Asiakaspalvelu ja asiakastuki: 00800 80 90 80 90

Ma-To: klo. 08:00 - 17:30 | Pe: klo. 08:00 - 17:00

Ilmankuivausta muoviteollisuudessa
 1. Ratkaisut
 2. Toimiala-yleiskatsaus
 3. Muoviteollisuus

Ilmankuivausta muoviteollisuudessa

Nyt on loppu lauhteen syntymiselle, paakkuntumiselle ja vedestä syntyville jäljille

Ilmankuivausta muoviteollisuudessa

Ilmankuivaus koko tuotantoprosessin ajan

Korkea ilmankosteus ja lauhde aiheuttavat muoviosien tuotannossa alalle tyypillisia ongelmia: Materiaalimuutokset, rakeiden paakkuuntumiset, ekstruusiomuottien korroosio ja vedestä syntyvät jäljet osien pinnoissa täytyy estää ilmankuivausjärjestelmällä. Teollisuuspalvelumme suunnittelee sopivat ratkaisut muovialan koko tuotantoprosessille.

Ilmankosteus – ja siitä aiheutuva lauhde ennen kaikkea jäähdytysvaiheen yhteydessä – voi aiheuttaa monia häiriöitä tuotantoprosessiin ja tuotteen laatuun. Näkyviä ovat vedestä jääneet jäljet, joita syntyy ruiskuvalussa, koska lauhdevettä on muotin seinämissä. Tarpeellisten jäähdytyslämpötilojen kohdalla se voidaan estää vain erittäin kuivalla ilmalla. Vähemmän ilmeinen, mutta yhtä ongelmallisia ovat muovin laadun muutokset, jos rakeet ovat kostuneet jo ennen työstämistä. Lisäksi paakkuntuneet rakeet eivät ole enää siroteltavia ja sen vuoksi huonosti käsiteltäviä.

Lyhyesti: Muoviala tarvitsee luotettavan ilmankuivausjärjestelmän koko tuotantoprosessille rakeiden toimittamisesta alkaen ja ruiskuvalutyökaluihin ja jäähdytysvaiheeseen siirtämiseen saakka. Trotec on prosessi-ilmastointi- ja huoneilmastointijärjestelmiin soveltuvien laitteiden kokenut valmistaja. Meillä on kokemukset ja täydelliset ratkaisut erilaisille aloille

Ilmankuivausta muoviteollisuudessa

Ilmankuivausta kuljetusteiltä alkaen aina ruiskuvalutyökaluihin asti

Muoviteollisuusalan erikoisiin tehtäviin pohjautuen Trotecilla on käytettävissä mitä erilaisimpia ilmankuivaimia ja muita tehokkaita laitteita:

 • Jotta muovirakeiden kuivaus on kaikilla kuljetusteillä pysyvää ja tasaista, käytämme siinä siirrettäviä tai kiinteitä TTR-sarjan adsorptiokuivaimia.
 • Esimerkiksi muottivarastot pidetään kuivina kompaktilla DH-sarjan ilmankuivaimella – siten metalli on suojattu korroosiolta ja varastointia edeltävä ja aikaa vievä muottien rasvaaminen voidaan jättää pois.
 • Tarkoin säädettävillä adsoprtiokuivaimilla ruiskuvalualueen huoneilma pidetään kuivana. Siten huomattavasti alennettu kastepiste mahdollistaa sen, että konetta voidaan käyttää alle 5 asteen lämpötilassa niin, että lauhde ei jätä jälkiä.
 • Ilmavirtaa temperoidaan ja ohjataan lämmityskeskuksilla ja puhaltimilla.
 • Ilmankuivaukseen tarpeellinen mittaustekniikka tukee järjestelmän luotettavuutta.

Taloudellinen käyttö älykkäällä teknologialla

Muoviteollisuuden prosessi-ilmastointiin ja ilmankuivaukseen soveltuvat DH-sarjan suurtehoiset laitteet ja TTR-sarjan adsoprtioilmankuivaimet erinomaisesti vakuuttavilla eduillaan: Jokaiseen tehtäväasetukseen on käyettävissa kaikkia laiteluokkia – muoviteollisuus voi saada koko järjestelmän yhden ja saman katon alta. Laitteet on kehitetty taloudelliseen käyttöön ja ne on osittain varustettu sellaisilla ominaisuuksilla, kuten esimerkiksi lämmön varaus, prosessilämmön tukema ilmalämpö ja lähes huoltovapaa täysautomaattinen ohjaus.

Käytä parhaita käytäntöjämme

Nutzen Sie den Best-Practice-Industrieservice von Trotec

Koska jokaisella teollisuusyrityksellä on omat prosessinsa, järjestelmänsä ja huoneensa, jokainen ilmankäsittelyratkaisu vaatii myös tapauskohtaisen laitteen kokoonpanon. Yhteenvetona voidaan todeta, että on usein vaikeaa laskea ilmavirtojen, ilmankosteuden ja lämpötilan vaihtelujen yhteisvaikutuksia puhtaasti teoreettisesti, esimerkiksi lukkoalueilla tai kuljetinreiteillä. Tulos: tarpeettomat lisäkustannukset, jotka johtuvat ylikuormitetuista vaatimuksista tai - mikä vielä pahempaa - käytännössä riittämättömästi toimivista ratkaisuista.

Voit luottaa asiantuntijoihimme

Kokeneita ilmastointi-asiantuntijoita tarvitaan laskemaan tarkasti teollisuuden tarpeet ja kehittämään räätälöityjä ilmastointilaitteita. Luota asiantuntijatiimiimme ja teollisuuspalveluiden palveluihin: Analysoimme yksilöllisten tarpeiden tilannetta yhdessä kanssasi paikan päällä, määritämme laitteen erityisvaatimukset ja kehitämme räätälöidyn projektiratkaisun laitteiden tarkkaan sijoittamiseen asti.

Teollisuuskonsulttimme ilmoittavat myös mielellään sinulle henkilökohtaisesti puhelimitse +49 2452 962-777 parhaista käytännön teollisuuspalveluistamme. Tai voit yksinkertaisesti lähettää kyselyn suoraan alan asiantuntijoillemme henkilökohtaisista vaatimuksistasi. Vastaamme nopeasti!

Valmistamme pyynnöstä räätälöityjä adsorptiokuivaimia juuri sinun tarpeisiin sopivina erikoismalleina

Valmistamme pyynnöstä räätälöityjä adsorptiokuivaimia juuri sinun tarpeisiin sopivina erikoismalleina ”made in Germany”, esimerkiksi:

 • TTR-kuivausaggregaatit hygieniamallina
 • TTR-kuivausaggregaatit LABS-vapaaseen kuivailmaan
 • TTR-kuivausaggregaatit erittäin mataliin kastepisteihin

Hyödynnä mahdollisuutesi suunnitella, rakentaa ja valmistaa erikoistarpeisiisi sopiva erikoismalli sopivilla varusteilla ammattilaistemme kanssa: Lue lisää täältä …

Trotec-tuotteet muoviteollisuudelle

Käyttöesimerkkejä muoviteollisuudelle

 • Prosessien ilmastointi teollisuudessa

  Teollisessa prosessin ilmastoinnissa käytetään usein kiinteitä tai liikutettavia ilmankuivaimia. Usein paikalla oleviin koneisiin, laitteisiin tai yksittäisiin työprosesseihin tarvitaan kuivaa ilmaa - pysyvästi ja ympäristöolosuhteista riippumattomasti. Trotec Groupilta teollisuuden asiakkaat löytävät tehokkaita adsorptiokuivaimia.

  Lisätietoja
 • Kuivaus täytettäessä & pakatessa

  Kemian- ja lääkkeellisten tuotteiden täytössä ja pakkaamisessa ilmankosteutta täytyy pystyä säätelemään tarkasti. Vahinko olisi suuri, jos ilmasta kosteutta imevät tuotteet paakkuuntuvat, liimautuvat ja niiden säilyvyys lyhenisi. Adsorptiokuivaimillamme näitä prosesseja voi säätää ihanteellisesti.

  Lisätietoja
 • Kuivaus & Ilmanpuhdistus varastossa

  Ilmankuivaukseen Trotec-Group tarjoaa erilaisia ratkaisuja - alkaen DH-sarjan kondenssikuivaimista TTR-sarjan adsorptiokuivaimiin. Molempia laitteita on saatavana sekä siirrettävinä että kiinteinä malleina. Löydät meiltä oikean kuivaustekniikan varastosi ja lähetysosaston ilmankuivaukseen. Innovatiiviset mittalaitteet ja tiedonkeruulaitteet täydentävät varastohallien ja kuljetusalueiden...

  Lisätietoja
 • Hydroskooppisten eli ilmasta kosteutta imevien aineksien kuivaus

  Vaihtuvat ja korkeat ilmakosteudet voivat tuhota jauheiden ja rakeiden siroteltavuuden – ja aiheuttaa suuria jatkokustannuksia. Jotta ilmasta kosteutta imevät ainekset eivät paakkuunnu tai tuki kuljetusteitä, täytyy kemian- ja lääketeollisuuden tuotantoilman olla esikuivattu. Se onnistuu luotettavasti TTR-sarjan adsorptiokuivaimilla.

  Lisätietoja
 • Siilon puhdistuksen jälkeinen kuivaus

  Varastosäiliöiden ja siilojen puhdistuksen jälkeen täytyy luottaa täydelliseen kuivaamiseen, jotta uudet täytettävät ainekst ovat alusta alkaen suojatut kosteudelta. Ja koska kuivauksen täytyy tapahtua mahdollisimman nopeasti ja taloudellisesti, suosittelemme kemian- ja lääketeollisuuden päättäjille suurtehokkaita TTR-sarjan kuivaimiamme.

  Lisätietoja
 • Paineilman kuivaus

  Tuotantoseisokin yleisimmät syyt ovat liiallinen vesihöyry koneissa ja laitteistoissa ja putkistojen korroosio. Liian kosteaa paineilmaa täytyy tämän vuoksi välttää. Tehokkaiden ilmankuivainten käyttö tarjoaa tehokkaan ratkaisun. Vastaus kysymykseen, kuinka kuivaa paineilman täytyy olla, jotta voitaisiin varmistaa optimaaliset tuotanto-olosuhteet ja suojata koneita ja laitteistoja, löytyy...

  Lisätietoja
 • Johtojen korjaus

  Teollisuuden johdot ovat usein alttiina koville ympäristöolosuhteille. Tällöin voi ilmetä vikoja, kun tarvittava virransyöttö keskeytyy – mikä kestää usein pitkään. Vakavien tuotantoseisokkien välttämiseksi tai mahdollisimman pikaisten huoltotöiden suorittamiseksi vialliset johdot ja viat paikannetaan infrapunatermografialla. Teollisuudessa tehokkaaseen johtojen korjaukseen käytetään Trotecin...

  Lisätietoja