteen. Kallis investointi katolla pitäisi tarkastaa heti asennuksen jälkeen ja sen jälkeen säännöllisesti aina noin kahden vuoden välein.

Virhediagnoosi ilman kennojen vaivalloista purkamista tai vaarallista katolle kiipeilyä on mahdollista herkällä lämpökameralla. Trotecin IC-sarjan infrapunakamerat ovat huippulaadukkaat tähän tehtävään. Lämpökuvassa näkyvät paikannettuina pienimmätkin kivistä syntyneet kohdat, vialliset juotoskohdat, kosteus, vialliset ohitus-diodit, tuotantovirheet, asennusvirheet, tehottomat kennon osat ja monet muut syyt laitteiston tehokkuuden heikentymiseen.

Siten aurinkolaitteiston toiminto ja tuottavuus saadaan tarkastettua ja varmistettua termogtafiatestauksella. Säännölliset tarkastus- ja huoltovälit pidentävät olennaisesti aurinkolaitteiston ikää.

Onko tuottavuuslaskelmasi vaarassa?

Olet päättänyt hankkia aurinkolaitteiston, koska se on sinulle kannattava hankinta: Odotat tiettyä tuottavuutta.

Mutta toteutuuko laskelmasi, kun aurinkolaitteisto on viallinen?

Taloudellisuuden laskelmointi perustuu aurinkolaitteiston tehokkuuteen. Jos vain yksi moduuli tai muuntaja ei toimi, ei laskelmakaan enää pidä paikkaansa. Mutta valitse nyt numero Varma:

Varmista tuottavuus tarkastamalla aurinkolaitteisto säännöllisesti!

Yksinkertainen & edullinen: Ammattimainen mittaustekniikka omakotitalon omistajille ja asentajille.

 Sarjavarusteet

 saatavina vaihtoehtoisesti

 ei käytettävissä

Muita sovellusesimerkkejä mittaustekniikasta termografian alalla

 • Ohjeellinen kuumeseulonta epideemisten tartuntatautien yhteydessä

  Epideemisten tartuntatautien aikoina tartunnan saaneiden ihmisten varhainen tunnistaminen on erityisen tärkeää. Äärimmäisen helposti tarttuvat virukset, kuten norovirus, SARS-CoV-2 (korona) tai H5N1 (lintuinfluenssa), eivät tunne suljettuja ovia, kansallisia rajoja tai muita pääsyrajoituksia. Taudinaiheuttajat leviävät pandemiatapauksessa ympäri maailman, ja tärkein leviämisen...

  Lisätietoja
 • Villieläinten havainnointi

  Kiikareiden ohella villieläinten havainnoinnissa tulisi käyttää ennen kaikkea yhtä varustetta: lämpökameraa. Infrapunakuvien avulla eläimet voidaan havaita jopa huonossa näkyvyydessä ja täysin pimeässä. Trotecin IC-sarjan lämpökamerat tarjoavat luotettavia havainnointilaitteita. Kätevä, tarkka ja kestävä – kaikki tämä edulliseen hintaan.

  Lisätietoja
 • Puiden kuntotarkastus

  Puistojen, teiden ja metsien omistajat tai julkishallinto ovat vastuussa alueiden turvallisuudesta. Liikenteen turvaamisvelvollisuuteen kuuluu myös ammattimainen puiden kunnon arviointi mahdollisten hoitotoimenpiteiden suorittamiseksi. Jos käy ilmi, että puu on huonokuntoinen, se on kaadettava mahdollisimman nopeasti, jotta ohikulkijoille ei aiheutuisi vaaraa. Infrapunatekniikan avulla on...

  Lisätietoja
 • Hevos-termografia

  Hevonen on yksi Saksan pidetyimmistä eläimistä. Hoitokustannukset voivat nousta verrattain korkeiksi, jos hevonen sairastaa tai se loukkaantuu. Mitä myöhemmin haitat havaitaan, sitä pitempiaikainen ja kallis on myös toipumisprosessi. Siitä syystä termografiaa käytetäänkin yhä useammin jo ennaltaehkäisevästi, akuutti-diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

  Lisätietoja
 • Infrapunatermografiaa rajaturvallisuuteen

  Suoja-alueiden ja rajojen valvonta on vastuullinen tehtävä. Siinä on kyse ennen kaikkea turvallisuudesta. Rajavartijan tehtävänä on tunnistaa ja pysäyttää luvattomat henkilöt. Tunkeutujat luottavat usein huonoon näkyvyyteen, joten rajavartijoiden täytyy olla hyvin varustautuneita, erityisesti yöllä ja tiheässä sumussa. Tarvitaan laitteistoa, jossa on moderneinta tekniikkaa. Tässä tapauksessa...

  Lisätietoja
 • Infrapunatermografia terästeollisuudessa

  Kun vaaditaan lujuutta, käytetään terästä: laite- ja konerakennus, autoteollisuus tai rautateiden ja varusteiden rakentaminen. Teräksen kysyntä kasvaa. Terästuotteiden valmistajan on pystyttävä tarjoamaan parasta laatua, sillä raakateräksen vaatimukset ovat erittäin korkeat. Laadun luotettava ja rikkomaton tarkistus on mahdollista lämpökameroiden avulla. Infrapunatermografian avulla raakateräksen...

  Lisätietoja
 • Infrapunatermografia eläintenhoitoon

  Lämpökameroita on käytetty jo muutaman vuoden ajana teollisessa naudan, sikojen, lampaiden, vuohien ja siipikarjan kasvatuksessa. Ne kuvaavat edullista ja erittäin varhaisessa vaiheessa tehtyä lämpötilan mittausmenetelmää, mikä antaa kasvattajalle ja eläinlääkärille tärkeitä tietoja siitoseläimen tilasta. Trotecilta löytyy laaja valikoima infrapunatermografiaan soveltuvia laitteita.

  Lisätietoja
 • Termografia

  Missä kunnossa seinän tai laitteen sisälle kätketyt sähköjohdot ovat? Onko muovikuori jo haurastunut? Onko liitännöissä vikoja? Jos sähköjohto tai liitäntä on irtoamassa tai eristys on rikkoutumassa, voi seurauksena olla pian suurempi vaurio. Kaapelipalojen ja sähköjärjestelmän vaurioiden ehkäisemiseksi tällaiset viat olisi hyvä tunnistaa varhain ja korjata samantien. Yksityiskohtaisten...

  Lisätietoja
 • Vesihuollon termografia

  Vesihuoltolaitoksen asiakkaat luottavat saumattomaan toimintaan. Ja palveluntarjoaja takaa keskeytymättömän palvelun. Jotta tekniset ongelmat voidaan paikantaa mahdollisimman nopeasti ja huoltotiimi pääsee työskentelemään mahdollisimman tehokkaasti, otetaan käyttöön elektroniikan tarkastus lämpökameroilla. Yksityiskohtaiset infrapunakuvat, joita Trotecin lämpökamerat tuottavat, osoittavat...

  Lisätietoja
 • Tuulivoimaloiden termografia

  Tuulivoimalan roottori lavat muuttavat tuulivoiman sähköenergiaksi. Komposiittimateriaalista valmistetut rakenneosat altistuvat sekä valmistuksen että käytön aikana valtavalle rasitukselle, minkä vuoksi niiden on oltava moitteettomassa kunnossa. Tuulivoimalan valmistajat ja käyttäjät voivat tarkistaa roottorin lavat infrapuna-termografian avulla voidakseen varmistaa, että ne toimivat parhaalla...

  Lisätietoja
 • Aurinkokennojen tarkastus

  Aurinkokennojärjestelmien tulee olla optimaalisessa kunnossa, jotta niitä käyttävät yksityiset kansalaiset ja asiakkaat hyötyvät niistä. Tämä ei koske ainoastaan ​​suunnittelua ja asennusta. Aurinkokennojen ja koko järjestelmän tarkastus on välttämätöntä. Piilevät puutteet tai viat voidaan helposti havaita Trotec IC-sarjan lämpökamera avulla. Parasta tukea tarkastuksen aikana – ammattilaisille tai...

  Lisätietoja
 • Paikantaminen vesillä

  Hyvä näkymä avomerellä on erittäin tärkeää, varsinkin öisin. Jokainen veneilijä, joka on ollut vesillä pimeällä, tietää tämän: Harrastajaveneilijät ja pelastustyöntekijät, jotka haluavat ohjata veneensä tarkasti kohti päämäärää ja paikantaa muut veneet ja vedessä olevat henkilöt, käyttävät apunaan infrapunatekniikkaa. Trotecin lämpökamerat tuottavat yksityiskohtaisia ja selkeitä lämpökuvia ja...

  Lisätietoja
 • Öljylauttojen havaitseminen

  Kun öljy saavuttaa rannikon, vahingot ovat erityisen suuret. Koko eläinpopulaatio on uhattuna ja kasvisto tuhoutuu. Koosta riippuen voidaan puhua öljyvahingosta. Tämän vuoksi luonnonsuojelijat ja pelastuspalvelu tekee kaikkensa paikantaakseen ja poistaakseen öljyn mahdollisimman nopeasti. Kun näkyvyys on huono ja aallot korkeat, tarvitaan tarkkaa silmää. Tällaisen tarjoaa Trotec Group tehokkaat...

  Lisätietoja
 • Eläindokumentit

  Kuinka leijonat saalistavat öisellä aavikolla? Minne anakonda on piiloutunut? Mihin antilooppi pakenee, kun se pelästyy pimeässä? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin elokuvaajat voivat vastata käyttämällä moderneinta teknologiaa. Eläindokumenttien kuvaamisessa käytetään entistä enemmän lämpökameroita. Yksityiskohtaiset tallenteet paljastavat salatut maailmat ja välittävät katsojille kiehtovia...

  Lisätietoja