Asiakaspalvelu ja asiakastuki: 00800 80 90 80 90

Ma-To: klo. 08:00 - 17:30 | Pe: klo. 08:00 - 17:00

Otsonimittari OZ-ONE Trotec-merkkilaatua
 1. Tuotteet ja palvelut
 2. Mittauslaitteet
 3. Emissio
 4. Kaasumittauslaitteet
 5. OZ-ONE

Otsonimittari OZ-ONE

Monipuolisilla ilmastomittaustoiminnoilla varustettu ammattilaistason otsonimittari

OZ-ONE – jo nimi kertoo kaiken:

ensimmäinen otsonimittari, joka mahdollistaa ammattilaistason mobiilin otsonimittausteknologian edulliseen hintaan.

On yhdentekevää, onko otsoni muodostunut luonnollisella tavalla maanpinnan lähellä vai onko se teknisesti tuotettua, jo alhaisina pitoisuuksina se voi olla vaarallista ympäröivässä ilmassa. Otsonin vaarattomien raja-arvojen noudattaminen on siksi paitsi välttämätöntä terveyden suojaamiseksi, se on myös lakisääteistä useissa maissa.

OZ-ONE-otsonimittari on optimaalinen tarkastusinstrumentti ympäröivän ilman otsonipitoisuuksien nopeaan ja tarkkaan kontrollointiin tai pitkäaikaismittaukseen.

OZ-ONE-mittarille on ominaista erittäin vähäinen poikittaisherkkyys muille kaasuille tai haihtuville orgaanisille yhdisteille, ja se vakuuttaa nopeilla ja tarkoilla mittaustuloksilla jo vähäisissä otsonipitoisuuksissa.

Monet integroidut toiminnot, kuten otsonin nollatasaus, lyhytaikaisen altistumisen raja-arvon ja haitalliseksi tunnetun pitoisuuden viitearvojen mittausmahdollisuus tai arvon näytön vaihto ppm-yksiköstä yksikköön µg/m³, tekevät nopeasti reagoivasta OZ-ONE-mittarista korvaamattoman apulaisen tarkoissa otsonikuormituksen mittauksissa.

Lisäksi laite on samalla kompakti kannettava ympäristömittari, jolla voi määrittää myös ilman lämpötilan ja kosteuden tai laskea kastepiste- ja märkälämpötilan. Mittarin duaalinäyttö näyttää yhdellä silmäyksellä aina kaksi mittausarvoa.

Pitkäaikaisimittauksissa OZ-ONE voidaan kiinnittää myös jalustaan. Lisäksi mittarissa on mini-USB-liitäntä ja 9 V:n DC-liitin, joten akkukäytön ohella myös jatkuva verkkokäyttö on mahdollista näiden liitäntöjen kautta. Hyväksi lopuksi OZ-ONE-mittarin mini-USB-liitäntään voi tarvittaessa liittää myös powerbank-varavirtalähteen verkkovirrasta riippumattomaan virransyöttöön.


Hyvä tietää otsonimittauksesta OZ-ONE-laitteella


Otsoni luonnossa

Otsoni (kemiallinen merkki O₃) on yläilmakehän luonnollinen osa, ja sitä muodostuu auringon säteilyn vuoksi kolmen happiatomin yhdistyessä otsonimolekyyliksi. Otsoni on epästabiili, mistä syystä se hajoaa takaisin dimeeriseksi hapeksi lyhyen ajan kuluessa.

Maan ilmakehässä se suojaa kaikkea planeettamme elämää liialliselta UV-säteilyltä. Maanpinnan läheisyydessä otsoni on kuitenkin ihmiselle haitallinen, ärsyttävä kaasu, jota muodostuu ulkoilmassa auringon voimakkaan säteilyn ja valokemiallisten savusumureaktioiden vaikutuksesta.

Hajun voi tunnistaa otsonipitoisuudesta 40 µg/m³ lähtien voimakkaan pistävänä tai klooria muistuttavana. Tällöin on olemassa terveyshaittojen vaara, esimerkiksi kurkun, nielun ja keuhkoputkien limakalvoärsytys, kyynelvuoto, yskä ja päänsärky.

Otsonin aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi on suositeltavaa käyttää alhaisetkin määrät tarkasti tunnistavaa otsonimittaria – myös pakollisten raja-arvojen noudattamisen tarkistamiseksi. OZ-ONE vakuuttaa suurella herkkyydellään jo vähäisissä pitoisuuksissa. Toisin kuin useimmat kilpailevat mallit, se pystyy näyttämään otsonipitoisuuden myös suoraan mikrogrammoina ilmakuutiometriä kohti.

Otsonin käyttö teollisuudessa ja elinkeinoelämän alalla

Otsoni on voimakas hapetin ja maailman toiseksi vahvin desinfiointiaine. Suurissa laitteistoissa teknisesti tuotettua otsonia käytetään sen vuoksi etupäässä juomaveden käsittelyyn, veden puhdistukseen ja käsittelyyn uimahalleissa, vedenkäsittelyyn elintarvike- ja juomateollisuudessa tai jäähdytys- ja prosessiveden käsittelyyn.

Otsonia käytetään myös esimerkiksi paperin tai tekstiilien valkaisuun. Lisäksi otsonia voi muodostua käytettäessä UV-valoa teollisissa kuivatustoimenpiteissä.

Erikoistuneet palveluyritykset käyttävät mobiileja otsonigeneraattoreita hajunpoistoon palo- tai vesivahinkojen jälkeen samoin kuin epämiellyttävien hajujen neutralisointiin käytettyjen ajoneuvojen puhdistuksessa tai autoissa, joissa on tupakoitu.

OZ-ONE-otsonimittari on luotettava valvontainstrumentti työpaikan otsoniraja-arvojen kontrollointiin kaikkialla, missä syntyy otsonia.

Otsoniraja-arvojen noudattaminen

Koska otsoni ei ole ainoastaan tärkeä kaasu teollisuuskäytössä, vaan samalla myös hapettava ja ärsyttävä kaasu, jolla jo pieninä pitoisuuksina on haitallinen vaikutus silmille, nenälle, nielulle ja keuhkoille, on erityistä huomiota kiinnitettävä määriteltyjen raja-arvojen mittaamiseen ja noudattamiseen.

Otsonia koskevat lakisääteiset työpaikan raja-arvot vaihtelevat kansainvälisessä vertailussa alueella 0,05 – 0,1 ppm (STEL ¹). Ulkotiloissa 120 µg/m³ on tyypillinen altistuksen raja-arvo (TWA ²) maanpinnan lähellä olevalle otsonille.

OZ-ONE-otsonimittarilla voi nopeasti määrittää kummankin mittaussuureen. Tarvittaessa mittausarvon näytön voi helposti napin painalluksella vaihtaa ppm-yksiköstä mikrogrammaan per kuutiometri.

OZ-ONE-mittarin sähkökemialliselle anturille ³ on ominaista suuri tarkkuus erityisesti alhaisten otsoniarvojen yhteydessä, joten jo pienimmätkin vaarantumiskynnyksen alittavat pitoisuudet voidaan havaita luotettavasti.


¹ Short Term Exposure Limit;  ² Time Weighted Average; ³ Sähkökemialliset anturit ovat kuluvia tuotteita, jotka vanhenevat jatkuvasti valmistusajankohdasta lähtien. Tämän vuoksi Trotec käyttää erityisen pitkään kestäviä antureita, joiden käyttöikä on yleensä kaksi vuotta. Saat niille vuoden takuun ostopäivästä alkaen koko Euroopan alueella.

Otsonimittari OZ-ONE tarjoaa monipuoliset käyttömahdollisuudet:

 • työpaikkamittaukset teollisuudessa ja yrityksissä
 • ympäristöanalyysit
 • tuotantoympäristön tarkastus
 • raja-arvojen tarkastus hajunpoistoon tai desinfiointiin tarkoitettujen otsonigeneraattoreiden käytön jälkeen, esimerkiksi hotellialalla sekä palo- ja vesivahinkosaneerauksessa
Pitkäaikaismittauksissa OZ-ONE voidaan kiinnittää myös jalustaan ja paristokäytön vaihtoehtona sitä voidaan käyttää jatkuvasti myös verkkovirralla.
Kiinnitys jalustaan ja käyttö verkkovirralla mahdollista
OZ-ONE-otsonimittarin taustavalaistavassa LCD-näytössä näkyy samanaikaisesti kaksi eri mittaussuuretta, jotka on helppo lukea myös heikosti valaistussa ympäristössä.
Taustavalaistava, helposti luettava LCD-näyttö
OZ-ONE soveltuu ihanteellisesti otsonikäsittelyn jälkeiseen raja-arvojen tarkastukseen esimerkiksi vesivahinkosaneerauksessa, autojen puhdistuksessa tai hotellihuoneiden desinfioinnissa.
Optimaalinen otsonikäsittelyn jälkeiseen raja-arvojen tarkastukseen

Kaasumittauslaitteet

Kaikki Kaasumittauslaitteet suorassa vertailussa

Jotta löydät juuri sinulle soveltuvan kaasumittari, voit tässä vertailla havainnollisesti kaikkia Kaasumittauslaitteet toisiinsa.

Voit klikata pois mallit, joita et halua sisällyttää vertailuun.

Tekniset tiedot vertailussa

Käytännön edut:

 • Myös erittäin vähäisten otsonipitoisuuksien määritys nopeasti ja tarkasti
 • Otsonin mittausarvot yksikköinä ppm tai mg/m³
 • Nopea reaktioaika
 • Vähäinen poikittaisherkkyys haihtuville orgaanisille yhdisteille
 • Otsonin nollatasaustoiminto
 • Otsonin viitearvomittaus (STEL/TWA)
 • Ilmanpaineen offset erittäin tarkoille vakiokuutiometrimittauksille
 • Ilman lämpötilan ja kosteuden mittaus
 • Kastepiste- ja märkälämpötilan laskenta
 • Ilman lämpötilan ja kosteuden offset-asetus
 • Data-Hold-, Min-, Max- ja Alarm -toiminto
 • Näyttövalaistus
 • ¼ tuuman kierre jalustalle
 • Akkukäytön ohella myös verkkokäyttö mahdollista pitkäaikaismittauksissa
 • Energiaa säästävä automaattinen sammutustoiminto
 • Sisältää kalibrointitodistuksen

Osta

OZ-ONE Otsonimittalaite näytä Trotec verkkokaupassa

Tekniset tiedot

Lisävarusteet

Ladataan...

Vaihtoehtoiset tuotteet

Ladataan...

Lataukset

Ladataan...