Rakennuskuivaajien ehdoton hankinta: Kuumakaasusulatusautomatiikka
  1. Tuotteet ja palvelut
  2. Tuotteet ‑ HighPerformance
  3. Ilmankuivaus
  4. Miksi kuumakaa susulatusautomatiikka?

Kuumakaasusulatusautomatiikka

Näin saadaan teollisuusilmankuivaimesta oikea rakennuskuivaaja

Teollisuusilmankuivaimen on oltava kova otteissaan. Ankarat käyttöolosuhteet ja siirtäminen paikasta toiseen edellyttävät kestävää metallikoteloa, tukevia pyöriä tai rullia ja kestävää muotoilua. Tässä suhteessa useimmat markkinoilla olevat teollisuusilmankuivaimet eivät juuri eroa ulkoisesti rakennuskuivaajasta. Mutta onko kaikki teollisuusilmankuivaimet automaattisesti käyttökelpoisia rakennuskuivaajina?

Ilman kuumakaasusulatusautomatiikkaa ei soveltuvuutta rakennuskuivaukseen

Kaikki teollisuusilmankuivaimet ovat yleensä kondenssikuivaimia, jotka samalla kondensoivat ilman sisältämän kosteuden kerätäkseen ja johtaakseen sen pois. Tällä tavalla ilmasta poistetaan jatkuvasti kosteutta ja siitä tulee kuivempi.

Jotta imetystä ilmasta peräisin oleva kosteus voidaan kondensoida, sen lämpötila on jäähdytettävä alle kastepisteen. Tämä tapahtuu kuivauslaitteen haihduttimessa, joka jäähdytetään voimakkaasti johtamalla sinne matalapaineista kylmäainetta.

Ilman teknisiä vastatoimia tässä jäähdytysmenetelmässä on kuitenkin kohtalokkaita puutteita: Jos ympäristön lämpötila on 16 °C - 17 °C, haihdutin alkaa jäätyä ja pitkälle edennyt jäänmuodostuminen voi johtaa suorituskyvyn heikkenemiseen tai koko järjestelmän vaurioitumiseen.

Tästä syystä kondenssikuivain on varustettu haihduttimen sulatuslaitteella – sulatusautomatiikalla, joka muodostaa ratkaisevan eron teollisuusilmankuivainten ja rakennuskuivaajien välillä.

Vain koska kyseessä on rakennuskuivaaja, ei laatu ole taattua

Tavallisissa teollisuusilmankuivaimissa sulatus tapahtuu enimmäkseen elektronisesti aika- tai anturiohjatussa kiertoilmakäytössä, jota usein kutsutaan elektroniseksi sulatukseksi: Kompressori sammuu sulatustilassa, ja puhallin jatkaa yleensä toimintaa ja haihduttimeen virtaa kompressorin hukkalämpöä sulatusta varten. Tämä menetelmä toimii yleensä hyvin lämmitetyissä tiloissa, joiden lämpötila on n. 15 °C.

Jos tällainen kuivain sijoitetaan viileämpään tilaan – alle 15 °C, ja kastepiste on huomattavasti matalampi, mikä aiheuttaa haihduttimeen voimakkaampaa jäänmuodostumista, pidemmän sulatusajan vuoksi kiertoilmasulatuslaitteiden on käytännössä sulatettava jatkuvasti. Säännöllisessä ilmankuivauskäytössä tällaiset laitteet ovat yhtä tyhjän kanssa! Keski-Euroopan rakennustyömailla tällaiset olosuhteet vallitsevat yleensä yli 200 päivää vuodessa, vähintään öisin, kun lämpötila laskee alle 15 °C:n.

Tämän vuoksi rakennuskuivaajat on täysin eri tavalla varustetut kuin muut sulatusjärjestelmät – niissä on kuumakaasusulatus Bypass­menetelmällä. Tässä menetelmässä jäähdytyskierron aktiivista kuumaa kaasua käytetään nopeaan ja tehokkaaseen sulatukseen. Kun jäätyminen on alkanut, avataan automaattisesti erityinen venttiili, kuumaa kaasua ohjataan haihduttimeen ja venttiili suljetaan sulatuksen jälkeen, jolloin säännöllistä kylmäainekiertoa voidaan jatkaa kuivauskäytössä.

Verrattuna kiertoilmasulatukseen kuumakaasusulatus mahdollistaa dramaattisesti lyhyemmät sulatusjaksot, mikä on ehdoton edellytys tehokkaalle ilmankuivaukselle alhaisen lämpötilan alueilla, kuten lämmittämättömissä tiloissa. Todellinen ilmankuivaus tapahtuu vain kuivauslaitteen sulatusjaksojen välissä!

Lyhyesti sanottuna: Jos etsit rakennuskuivaajaa, kysy ensin kuumakaasusulatusta. Jos sellaista ei ole saatavilla, kyseessä ei ole rakennuskuivaaja!