1. Tuotteet ja palvelut
  2. Mittauslaitteet
  3. Ilmanlaadun
  4. Hiukkaslaskuri

Hiukkaslaskuri ilmanlaadun mittaamiseen

Siirrettävä laser-hiukkaslaskuri on ihanteellinen ratkaisu ilmalaadun valvontaan, laatutarkkailuun ja arviointiin.

Ergonomisesti muotoilu Hiukkaslaskuri PC200 ja PC220 mittaavat luotettavasti ongelmalliset epäpuhtauspitoisuudet ja -lähteet sisätiloissa, ilmanvaihtojärjestelmissä ja teollisuudessa. Siirrettävä hiukkaslaskuri määrittää ilman hiukkasmäärän ja -suuruuden lisäksi myös sellaisia ympäristöparametrejä kuten ilmankosteuden, ilman-, kastepiste- ja märkälämpötilan. Integroitu digitaalikamera mahdollistaa mittausympäristön kuvaamisen ja videoinnin. Siirrettävällä mittarilla on monipuolisia mittaustoimintoja ja se on yhdenmukainen ISO-21501-4 kanssa. Integroitu dataloggeri mahdollistaa mittaustietojen pitkäaikaisen valvonnan.

Laser-hiukkaslaskurin PC200 ja PC220 käyttömahdollisuudet

Sisätilojen ilmalaadun mittaukset: Terveellinen sisä- ja hengitysilma ovat tärkeitä hyvinvoinnille työpaikalla ja kotona. Tuottavuus kärsii puhdistamattomassa ja epäpuhtauksien (aerosolit, pöly, noki ja bakteerit) saastuttamassa ilmassa. Optimaalinen ilmanlaatu sen sijaan edistää tehokkuutta ja luo tuottavan työilmapiirin. Laite Trotec-Hiukkaslaskuri PC200 ja PC220 määrittävät ilman raja-arvot ylittävät epäpuhtauspitoisuudet ja niiden lähteet, työpaikalla ja kotona. Laadunvarmistukseen käytetty, integroitu dataloggeri takaa lakisääteisten raja-arvojen noudattamisen.

Ehkäisy prosessitekniikassa: Teollisessa tuotannossa tekninen puhtaus on erittäin tärkeää. Tuotantoympäristön mikro- ja nanohiukkaset aiheuttavat visuaalisia ja toiminnallisia tuotevirheitä. Laser-hiukkaslaskuri PC200 ja PC220 ovat ratkaisu valmistusprosessin virheiden ennaltaehkäisyyn.

Tekninen rakennushallinta: Virheelliset tai saastuneet ilmanvaihtojärjestelmät aiheuttavat terveydelle haitallisia ilman laatuongelmia. Siksi laki vaatii säännöllistä huoltoa. Laite PC200 ja PC220 ilmoittavat ilmastoteknikoille ilmanvaihtojärjestelmien epäpuhtauksista, paikantavat vahinkoa tuottavat lähteet ja tarkistavat suodattimen tehokkuuden.

 Sarjavarusteet

 saatavina vaihtoehtoisesti

 ei käytettävissä